Ideológie

Duševné telo

1023Megtekintés

Jazyk duše sa odrazí na príznakoch šťastia a nešťastia. Význam pojmu psychosomatika: prejavy duševných problémov. Významní predstavitelia psychológie už pred desiatkami rokov experimentmi a pozorovaniami dokázali vplyv psychických zmien na fyzické procesy.

András Kovács – Magyar and Ildikó Kovács – Magyar

 

Psychické javy sú súhrnom príznakov označených ako pocitové, myšlienkové, vzťahové a duševné emócie. Zmeny a udalosti, ktoré sa odohrávajú v týchto svetoch, sa odrazia na našom somatickom tele (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung).

 

Podľa nových trendov v psychológii sa snažia zdanlivo nevyliečiteľne závislým predstaviť ich závislosti tak, že im dávajú mená. Ako keby neutíchajúce túžby ani nepatrili trpiacemu, ale stelesňovali samostatnú osobu. Alkoholik napríklad zápasí so svojou túžbou tak, že pomenuje pocit, ktorý je nositeľom vlastnosti. Napríklad: Ján, nedostaneš piť! Alebo: Anča, nedostaneš už cigaretu! Experimenty priniesli neočakávané výsledky.

 

V starom antickom svete, mal každý ľudský pocit a vlastnosť svojho boha. Znalí ľudia vedeli pomenovať žiaduce a nežiaduce vlastnosti. Aké zvláštne, že najmodernejšia psychológia dnes znovu objavila tie isté prostriedky.

 

Typy ľudí s určitými skupinami vlastností uvádza viacero spoločenských vied. Napr. negatívne ľudské vlastnosti systematizuje homeopatia a to podľa povahových typov ľudí. Matrix Drops zacielili na zharmonizovanie stoôsmich ľudských vlastností.

 

Naša spiritualita určuje našu povahu. Už prešli časy, keď sme verili len tomu, čo sme videli. Čoraz viac si uvedomujeme význam duše. Naše pocity a myšlienky síce nevidíme, ale vieme, že predsa riadia a určujú veľkú časť nášho života.

 

Jesus – the Lord of dimensions and celestial gates

Ježiš, pán dimenzií a nebeských brán

 

Kto iný by mohol vrátiť silu našej duši a nášmu telu, keď nie my sami tým, že dáme do poriadku naše pocity, myšlienky a upokojíme dušu. Poruchy duše pochádzajú z nášho vedomia. Ak usporiadame naše vedomie, povedie nás k telesnému, duševnému a duchovnému zdraviu.

 

Kvantová fyzika vedcom vnucuje, že univerzum funguje na idealistických princípoch, teda intelekt ovplyvňuje fungovanie sveta. Hmotnosť energie sa premení na hmotu, teda jedna kvalita sa premení na druhú. Podľa revolučného objavu fyzikov, ľudské myšlienky a postrehy ovplyvňujú hmotnú realitu, ktorá nás obklopuje. Vedci si mysleli, že svojimi objavmi vyburcujú svet. Podľa nositeľa Nobelovej ceny, fyzika Nielsa Bohra očakávaná zmena nenastala preto, lebo ľudia si neuvedomili význam veci.

 

Kľúčom k rozlúšteniu tajomstva univerza je pochopenie, či človek dokáže na najvyššej úrovni analyzovať a zobrazovať informácie nachádzajúce sa v univerze. Ak z tohto hľadiska začneme skúmať svet okolo nás, začneme vidieť všetko spôsobom, akým sme dovtedy nevideli!

 

Vlnenie vyvolané malou kvapkou vytvorí neustále sa šíriacu vlnu a každá informácia sa snaží rozpovedať jeden zázračný príbeh.

 

 

Duchovné telo

 

Vedeli o tom aj staré kultúry a ani výskumní psychológovia z NASA nezatajujú, že duch je entita obdarená večným životom. Je to svet nazývaný najjemnejším telom. V roku 1919 britský vedec Arthur Eddington vyhlásil, že Boh môže riadiť svet len podľa všeobecnej teórie relativity. Taktiež je pravdou, že len ľudia otvorení duchovným otázkam majú túžbu objavovať neviditeľné svety.

 

Veru, v ťažkej situácii sú tí, ktorí sa v chaose snažia hľadať emócie. Mali by sme hľadať a vytvárať také kľudné miesta, kde na nás nepadajú tiene závoja duševnej a duchovnej temnoty.

 

Potvrdilo sa aj to, že vyslovené slovo má tvorivú silu. Vo vyslovenom slove sú tajomné častice. Čo sa objaví v našom štvorrozmernom, časopriestorovom svete, to má duchovný a duševný predobraz. Bolo spozorované, že čím má človek vyššiu úroveň vedomia, tým viac sa uňho prebúdza túžba chápať duchovný svet. Našimi metódami dokážeme túto túžbu, schopnosť dostať na povrch.

 

Skúmanie morfogenetických polí na rôznych úrovniach vedomia poukázalo na fenomén rezonancie. Rovnaké zločiny alebo udalosti s určitými predmetmi sa dejú spôsobom, ktorý sa zdá byť nevysvetliteľný. Boli napríklad zaznamenané dopravné nehody, ktoré sa stali za rovnakých podmienok: Známy herec sa stal obeťou dopravnej nehody. Po jeho smrti auto opravili a predali. V krátkej dobe sa tá istá nehoda zopakovala aj druhému majiteľovi auta a potom žiaľ takisto, ako predchádzajúci dvaja, dopadol aj tretí majiteľ. Je podozrenie, že okrem javu rezonancie sa môžu vyskytovať prípady, keď v pozadí rovnakých udalostí sú vnuknutia duchov, ktorí sa tu zasekli.

 

Je známe, že napríklad v tomto svete zaseknutý duch samovraha viacerým osobám vnucuje, aby spáchali samovraždu. Je smutným faktom, že niektorí to na podobné vnuknutia aj urobia. Viacerí psychológovia a psychiatri to potvrdili a o tejto skutočnosti neskôr vznikli aj vedecké prednášky a filmy.

 

Matrix Drops Quintessence

 

 

Matrix Drops, „kúzelník“, energetický vzor, skrytý číselný zákon, Fourierova funkcia

.

Výsledky z výskumu tzv. „Kirlianovej fotografie” ukázali, že na energetických fotografiách rastlín sa objavili energetické obrazy, holografické formy nových listov už vtedy, keď ešte neboli voľným okom viditeľné. Bunka, kvetina, mravec, človek a všetky jeho duševné a duchovné prejavy, všetky pocity, myšlienky, túžby, hudba a modlitby majú svoj tajomný ideový predobraz. Dalo by sa povedať, že majú energetický vzor, skrytý číselný zákon, Fourierovu funkciu, matrix a geometrickú formu. Tieto neviditeľné energetické vzorce v podstate formujú náš osud.

 

Matrix – veľký kúzelník – ktorý nie je len pocitom alebo myšlienkou, ale oveľa viac: Matrix stojí v tajomnom strede našej duše. Počas života nerozhodujú naše pocity a myšlienky, ale ten, kto to všetko riadi. Teda nie energia je prvotnou príčinou, ktorá všetko vytvára, ale duch. Použijúc moderný pojem – večná a stále rastúca informácia.

 

Ľudský duch zhusťuje esencie duše, vízií, snov a mystérií do skúseností. Ľudské polia skrývajú v sebe zázraky transmutácie, premeny, ktorej miera závisí od nášho vedomia a skúseností. Voda, oheň a neustále vlnenie vzduchu dávajú silu zemi aj bytostiam, od ich narodenia až po zánik. A možno ešte aj ďalej, veď hmota prakticky neexistuje, všetko je len vibráciou a energiou. Z tohto pohľadu neexistuje ani smrť. Žiadna existujúca vec sa nestratí bez stopy, len sa premení vo veľkom „celku“. „Všetko je Jedno“ – hlásajú hinduisti.

 

Zmeny sú v skutočnosti vzájomným prelínaním sa vlnení rôznych foriem vibrácií. Idea tých, ktorí hľadajú nemennosť, sa rovná smrti. Našou cestou múdrosti je, aby sme svojou inteligenciou a pocitmi objavili univerzum. Prežité skúsenosti druhých nemôžu nahradiť naše vlastné skúsenosti. Ten, kto usporiada, naladí svoje informácie, objaví zázrak skrývajúci sa vo svojej bytosti.

 

Sila magických slov pochádza zo slov, z ducha toho, ktorý je takto uvedomelý. Dnes to už všetko možno dokázať. Napríklad, určitým procesom – nasmerovaním myšlienok – sa vplyvom určitých slov vytvárajú vo vode rôzne formy, ktoré sa stávajú viditeľnými v rôznych tvaroch ľadových kryštálov. To dokáže vlastne každý, kto je dostatočne uvedomelý. Väčšina ľudí preto neovplyvňuje svoje prostredie vedome, lebo neveria, že sú toho schopní.

 

Je dobré myslieť aj na to, že v mnohých prípadoch je predstierané pozitívne myslenie iba zdanlivé, pretože zakrýva negatíva nachádzajúce sa v hlbinách. V albume nášho života sú ešte prázdne listy, ktoré sú vyhradené pre zázraky. Príležitosti života sú nekonečné. Z tejto klenotnice si vyberieme takú vec, na ktorú sústredíme svoju pozornosť. Otázkou je, do akej hĺbky chceme do tajov našich „siedmich tiel“ nahliadnuť.

 

 

Naše telo vedie náš duch, pričom sleduje okolie

 

V poliach človeka sú rôzne senzorické systémy, aby zachytávali signály z vonkajšieho sveta. Naše jemnejšie substancie neustále prenikajú cez naše hrubšie telá. Ale aj my spätne pôsobíme na svet. Napríklad kto neustále hrá úlohu obete, ten stiahne pole (hologram) obete a v dôsledku toho sa v tom stelesní jeho život.

 

Viacero náboženstiev považuje svoje dogmy za duchovné učenia. A pritom učenie mnohých náboženstiev je pravým opakom, priam rúhaním. Existujú náboženstvá, ktoré poskytujú upokojenie, ale sú aj také, ktoré priniesli/prinášajú svetu veľa utrpenia. Krížové výpravy, genocída, rasizmus, inkvizícia ... V mene viery sa stalo obeťami veľmi veľa nevinných ľudí. Takéto náboženstvá nepresadzujú duchovnosť v takom zmysle, ako tu o nej hovoríme. Sú to len „izmy“, ktoré vytvárajú a uskutočňujú v mene Boha ľudia. Duchovnosť sa nerovná náboženstvu.

 

Kvantová fyzika je – použijúc Ježišove slová – „horčičným semienkom“, ktoré zmení svet pomocou viery duchovného videnia. Veda a technika sa ohromne rozvíjajú, ale mnoho dnešných náboženských predstáv a kazateľov vedie svojich nasledovníkov do slepej uličky.

 

Keď človek premýšľa, jeho telesné polia sa prebúdzajú ako úľ. Vyrojí sa z neho nespočetné množstvo myšlienok, pocitov a vzťahových možností. To všetko je neurofyzika, veď myšlienky na začiatku nikto nevidí. V mozgu sa objavujú holografické obrazy, na ktoré telo a prostredie reagujú. Vždy si s radosťou spomenieme na to, že maďarský strojár a elektroinžinier Gábor Dénes dostal v roku 1971 Nobelovu cenu za fyziku za „objav a rozvoj holografie” (Je pravda, že nie ako fyzik pôsobiaci vo svojej vlasti v Maďarsku, ale ako profesor aplikovanej elektrónovej fyziky na Imperial College v Anglicku). Gábor Dénes skúmal aj ľudskú komunikáciu a sluch. Veda sa o ňom vyjadruje s uznaním, pretože svojimi objavmi, za ktoré bol odmenený, prispel k rozvoju kvantovej fyziky.

 

Mozog nerozlišuje medzi informáciami z prostredia a spomienkami z minulosti, pretože používa rovnaké nervové dráhy. Čím viac informácií o svete získame, tým sofistikovanejšie modely vytvárame. Holografický model Matrix Drops nám určením „siedmich tiel” predkladá model siedmich polí.