Ideológie

Charakteristiky skalárnej energie podľa ...

Výskumy v Institut Max Plank v roku 1950 preukázali vplyv skalárnej energie na živý organizmus.
čítať ďalej   »

Skalárna informácia a Matrix Drops Compu...

Matrix Drops Computer (MDC) je takým zariadením, ktoré zo skalárneho poľa, aury, hociktorej živej bytosti je schopné vyň...
čítať ďalej   »

Matrix Drops – objav pre harmonizáciu mo...

Cieľ objavu a jednotlivé fázy výskumnej práce Podstatou a cieľom môjho objavu je harmonizácia informačných a energetic...
čítať ďalej   »

Matrix Drops harmonizujúce inform...

„Ako hore, tak aj dole, ako dole, tak aj hore. Ako v malom, tak aj vo veľkom. Ako vonku, tak aj vnútri“ – môžeme si zopa...
čítať ďalej   »

Matrix Drops sú ako moderné...

Už_aj_Hippokrates napísal: „Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, niet Ti pomoci!”
čítať ďalej   »

Myšlienkové tvary naplnen&...

Sen, spomienka, vidina, vízia, myšlienka, inšpirácia, vnuknutie, mimozemský jav, príbeh, rozprávka, vzťah, či duchovná v...
čítať ďalej   »

Naladenie rôznych úrovn&iac...

Poruchy aury spôsobené škodlivým vyžarovaním zeme V jemných informačných poliach, ktoré obklopujú naše telo, možno pro...
čítať ďalej   »

Manifestované fyzické telo

Jedným zo zázrakov informačných polí je manifestácia fyzických tiel. Albert Einstein dokázal, že E=mc2, čo znamená, že p...
čítať ďalej   »

Energetické telo

Hoci je aura voľným okom neviditeľná, ruský elektroinžinier Semjon Kirlian už v roku 1939 vyvinul metódu, ktorou ju odfo...
čítať ďalej   »

9 zložiek trojdimenzionálneh...

Rýchlosť, zrýchlenie a sila sú vektormi, ktoré majú absolútnu hodnotu a smer. Tenzor je však premenný a vzniká rozšírení...
čítať ďalej   »

Sme materiálnej aj vlnovej povahy...

Pri_skúmaní hlbín prírodných javov som objavil analógiu, ktorá existuje medzi človekom a javmi odohrávajúcimi sa vo svet...
čítať ďalej   »

Myšlienkové telo

Naše myšlienky, emócie a aktuálny duševný stav sú schopné psychosomaticky ovplyvňovať náš organizmus, teda naše fyzické ...
čítať ďalej   »

Nový univerzálny model

Nový univerzálny model, zákon zachovania energie, priniesol v človeku zmenu nielen na fyzickej úrovni. Vedomie večného ž...
čítať ďalej   »

Duševné telo

Jazyk duše sa odrazí na príznakoch šťastia a nešťastia. Význam pojmu psychosomatika: prejavy duševných problémov. Význam...
čítať ďalej   »

Metódy personalizovaného v...

Účinnosť informácií zadaných do nášho organizmu sme merali a overovali najmodernejším technickým vybavením. Uskutočnili ...
čítať ďalej   »