Ideológie

Metódy personalizovaného výberu Matrix Drops

735Megtekintés

Účinnosť informácií zadaných do nášho organizmu sme merali a overovali najmodernejším technickým vybavením. Uskutočnili sme to na základe fraktálnych ukazovateľov Matrix Drops a počítačového zariadenia Dynamika. Vplyvom harmonizácie informačných tiel sme zaznamenali výrazné uvoľnenie stresu, zosilnenie parasympatického nervového systému, zvýšenie energetických hladín a zlepšenie fraktálnych ukazovateľov.

Matrix Drops Quintessence

Tieto prístroje sú vynikajúce pre okamžité zistenie vplyvu vhodných informácií na naše telo. Výber vhodných informácií je jednou z najzaujímavejších úloh. V šťastnom prípade si človek vyberie Matrix Drops s takými informáciami, ktoré práve potrebuje. Každý sa zaujíma hlavne sám o seba, veď prostredníctvom svojej bytosti prežíva svoj osud a svet. Ak si vyberie informáciu, ktorá zodpovedá jeho hlavnému ideálu, môže sa dostať ešte bližšie k sebe samému. Tak ako si obyčajne každý sám vyberá šperky, farbu šiat, najmilšie rastliny, kvety, zvieratá alebo antické predmety, ktoré sa mu najviac páčia a najviac ho harmonizujú. Vyjadrí v nich všetky svoje túžby.

 

Pomocou naprogramovanej vody môže človek v sebe (a okolo seba) vytvoriť poriadok a harmóniu. Pretože existuje slobodná vôľa, závisí od uvedomelosti každého jednotlivca, v akej harmónii žije sám so sebou. Nakoľko túži po rovnováhe, pokoji, blahobyte a celistvosti. Nové programy nám pomáhajú zvyšovať naše čisté energie. Vytvárajú rovnováhu v životnej energii, ktorá je v nás a obklopuje nás. Existujú ľudia, živé bytosti, predmety a miesta, ktorí a ktoré vyžarujú pozitívne vibrácie a informácie, inými slovami nás naimpregnujú. Naše pocity vtedy získavajú pozitívne upokojenie. Po tomto pocite túži každý človek. Nie je náhoda, že na pulte s drahokamami a polodrahokamami sa každému zapáči iný kameň. Nie je náhoda ani to, že si ľudia vyberajú rôzne šperky a šaty.

 

Informácie a harmonizujúce formy vibrácie uložené v kvapkách Matrix Drops si tiež možno vybrať s podobným citom.

 

Niektorých neuspokojuje ich prostredie ani vlastná energia. Niektorí ľudia majú pocit, akoby neboli na svojom mieste alebo, že svet nie je pre nich dostatočne zaujímavý a farebný. To všetko preto, lebo sa vo svojej koži necítia dobre. V tomto prípade môžu v Matrix Drops nájsť chýbajúcu harmóniu. Kto túži po iných pocitoch a inej nálade, môže si zvoliť chýbajúci program Matrix Drops.

           

 

Kyvadlo

.

Existujú niekoľko tisícročné stopy, kresby a záznamy o radiestétoch, ktorí svoje pocity skonkretizovali a zmerali pomocou kyvadla alebo prútika.

 

Pendulum

Kyvadlo ako nástroj bolo vo viacerých prípadoch použité pri vedeckom dokazovaní. Foucaultovo kyvadlo (1851) udržiava svoju kyvadlovú rovinu vo vzťahu k stáliciam, nezávisle od pohybu zeme (otáčania okolo slnka a svojej osi). Je to experimentálny nástroj slúžiaci na znázornenie otáčania zeme a fungovania Coriolisovej sily.

 

Horizontálny variometer, prvé Eötvösove kyvadlo bolo dokončené v máji 1891. Princíp tohto prístroja je veľmi jednoduchý. V prípade, ak príťažlivá sila pôsobiaca na dve hmoty nie je rovnaká a odlišuje sa čo do veľkosti alebo smeru, potom sa tyč v horizontálnej rovine otočí a závesný platinový drôt sa skrúti. Pružnosť skrúteného drôtu sa snaží vrátiť tyč do pôvodnej polohy. Teda tyč sa zastaví tam, kde je krútiaci moment príťažlivej sily a pružnej sily pôsobiacich proti sebe rovnaký. O svojom prístroji povedal Eötvös nasledovné:

 

„Nástroj, ktorý som použil, je jednoduchý rovný prút zaťažený najmä na koncoch a uzavretý v kovovom puzdre, aby nebol rušený prúdením vzduchu alebo striedaním tepla a chladu. Všetky hmoty v menšej alebo väčšej vzdialenosti vyvíjajú na tento prút riadiaci vplyv, ale drôt, na ktorom je zavesený, odolá tomuto vplyvu a pri odolávaní sa skrúti a pri skrútení dáva silám pôsobiacim naň určitú mieru. Zvláštna forma Coulombových váh, to je všetko. Je to jednoduché ako Hamletova flauta, len na ňom treba vedieť hrať. A tak ako hudobník dokáže z flauty vylúdiť nádherné tóny, tak aj fyzik môže pre svoju nie menšiu radosť vyčítať najjemnejšie zmeny tejto obtiažnosti. Týmto spôsobom môžeme nazrieť do hlbín zemskej kôry, kam naše oči a vrtáky nemôžu preniknúť."

 

Dodnes sa preukázalo, že pomôcky používané radiestétmi sú skutočne schopné detekovať neviditeľné vyžarovania. Stále viac a viac ľudí chytá do svojich rúk kyvadlo, aby vedeli zmerať neviditeľné.

 

Pomocou kyvadla možno vhodne zvoliť harmonizujúce informácie a rovnako aj Matrix Drops. Správne vybrané vibrácie sú jasne vnímateľné na zvyšovaní a posilňovaní aury, energetického plášťa obklopujúceho naše telo. Toto zvyšovanie energie dobre vnímajú aj používatelia kyvadla (Tí, ktorí hľadajú vhodné informácie a ešte nevedia dobre merať, môžu požiadať o pomoc skúsených odborníkov v oblasti radiestézie).

 

Matrix Drops Computer pomôže zorientovať sa v týchto svetoch, ako aj pri výbere Matrix Drops.

 

Rod

Kovové prúte slúžiace na meranie energetických polí a neviditeľých svetov

 

 

Udržiavanie a uchovávanie informácií Matrix Drops

 

Pre uchovávanie a prenášanie informácií energetických polí poskytujú vynikajúce riešenie kamene, voda a iné čisté materiály. Sú schopné nielen ukladať magnetické vlny, ako napríklad počítač, ale dokážu uchovávať aj zložitejšie informácie a vibrácie.

 

Polia obklopujúce človeka vedia bez straty a omeškania sprostredkovávať informácie. Experimenty potvrdili, že fyzikálne impulzy a chemické reakcie sú príliš pomalé na to, aby dokázali sami osebe preukázať najjemnejšie prejavy života. Na CD môžeme nahrať zvuk a na DVD aj zvuk s obrazom, ale kamene a voda sú schopné uložiť aj „pocity“, dokonca si vedia aj „pamätať“. Voda je pre každého dobre dostupný a ovládateľný nosič informácií. Matrix Drops a neskôr Matrix Drops Quintessence, ktoré disponujú s vibráciou vyššej oktávy, dokážu dostať k požadovanému cieľu komplexné informácie na vyššom stupni.

 

Matrix Drops Quintessence

Matrix Drops Quintessence

 

Do polodrahokamov a drahokamov sa podarilo naimpregnovať 108 elementárnych prvkov a ich oktáv. Drahé kamene sú vďaka svojej farbe, tvrdosti a iným vlastnostiam schopné špecificky uchovávať informácie v celom rozsahu. Podarilo sa nám nájsť aj také kryštály, ktoré sú vynikajúce na prenos informácií. Počas našich výskumov sme našli aj také kamene, v ktorých boli po stáročia uchovávané významné a merateľné informácie. Rodiny uchovávali tieto drahokamy ako talizmany, lebo cítili ich blahodarný účinok. Niektorí rozpovedali aj cestu drahokamov, rodinných šperkov, nábytku, sôch, malieb, oblečenia a iných relikvií, ktoré vo veľkej úcte opatrovali.

 

Mystici pri určitých príležitostiach na mystických posvätných miestach impregnovali do rôznych predmetov, kameňov a kryštálov, do týchto „tajomných záznamových zariadení“ merateľné informácie. Týmto mi poskytli veľkú pomoc pri mojich ďalších výskumných prácach, keďže som dokázal zaznamenať ďalšie pôsobivé informácie.

 

Drahokamy sú vďaka svojej farbe, tvrdosti, zloženiu, čistote a iným vlastnostiam, teda v dôsledku svojich špecifických vlastností, schopné uchovávať rôzne informácie v celom rozsahu. Nie je tajomstvom, že aj profesori kvantovej fyziky poukázali na skutočnosť, že mystické posvätné miesta a katedrály sú presiaknuté prekrásnymi ľudskými pocitmi pokory, vďačnosti, pokoja a lásky. Drahokamy, ktoré sa dostávajú na povrch z obrovských hlbín a zo starých čias, uchovávajú v sebe čisté vibrácie a odkazy svojej minulosti. Týmito informáciami – okrem stoôsmich vibrácií – možno poskytnúť účinnú pomoc tým, ktorí sú na to citliví.

 

Tieto drahokamy, kultové predmety, špecifické informácie a mystické pocity v niektorých miestach sa zdali byť pre mnohých nedosiahnuteľnými. Informácie kameňov boli kedysi vhodné len na posilnenie aury, ale dnes ich možno používať aj na odstránenie novšieho, iného typu porúch informačného a energetického priestoru.

 

Tieto informácie možno pomocou metódy Matrix Drops zviacnásobiť, pretože programovaná voda je schopná sprostredkovávať potrebné čisté informácie.

 

Napĺňa ma uspokojením, že tieto čisté informácie možno pomocou mojej metódy zachrániť, naimpregnovať do vody, vďaka čomu budú pre záujemcov dosiahnuteľné hodnoty, ktoré sa doteraz zdali byť nedosiahnuteľnými. Týmito informáciami – okrem 108 základných vibrácií – možno poskytnúť účinnú pomoc tým, ktorí sú na to citliví.

 

Všetci vieme, že nie je možné dostať sa k novým šperkom a klenotom každý týždeň. Matrix Drops však aj na to priniesli dostupné riešenie. Samozrejme zážitok, ktorý predstavuje mystické miesto alebo nosenie nádherného šperku, nedokážu nahradiť ani Matrix Drops.

 

Matrix Drops neobsahujú žiadne škodlivé fyzikálne alebo chemické látky, iba čisté a správne zvolené informácie prežarované cez prirodzené silové polia najčistejších kameňov. Voda absorbuje cez energetické polia elementárne informácie sprostredkované kryštálmi, starostlivo umiestnenými do jej okolia. Pri tomto procese sa voda nemusí dostať s kryštálmi do fyzického kontaktu. Kvôli jemnosti a citlivosti tohto procesu je potrebné zabezpečiť, aby bolo prostredie astrálne a duševne čisté.

 

Vodu - v našom prípade kvapky Matrix Drops – sa podarilo stabilizovať tak, aby bola do určitej miery chránená pred vplyvmi okolia. Ak je voda naprogramovaná, potom je už sama osebe značne chránená, pretože takto nemôže ľahko dôjsť k „energetickej kontaminácii“. Program vyplní miesto, kde by mohla do seba absorbovať znečistenie z okolia. Neodporúča sa však umiestňovať ju do blízkosti zariadení spôsobujúcich rušenie polí, ako je mikrovlnná rúra, mobilný telefón, či televízor, alebo ju uchovávať v blízkosti vysokého napätia.

 

Vplyv informácií, ktoré sa dostali do organizmu, možno dobre dokázať detekciou energetických zmien, ktoré v ňom nastali. Mňa osobne ako aj osoby zúčastňujúce sa na experimente prekvapila skutočnosť, že kvantové počítače zaznamenali aj omladenie buniek o 10 až 15 rokov. Osoby, ktoré sa zúčastnili experimentu, po navrátení fyzickej, duševnej a duchovnej rovnováhy preukázateľne omladli.

 

Výrobok môže priniesť trvalé výsledky vtedy, ak spoznáme a vylúčime faktory, ktoré rušia naše informačné polia.

 

Osobitosťou Matrix Drops je, že počas procesu sa voda nedostáva do fyzického ani chemického kontaktu s elementárnymi informáciami (teda nedostávajú sa do nej fyzikálne ani chemické látky). Preto – podľa dnešnej kategorizácie – možno prípravok považovať len za potravinu.