Ideológie

Myšlienkové telo

864Megtekintés

Naše myšlienky, emócie a aktuálny duševný stav sú schopné psychosomaticky ovplyvňovať náš organizmus, teda naše fyzické telo.

Kovács – Magyar András

Mnoho ľudí už počulo o skľučujúcom výsledku experimentu, ktorý bol vykonaný na odsúdenom okolo roku 1940. Odsúdeného posadili do vane s vodou. Poprava mala byť vykonaná zviazaním rúk dozadu, prerezaním žíl a vykrvácaním. Na vzadu zviazaných rukách odsúdenému neprerezali žily, čo však on nevidel, len mu poškrabali pokožku. Potom mu za chrbtom do vody pridali červenú farbu. Odsúdený si myslel, že vidí krv – predpokladal smrť vykrvácaním – a o štyri minúty neskôr zomrel. Prečo? Smrť zapríčinila jeho vlastná myšlienka a domnienka.

 

V našom myšlienkovom tele sme schopní odpútať sa od času. Emócie a myšlienky sú neviditeľné, ale každý si je aj tak vedomý ich existencie. Naša myseľ, naše zámery, viera – to všetko vplýva na naše zdravie a liečenie. Keď si niekto myslí, že jeho choroba je nevyliečiteľná, potom bude mať vo väčšine prípadov pravdu. Akonáhle sám seba považuje za vyliečiteľného, už je aj napoly uzdravený. Čo sa udeje, závisí väčšinou na zámere. Ak sú myšlienky schopné meniť vodné kryštály, čo potom dokážu robiť s nami. Každý môže objaviť, ako úžasne funguje.

 

Ako sa stanú naše myšlienky realitou? Keď v nás prevláda roztrpčenosť, treba sa naučiť snívať o krajších veciach. Keď je niekto nespokojný sám so sebou, musí sa od týchto myšlienok odpútať. Väčšina obyčajných ľudí žije priemerne a svoj život považuje za nudný. Príčinou toho je najčastejšie ľahostajnosť, pretože sa nesnažia vytvárať možnosti, ani sa nepokúšajú získavať znalosti, či zbierať informácie, čo by ich mohlo inšpirovať. Priania ich duše nikdy nevyplávajú na povrch a ostanú v hĺbke potlačené.

 

Ak sa sústredíme na inú oblasť mozgu, tá je schopná znovu sa naprogramovať. Vytvára nové koncepty a všetko mení zvnútra smerom von. Zmena v myslení nás obdarí zmenenými príležitosťami. Náš život sa zmení a otvoria sa nám nové brány do sveta. Ten, kto sa nedokáže zmeniť a stále sa vracia k svojim starým myšlienkam, znovu a znovu prežíva drámy svojho života na vážnejšej úrovni. V meniacom sa svete je pre každého nevyhnutné, aby svoj spôsob myslenia rozvíjal. Všetci sa rodíme s určitou životnou úlohou, kde nemá miesto ničota, ani prešľapovanie na mieste. Sú veci, ktoré ľudí v pozitívnom slova zmysle formujú, a sú veci, ktoré na nás môžu mať ničivý vplyv.

 

Matrix Drops - Kovács – Magyar András

 

 

Boh netrestá, ani neobdarováva

 

To všetko robí človek sám sebe vlastným rozmýšľaním.

 

Náš mozog má jednu duchovnú časť, ku ktorej má každý prístup. Musíme si stanoviť úlohy a potom sa na ne sústrediť. Zmenou v myslení dosiahneme naše ciele a zrealizujeme naše predstavy. Preto sa vraví, že každý je strojcom svojho šťastia. Naša budúcnosť závisí aj od toho, ako sme pripravení a vyškolení na plnenie našich úloh. Či sme schopní ovplyvniť priestor a budúcnosť. Každý má kontakt s univerzom, nikto nie je sám.

 

Môžeme byť tvorcami, pretože naše myšlienky sa môžu začleniť do priestoru. Slobodná vôľa je nehmatateľná, ale dá sa o nej povedať, že je podstatou ľudskej povahy.


Kvantová fyzika je fyzikou možností. Musíme sa vymaniť z nečinnosti, musíme sa prebrať. Vplyv vieme zmerať prostredníctvom našej vlastnej zmeny. Môžeme zanechať to, čo máme vžité, či už sú to zlozvyky, cigarety, alkohol alebo iné závislosti.

 

Naše myšlienky, pocity a vnímanie ovplyvňujú náš endokrinný systém. Následkom života plného stresu je oslabenie imunitného systému.

 

Náš systém viery ovplyvňuje naše správanie a spôsob života. Ak neveríme, že si môžeme pomôcť sami, je pravdepodobné, že to ani nedokážeme.

 

Pozitívne myslenie spúšťa v tele pozitívnu biochémiu, zatiaľ čo negatívne myslenie škodlivé procesy. Ešte aj pri operácii ovplyvňuje jej úspešnosť viera človeka.

 

Telo nedokáže rozlišovať medzi myšlienkami a udalosťami, ktoré sa naozaj stali. Dobrým príkladom je experiment, ktorý bol vykonaný v jednej posilňovni. Prístrojmi merali organizmus športovca počas intenzívneho cvičenia. Neskôr ho požiadali, aby si sadol, zavrel oči a v myšlienkach znovu zopakoval tie isté cvičenia, ktoré robil v posilňovni. Prístroje ukazovali v oboch prípadoch rovnaké hodnoty.

 

Jedným z kľúčov tvorivých myšlienok je to, na čo človek sústreďuje svoju pozornosť.
Použijem príklad: Ak si chcem v televízii pozrieť nejaký program, musím stlačiť tlačidlo príslušného kanálu. Ak to nespravím – nenaladím požadovaný kanál – nemôžem vybraný program sledovať, hoci ho nepretržite vysielajú.

 

Ak na požadovanú vec naladím svoju myseľ, pomôže mi to zrealizovať program. Použitie matrixu je tiež jedným z možných spôsobov sústredenia mysle a samoliečby. Tvorivú schopnosť teda možno podporiť rôznymi spôsobmi.

 

Keďže aj samoregenerácia je filozofiou, bolo by vhodné, keby sa tí, ktorí sa jej venujú, v budúcnosti do tejto vedy zahĺbili. V starých časoch učili umeniu samoregenerácie filozofi, ktorí videli do „iných svetov“, ako napríklad Nicolas Flamel, gróf Saint-Germain, Hippokrates, alchymisti rôznych dôb, či templárski rytieri. Povzbudzovali ľudí k tomu, aby sa vrátili k prvkom prírody a prijali aj existenciu nadprirodzeného.

 

 

Človek vyvedený z harmónie

 

Človek vyvedený z harmónie musí spracovať svoje chybné kroky z minulosti a s novým rozhodnutím, novým programom vykročiť ďalej. Disharmónia je vo väčšine prípadov následkom negatívnych energetických polí, emócií, myšlienok a vzťahov. Ak sme ich schopní spoznať a odstrániť, dokážeme náš organizmus motivovať k samoregenerácii. V týchto neistých emocionálnych a mentálnych sférach majú veľký význam také prostriedky, ktoré v nás utvrdia naše nové predsavzatia. Práve k tomu sme vyvinuli rad prípravkov Matrix Drops vyžarujúcich informačné polia, ktoré pomôžu naladiť sa na nové, vytúžené pocity. Tieto programy dlhodobo udržia naše polia v rovnováhe. Ich užívanie sa doporučuje dovtedy, kým sa nezbavíme nežiaducich návykov. Aj tu musím zdôrazniť, že dôležitý je pozitívny postoj.

 

Pozitívny postoj spúšťa a posilňuje proces obnovy harmónie. Všetky slová a myšlienky majú preukázane tvorivú silu a sú schopné produkovať výrazné zmeny.

 

Neviditeľné frekvencie a informácie majú vplyv nielen na toho, komu ich posielame, ale najmä na nás. Vyžarovanie pocitu nenávisti má vždy ničivejší vplyv na odosielajúceho, než na toho, komu je určený. Sokrates učil svojich žiakov, aby si pri správach položili tieto otázky: Je to dobrá správa? Je dôležitá?  Je nápomocná?

 

Dobré a zlé vlastnosti sa vyvíjajú v človeku súčasne. Je šťastím, ak nadíde v živote chvíľa, keď dokážeme rozlíšiť naše žiaduce a nežiaduce vlastnosti. K tomu potrebuje každý sebakritiku, sebapoznanie a veľkú mieru sebadisciplíny. Aby sme sa mohli vydať na cestu nahor, musíme teda dozrieť.

 

Ježiš: „Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy“ – deti svetla a tmy rovnako.

 

Každému sa už stalo, že bol skľúčený, bez nálady. Ale keď dostal dobrú správu, chuť do života a energia sa mu ihneď vrátila. Príčinou je, že dobrá správa k nemu prišla na pozitívnej vlne. Terapia informačného poľa sa rovná terapii myšlienkového poľa, ovplyvneniu našich energií pomocou vlastných psychických energií. Negatívne myšlienky, ktoré nás obklopujú, premení na liečivé polia. Mnohí si neuvedomujú, že negatívne myšlienky nás obklopujú ako pavučina, aby vedeli vplývať na naše telá.