Zaujímavosti

Odhalenie našich vnútorných hodnôt

850Megtekintés

Z_mytológie o stvorení

 

Pred viac ako 40 000 rokmi sa na Zemi objavil človek. Podľa Biblie, 6. odseku Prvej knihy Mojžišovej, boli vtedy ľudia ešte obrami. Z textu môžeme vyrozumieť aj to, že na Zemi vtedy ešte neexistovali ženy. Žili len obri a muži. Na Zemi sa rozšírilo násilie.

„Keď sa ľudia začali množiť na Zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.“

 

Mojžiš tu v texte uvádza dátum, kedy už boli na svete ľudia a potom sa objavili aj ženy. Vtedajší ľudia žili veľmi dlho. Niektorí matuzalemi sa mohli dožiť 500, 600 až 800 rokov. Vo vesmíre nastala zmena, keď sa narodila pre rozkoš nášho Boha Otca prvá žena.

 

Kostra obra - Nayarit, Mexiko 1926

Kostra obra

 

Mohli by sme si položiť otázku, prečo sa Pán Boh rozhodol tak, že pozemský život už nemôže ďalej trvať 400 či 500 rokov? Vysvetlenie dostaneme v prvom riadku. Na Zemi sa rozšírilo násilie. Ľudia už mali tak veľa starostí, ťažkostí a duševných problémov a museli čeliť toľkým duševným ujmám, až si Boh zmyslel, že človeku stačí, keď bude niesť problémy 120 pozemských rokov.

 

„V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili deti, na Zemi žili obri.“

 

Aké zvláštne, že v legendách a mýtoch sa všade hovorí o obroch. V posledných storočiach archeológovia našli kostry ľudských obrov v Ázii, Južnej Amerike a na území Maďarska. Tieto obrie kostry však boli vždy len mužskými kostrami.

 

Pred 28 000 rokmi sa Pán Boh rozhodol, že stvorí zo seba ženu. Do tej doby boli stvorení len ľudia a bytosti. Keď už Pán Boh stvoril zo seba ženu, Dobrú Bohyňu, Dobrú Ženu, Nebeskú Matku, bytosti už potom na svet prichádzali nielen stvorením ale aj narodením. Takto sa stvorili, rodili nielen muži, ale podľa svedectva biblie aj dievčatá. Týmto krásnym dámam sa potom narodili deti, chlapci a dievčatá. To zbadali doterajší Boží synovia, vybrali si z nich manželky a narodili sa im deti. Do tohto obdobia možno datovať, kedy sa už človek začal rodiť z matky. Svedectvo biblie na tento zázrak odkazuje na viacerých miestach, keď uvádza, že sa narodili zo ženy. 

 

S veľkou úctou a láskou zdravím dámy, ženy, ktoré nám mužom pozlacujú život, prinášajú šťastné chvíle, odovzdávajú nám do daru všetky pozemské krásy. Obliekajú si krásne šaty, majú krásne účesy a dbajú o mužov, aby sa správali zdvorilo a boli správne upravení. Zjemňujú nás, starajú sa o nás, formujú nás mužov. Myslím, že to najkrajšie Božie stvorenie je sama žena.