Zaujímavosti

Najväčšie tajomstvo je PRAVDA

1018Megtekintés

Všetci potrebujeme občas pomoc, aby sme si všimli aj také veci, bez ktorých by sme možno vyvodili mylné úsudky. Jedným z cieľov, ktoré som si pri písaní mojej knihy stanovil, bolo poskytnúť takúto pomoc. Chcel by som Vám, váženým čitateľom, predostrieť také skutočnosti a postrehy, ktoré sa doteraz dostávali do povedomia verejnosti tajne alebo zámerne skreslene. Snažím sa cielene a objektívne zhodnotiť výsledky môjho štúdia a výskumnej práce.  

Kovács – Magyar Ildikó a Kovács - Magyar András

Ildikó Kovács – Magyar a András Kovács - Magyar

 

Pri nedostatku znalostí si človek ani nevie predstaviť, akými obrovskými vedomosťami oplývali naši predkovia žijúci v niektorých už zabudnutých kultúrach. Bez objavovania a znalosti praktických vedomostí a pokladov zašlých čias nemôže človek v dnešnej vyspelej civilizácii žiť plnohodnotný život. Keď som svojim študentom prezentoval a na pacientoch, ktorí sa na mňa obrátili, použil svoje netradičné liečebné metódy, vyvolal som tým u ľudí značný údiv. Dnes už tisíce ľudí môžu za svoje vyliečenie ďakovať môjmu znovu objavenému, zdanlivo nekonvenčnému prístupu k liečbe.

 

najväčšie tajomstvo je pravda

Vrátil som sa k pôvodu, počiatku, k starovekým divom univerza a vedomostiam fungujúcim tisíce rokov, nadväzujúcim na seba po celé generácie. Spočiatku som ľuďom liečil ich fyzické telo. Avšak v krátkom čase som si uvedomil, že kým duša a duch sú choré, telo sa uzdraví len ťažko alebo vôbec. Aj v posledných dvoch prípadoch som postupoval podobne ako predtým. Popritom som neustále hľadal skryté, zdanlivo zabudnuté duchovné poklady. Hľadal som a našiel. Našiel som viac a zaujímavejšieho, ako som kedy dúfal. Realita teda opäť prekonala moje predstavy. Stále pribúdali moje tajomné výsledky, až kým sa nezačali spájať do úplného celku. Telo, duša a duch do spoločného pokladu, ľudskej trojice hodnoty vzťahov, ktoré si navzájom ozrejmujú svoj význam.

 

Volám Vás na túto dobrodružnú výpravu, ktorej cesty sú rozvetvené, rozmanité, preplietajúce sa peklom, nebom a pozemskou farebnou pestrosťou.

 

Do jednotlivých častí knihy som kurzívou vsunul myšlienky, ktoré si záujemcovia môžu aj sami prečítať v Biblii, literárnych dielach a v iných písomnostiach. Považujte prosím tieto riadky len za orientačné body. Niekedy sú to len predstavy, predpoklady, výplody logických hier a v niektorých prípadoch ukážky reality. A prečo je v súvislosti s duchovným svetom toľko dohadov a blúdenia? Vo svojej knihe sa snažím dať odpoveď aj na to.

 

Nie jedna záhada odhalí také tajomstvá, za ktoré kedysi ľudia položili svoje životy. Kto sa so mnou vydá na cestu, nech zabudne na spôsob myslenia dnešného sveta a nechá sa ovládnuť doteraz neodhaleným, úplne odlišným prístupom myslenia starých dôb.

András Kovács - Magyar