Ideológie

Metódy, procesy a zariadenia pou&...

Duchovná škola V záujme uvedeného som vypracoval vzdelávací systém, ktorý sa venuje našim siedmim vedomostným úrovniam...
čítať ďalej   »

Zariadenie Dynamika

Toto zariadenie je komplexným systémom slúžiacim na počítačové skúmanie funkčného stavu ľudského organizmu. Digitálny an...
čítať ďalej   »

Úvod do sveta kvantovej fyziky

Všetky prejavy hmoty vytvorili vlastnú formu existencie prostredníctvom informácií, ktoré v sebe obsahujú..Zo všetkých...
čítať ďalej   »