Kvantová fyzika

O atómoch a základoch kvantovej fyziky

1112Megtekintés

Atóm vodíka má jeden protón a jeden elektrón.

Iné atómy majú aj viac protónov, neutrónov a elektrónov. Elektróny sa nachádzajú na rôznych elektrónových dráhach a obvykle okolo atómu.

Výskumníci kedysi za najmenšiu zložku organizmu považovali DNA, potom molekuly a neskôr atómy.

Vo vnútri atómov našli protóny, neutróny a elektróny. Tieto drobné častice sa skladajú z drobných neutrín a kvarkov.

Kovács – Magyar András

Keď už spoznali aj jadro a elektróny, model atómu znázornili nasledovne:

 

- Ak by sme odhliadli od energetického priestoru všetkých atómov, ktoré tvoria hmotu Parlamentu, a prihliadali len na konkrétne hmotné častice, Parlament by sa zmestil aj na hrot špendlíka.  

 

- Spoznaním neutrín, odhliadnuc od ich energetických priestorov, by sa konkrétne fyzické množstvo hmoty, v pomere k celkovej hmotnosti zeme, zmestilo do zrnka maku.  

 

- Spoznaním kvarkov sa táto maličká hmotnosť hmoty ďalej znižovala. 

Pre znázornenie, v planétach slnečnej sústavy by bola konkrétna hmota len veľkosti makového zrnka.

 

Albert Einstein definoval zákon zachovania energie E=mc2.

To znamená, že keď sa energia spomalí, stane sa z nej hmota. Ak sa hmota zrýchľuje, stále rýchlejšie vibruje a mení sa na energiu. Aby sa to stalo, musíme značne prekročiť rýchlosť svetla. Na svete sa vo Švajčiarsku prvýkrát podarilo predstaviť pokus, kde bola prekročená rýchlosť svetla.

 

Veda spoznala aj dvojitú povahu svetla, ktoré má raz povahu častice a raz povahu vlny.

Dnes je už v kvantovej fyzike známe, že hmota je len jedným z prejavov energie.

 

Predmety, ktoré vnímame, sú len spomaleným zhustením energie. V dôsledku toho hmota nie je samostatne existujúcou realitou, princípom, ale len prejavom energie na určitom stupni v našom svete. A také je aj naše ľudské telo.

 

Keďže aj naše telo je energiou, vplýva na nás priestor a polia nášho okolia. Našou zodpovednosťou je spoznať užitočné a škodlivé energie a nakladať s nimi na úrovni nášho vedomia.   

 

Dlho sa predpokladalo, že vesmír drží pokope gravitácia, príťažlivosť. Medzičasom sa zistilo, že hmota nachádzajúca sa v našej galaxii je iba 20% z kritického množstva, ktoré by dokázalo udržať galaxiu vcelku. Zistilo sa, že vesmír sa nezužuje, ani nie je statický, ale sa rozširuje 99,5% rýchlosťou svetla. Vesmír nedrží vcelku príťažlivosť, gravitácia, ale vákuum. Toto vákuum je nazývané aj vyššou inteligenciou.

 

Existuje vyššia inteligencia - Boh, Stvoriteľ - ktorý napriek vákuu drží vesmír pokope. Kvantoví fyzici a najväčší bádatelia, profesori a astronómovia sveta sa k tomuto poznaniu dostali. Tieto nové znalosti protirečia všetkým doterajším fyzikálnym a matematickým zákonom.

 

Materialistická veda chcela dokázať, že Boh neexistuje, ale predsa Jeho našli.

 

Podobná vec sa stala aj jednému slávnemu lekárnikovi:  

 

 

Významní a talentovaní predstavitelia duchovného života sa po tisícročia zaoberali svetom duchov a energetickými poľami. Templárski rytieri a alchymisti liečili príčinu problémov, ľudskú dušu, homeopatiou, neskôr kryštálikmi a elixírmi života. Práve tak, ako to robili aj egyptskí faraóni. Rakúsky výskumný farmaceut, Dr. Heinemann sa počas celého svojho života snažil vedecky dokázať neúčinnosť homeopatie. Počas svojich rozsiahlych pokusov však musel uznať, že choroby a narušenie ľudskej povahy sa napravili, vyliečili aj pre neho dovtedy neznámym spôsobom, zmenili sa vplyvom vibrácie. Tak sa stal jedným z najväčších zástancov homeopatie a jej systematizátorom. Homeopatia je vedou zameranou na využitie vibrácií.

 

Spoznanie informačných priestorov hlbších než vibrácie, morfogenetické polia a holografické modely sveta otvorili nové dimenzie pri hľadaní spôsobu fungovania ľudskej mysle.

 

Dnes už existuje zariadenie - Matrix Drops Computer - pomocou ktorého možno detekovať ľudskú povahu, vzory jej správania a jej narušenie. Toto mimoriadne zariadenie je schopné porovnať so vzorcami správania elementárnych minerálov zeme 108 elementárnych informácií, ktoré tvoria človeka. V prípade narušenia, skreslenia elementárnych informácií napravíme pomocou informácií týchto minerálov ľudskú dušu, myseľ a telo.  

 

Problémom človeka predchádzajú energetické, duševné a mentálne poruchy. Ich včasné spoznanie a  korekcia pomocou Matrix Drops otvára úplne nové, doteraz neznáme perspektívy v našich životoch.