Ideológie

Matrix Drops sú ako moderné GPS

766Megtekintés

_aj_Hippokrates napísal:

Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, niet Ti pomoci!”

Sklon k strnulosti spôsobuje u mnohých „zabetónovanie“ ich predstáv a názorov do vedomia.

 

Tento vír myšlienok ovláda ich správanie, prekáža kreatívnemu toku myšlienok a bráni im, aby videli svoje možnosti a východiská z beznádejnej situácie.

 

Úloha matrixu spočíva práve v tom, že pomáha obmedzenému, úzkostlivému človeku pohnúť sa z mŕtveho bodu a upustiť od svojich doterajších, zarytých postojov. Systém mylných domnienok je často akýsi traumatický program, ktorý je potrebné uvoľniť. Matrix Drops harmonizujú možnosti nachádzajúce sa v človeku s jeho skrytými vnútornými túžbami.

 

Z každého človeka možno vyvolať len to, čo v ňom v skutočnosti, i keď len skryto, žije. Pomocou Matrix Drops sa teda môžeme zbaviť svojho vnútorného nepokoja a utrpenia.

 

Kovács – Magyar Ildikó a Kovács – Magyar András

Ildikó Kovács - Magyar a András Kovács - Magyar

 

Existuje riešenie, ktoré možno použiť u každého človeka na zemi, a ktoré môže pochopiť a zažiť každý. Nehovorím tu o veciach, o ktorých možno ľudí presvedčiť, ale o veciach, o ktorých sa môžu presvedčiť sami. O jednoduchých veciach, ktoré môže zažiť a pochopiť ktokoľvek.

 

Zvolil som také analógie Matrix Drops, ktoré majú vplyv na každého. Všetkých nás tvoria tie isté prvky a nadobudnutím ich vlastností sa stane náš život šťastným a úplným. Ak sa elementárne vlastnosti strácajú, spôsobia nám emocionálne napätie.

 

I keď sú elementárne vlastnosti u všetkých ľudí rovnaké, v dôsledku kombinácie pocitov môže každý z nás potrebovať iný matrix. Pre náš organizmus, našu bytosť je oživením, ak sa stretne s dokonalými prejavmi, vibráciami a energetickými poľami elementárnej reality. Medzi ľuďmi s podobnou vibráciou vzniká príťažlivosť, je to zákon sympatie. Podobné vibrácie sa na seba rýchlo naladia. Je dôležité, aby sme nášmu organizmu dlhodobejšie pripomínali pozitívne informácie, pretože skľučujúce pocity, myšlienky, vzťahy a situácie vyžarujúce z nášho okolia, ako aj geopatogénne vibrácie niektorých miest, majú na človeka negatívny vplyv. Aj negatívne veci a silové polia bojujú o naše pocity a myšlienky. Či budeme v tomto boji víťazom alebo porazeným, závisí jedine od nás. Mojim cieľom je pomôcť – sprostredkovaním elementárnych, pozitívnych vyžarovaní – aby mnohí zvíťazili. Za zamyslenie stoja aj slová Bélu Hamvasa: „Človek je dejiskom boja medzi dobrom a zlom“ (Anthology humana).

 

Svatí drzia na uzde temné sily

Svätí držia na uzde temné sily

 

 

Znečistenie duše pochádza z nášho vedomia

 

Ľudia – nech sú akokoľvek fyzicky blízko – sú jeden voči druhému často ľahostajní, pretože nerezonujú na rovnakej úrovni. Veľkým tajomstvom, ako zvíťaziť bez boja, je vyhnúť sa rezonancii s nepriateľom. To je aj súčasťou filozofie boja vo východných kultúrach. Dnešný človek nie je schopný prijímať veci, ktoré sú mu cudzie, pretože nie je schopný s nimi rezonovať! Vzťahy, situácie, dogmy a doktríny, ktoré sú nám nanútené, v nás preto spôsobujú potlačenie a v jeho dôsledku rôzne psychické a následne somatické, teda fyzické problémy.

           

Keď základnou frekvenciou ovplyvňujem inú frekvenciu, ktorá je celočíselným násobkom alebo polovicou či štvrtinou prvej, aj vtedy vzniká rezonancia. Taktiež vtedy, ak je jeden kmitočet násobkom druhého.

 

Harmonizácia je možná dvoma spôsobmi: na princípe protikladov (cantaria) – pomocou potlačujúcich vibrácií, ktoré sú protichodné voči požadovanému stavu – alebo na princípe podobnosti (similar) – pomocou informácií vytvárajúcich stav podobný požadovanému.

 

Už prešli tie časy, keď sme verili len tomu, čo sme videli. Dnes si čoraz viac uvedomujeme dôležitosť duše. Nekonečné polia našich pocitov a myšlienok tiež nevidíme, no práve tie riadia a určujú veľkú časť nášho života. Kto iný by mohol vrátiť silu našej duši a telu, ak nie my sami tak, že vedome zmeníme naše pocity, myšlienky a pomôžeme tým očistiť našu dušu.

 

Znečistenie duše pochádza z nášho vedomia. Očistenie vedomia vedie k telesnému zdraviu. Niektoré náboženské dogmy môžu viesť k duševnej temnote a správne smery naopak k duševnej čistote. Príslušnosť k náboženskej komunite môže prepísať individuálny systém hodnôt. Náboženstvo alebo ideológia môže ovládnuť jednotlivcov a obmedzovať ich slobodu v rozhodovaní. Matrix Drops pomôžu jednotlivcom, aby sa vymanili z pasce kolektívneho bytia.

 

Kvantová fyzika vedcom dokazuje, že univerzum funguje na základe idealistických princípov, teda je ovplyvňované intelektom. V súčasnosti sa veda a mystika k sebe približujú. V extrémnych podmienkach sa energia premení na hmotu, inak povediac na materiálno, teda jedna kvalita prechádza do druhej.

 

Hmota je zhustená informácia. Podľa revolučného objavu fyzikov, na hmotnú realitu, ktorá nás obklopuje, vplývajú ľudské myšlienky a pozorovania. Boli veľké očakávania, že objavy kvantovej fyziky a teórie relativity spôsobia vo svete vážne šoky. Podľa fyzika a nositeľa Nobelovej ceny Nielsa Bohra k tomu nedošlo preto, lebo ľudia nechceli pochopiť, o čo vlastne ide.

 

Impulzy Matrix Drops nepredstavujú hnacie sily skryté v hmotných substanciách. Iná je dnešná farmakológia, ktorá pracuje s účinnými látkami, a iná je fytoterapia, ktorá tiež pôsobí na úrovni hmoty. Iná je aj psychológia, ktorá skúma ľudské správanie a jeho rôzne typy, ktoré sú nasledovné: sangvinik, melancholik, flegmatik a cholerik. Naše duchovno môže byť rozdávajúce alebo prijímajúce, priťahujúce alebo odmietajúce, tak ako spoznávame tisíc podôb našej ľudskej povahy.

 

Z iného smeru pristupuje ku skúmaniu človeka homeopatia, ktorá na začiatku aplikuje substancie na materiálnej úrovni. Táto veda na základe Hahnemannových princípov rozdeľuje typy osobnosti podľa charakteristických čŕt súvisiacich s povahou človeka.

 

Homeopatia nám na základe zásady totožnosti ukázala bariéry, ktoré sú v nás, čo sa vo svojej dobe považovalo za prevratný krok. Veď až od tohto bodu bolo možné nabrať iný smer. Dnešné vedecké poznatky nás priviedli k poznaniu, že riadenými informáciami možno jednotlivca presvedčiť, aby uskutočnil zmeny na všetkých siedmich úrovniach svojho bytia.

 

Nakoľko naše duševné vlastnosti neustále prenikajú do našich vzťahov, myšlienok a pocitov a ovplyvňujú naše energie, tak samozrejme vplývajú aj na systémy nášho fyzického tela a na naše prejavy.

 

Práve preto som zvolil model Matrix Drops, pretože vďaka analógii 108 elementárnych vlastností ho považujem za oveľa komplexnejšiu metódu, než o ktorých som sa zmienil. Je to systém prevencie, v rámci ktorého som vypracoval harmonizáciu vibrácií. Tento systém je úplne neškodný, pre každého dostupný a prijateľný. Nosná látka stabilne uchováva informácie v nej uložené. Tieto informácie obsahujú 108 základných vibrácií, ich oktávy a variácie.

Nižšie oktávy riadia náš fyzický stav, zatiaľ čo vyššie oktávy pôsobia na dušu a emócie, vďaka čomu sú schopné vyvolať zmeny v našom okolí, ako aj v našich vzťahoch.

 

Použijúc slová Carla Gustava Junga, Matrix Drops sú schopné ovplyvniť aj kolektívne nevedomie. Nájdu pôvod a čas, kedy deformácie nastali, a od tohto bodu sa snažia opraviť program.

           

Matrix Drops

  

Matrix Drops sú ako moderné GPS

 

Matrix Drops nás vyvedú z emocionálneho labyrintu osudu. Pred nadobudnutím telesnej formy je hmota len informácia s ideou, ktorá je pre ňu charakteristická. Táto idea vytvára, manifestuje hmotu v našom fyzickom svete. Pre každý prvok je charakteristický špecifický duševný, emocionálny stav, duchovnosť a myšlienka, ktorá ho vytvára. Takto vzniká jeho konkrétna individualita. Ale popri konkrétnej, materiálnej časti si však zachováva aj svoju vlnovú povahu a prostredníctvom nej pôsobí.

 

Pre navrátenie rovnováhy si zvolíme takú elementárnu informáciu, ktorá predstavuje osud podobný osudu ľudského jednotlivca. „Rozladený“ človek očakáva také informácie, ktoré mu v jeho živote pomôžu vyriešiť krízové situácie, problémy a duševné poruchy. Pretože dobro je absolútne, ale zlo relatívne, zameriavam sa na problém jednotlivca a pomocou Matrix Drops s použitím informácií vyššej oktávy mu pomôžem v jeho živote vyvolať zmenu. Môže to mať na neho len pozitívny vplyv a celý proces prebieha stále s jeho súhlasom, dokonca s jeho riadením. Na základe poskytnutých informácií sa každý sám môže rozhodnúť, či ešte váha alebo či začne konať.

 

Matrix Drops nedokážu nahradiť city ani vášne, ale poskytujú pomoc, aby sa ich užívateľ odvážil zmeniť to, po čom v hĺbke svojej duše túži. Quintesencia rozhýbe osud, veď úplný život nie je možný bez šťastia!

 

Keď sa v človeku uvoľnia bloky, naplní sa životnou energiou a začnú sa diať zmeny. Veď jeho myšlienky a pocity sa preusporiadajú, jeho vzťahy sa prehodnotia. Každý pocit pochádza zo života. Čo je bez citu, je mŕtve. Každý človek je schopný precítiť radosť a bolesť. Je potrebné vrátiť sa v čase na začiatok problému a po jeho identifikovaní pokračovať inou cestou. Zadané informácie sú schopné indukovať osudné situácie tak, že pritom zvyšujú vedomie. Ak sa zmení vnútorný zmyslový stav, tak sa zmenia aj udalosti odohrávajúce sa v človeku a okolo neho. Dobré rozhodnutia možno prijať iba na základe vhodných informácií. Každý musí zmeniť svoj náhľad na svet tak, aby sa v konečnom dôsledku dokázal zmeniť on sám.

 

Všetky elementárne informácie majú svoju hlavnú líniu, ústrednú tému a myšlienku. V Matrix Drops sa tieto elementárne informácie uchovávajú riadene. Takto sú schopné komunikovať a vymieňať si názory v rôznych dimenziách bytia. Prvky sú schopné sprostredkovávať svoje elementárne vlastnosti, vďaka čomu dokážu pomôcť tým, ktorí majú problémy s podobnou esenciou/náplňou. Sú to formujúce sily, ktoré pôsobia prostredníctvom éterického tela.

 

Individuály Matrix Drops sú osobné informácie, schopné vyladiť a zharmonizovať také traumatizujúce udalosti z minulosti, ktoré bránia rozvoju duše.

 

Informácia vytvára vzťah nezávisle od priestoru a času.

 

Myšlienkový tvar je forma energie, ktorá má energetický náboj a je schopná stať sa silou formujúcou realitu. Čo si v našej mysli predstavíme, to sa stane našim svetom. Sme objaviteľmi, ktorí prenikajú do nepreskúmaných končín.

 

Všetky moje experimenty potvrdili, že to, čo v hĺbke srdca cítime ako možné, dokážeme prostredníctvom našej vôle zrealizovať. Matrix Drops nám pomôžu rozpoznať a zbaviť sa nežiaducich vecí a tým uvoľniť kapacity pre prijatie nového. Podľa kvantovej fyziky je to vákuum, ktoré možno chápať aj ako silnú saciu silu pôsobiacu na novú vec.

 

Informácia so silou osvietiť môže poukázať na bloky z minulosti a na mylné domnienky, ktoré sa skrývajú za udalosťami. Ak jednotlivca spojíme s nadriadenou, nehmotnou informáciou, môže nastať v jeho osude zvrat.