Správy

Matrix Drops Computer

1649Megtekintés
V dôsledku zámeru stvoriteľa sa pri zrode vesmíru informácie a energie zhustili a napokon stelesnili. Vzniklo viacero elementárnych častíc,ktoré po jednom ukázali vnútorné i vonkajšie vlastnosti. Takýmto spôsobom vznikli minerály, polodrahokamy a drahokamy.


Každá elementárna častica disponuje vlastnými základnými vlastnosťami.Neskôr,pri usporiadaní minerálov vznikli jednoduché organizmy,objavili sa rastliny a živočíchy. Čím viac informácií z minerálov tieto tvory prijali pri ich zrode, tým zložitejšie organizmy vznikli.
 
Na vrchole vývoja stojí človek.Každý z nás v sebe zahŕňa systém 108 miniatúrnych častíc. Samozrejme vďaka tomu vlastníme vlastnosti týchto prvkov a ich nekonečnú kombináciu.Avšak tak,ako v každom zložitom systéme,môže dôjsť aj tu k možnosti poruchy! Pre odstránenie porúch v našom organizme je priam nevyhnutné poznať vlastnosti elementárnych častíc,ktoré naše telo tvoria.
 
108 prvkov tvoriacich ľudské telo má 108 fyzických  a duševných základných vlastností, respektíve ich kombinácií. Pre uľahčenie poznania duševných vlastností týchto prvkov vytvorili starovekí mystici 108 bohov. Takto porovnávali a nechávali rozpoznávať jednotlivé osobnosti, postavy a charaktery.
 
Porucha týchto prvkov sa môže prejaviť na ktorejkoľvek zo siedmych úrovní nášho tela(fyzická, energická,emocionálna,mentálna, vzťahová,duševná a duchovná).Oni na seba navzájom pôsobia. Usoriadanie sa dá dosiahnuť len usporiadaním všetkých úrovní. Príklad:duševné poruchy môžu vyvolať fyzické a iné energetické problémy v poliach nášho tela.
 
Budha vo svojich učeniach vzbudil pozornosť na 108 ľudských vlastností, keďže práve tie dokážu našu osobnosť zviazať. Ježiš vo svojich podobenstvách upozorňoval na dôležitosť duševných i duchovných svetov a taktiež na ich riešenie.
 
Klamstvá vyvolávajú v našej duši víry bezmocnosti,naopak pravda nás oslobodzuje.Elementárne pravdy dokonale fungujú,kým elementárne výkyvy spôsobujú problémy a ťažkosti.
 
Matrix Drops
Riešenie sa ukrýva v  rozpoznaní a naladení sa na dokonalé elemementárne vzory. Vďaka tomu môžeme privolať na pomoc informácie všetkých 108 prvkov, ktoré tvoria naše telo. V Matrix Dropsoch sú elementárne informácie uschované samostatne i v rôznych kombináciách.
 
Prvá generácia telefónov, fotoaparátov a videokamier fungovala na základe fyzikálnych metód. Dnešná technika prenáša zvuk a obraz už na princípoch kvantovej fyziky. Podstata: pri zaznamenávaní signálu každý zvuk,obraz premenia na Fourierovu funkciu,neskôr sa matematické funkcie, ktoré sa už nachádzajú v cieli premenia späť na zvuk či obraz. Úžastný matematik Fourier už v XVIII storočí uznával, že takmer všetko sa dá zapísať, či modelovať matematickými funkciami. Jeho matematické objavy sú v súčasnosti využívané pri výrobe najmodernejších technických zariadení.
 
Magnetické,elektrické a svetelné spektrometre fungujúce na princípoch kvantovej fyziky sú schopné informácie nachádzajúce sa v priestoroch,resp. svetoch, ktoré sú voľným okom neviditeľné zaznamenávať vo forme funkcií.
 
Elementárne informácie a ich kombinácie uschovávame  do Matrix Dropsov a preberáme ich ako funkciu do programovacieho jazyka počítača. Pri meraní jedincov sú naše počítače schopné za okamih prebrať až niekoľko miliónov Fourierových funkcií a v prípade zistenia poruchy vybrať tie najpotrebnejšie vzory, ktoré sa nachádzajú v Matrix Dropsoch.
 
Toto poznanie,ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu vlastnili v dávnej minulosti alchymisti. Na prípravu relixírov života používali kryštálové štruktúry,ktoré boli s úplnou dokonalosťou a presnosťou schopné transformovať informáciu do vôd a drahokamov len v prítomnosti pomáhajúcich duchov. Posledné nájdené  a hodnoverné informácie v tejto súvislosti sú k dispozícii o synovi Saint-Germana, ktorým bol František Rákóczi.
 
kristálová struktúra
Dôkazy  toho sú dodnes uschované písomnosti a obrazy,ktoré sa nachádzajú v múzeách a galériách. Aj keď sa nepoškodené zariadenia našli,ľudia neboli schopní k ich využitiu bez dostatočných duchovných znalostí.
 
Vedomosti alchymistov sa nám podarilo zosystematizovať na základe dôkazov z materiálov, písomností a podnetov z duchovného sveta. Tak ako počítač i náš organizmus potrebuje z času na čas aktualizáciu softvréru. Pomocou Matrix Drops tak môžeme vrátiť svoj organizmus do pôvodného,zdravého stavu.
 
Zaujímavosťou je, že táto metóda sa aktivuje ešte predtým  než sa vo fyzickom tele prejaví akákoľvek porucha,pretože táto porucha sa oveľa skôr môže objaviť na jemnejších úrovniach ako sú myseľ, či duša. V tomto prípade sa prevencia nezhodne so skorou diagnostikou a preto otváro úplne nové perspektívy.
 
Človek,ktorý má vedomie na vyššej úrovni rozmýšľa dopredu,preto by nikdy nevošiel do tej slepej uličky z ktorej sa mnohí vystrašene pokúšajú uniknúť. Preto je obzvlášť dôležité dať ľuďom na vedomie,že na to, aby si udržali harmóniu duše i tela existuje viacero spôsobov. Neoceniteľným dôsledkom toho je,že rušivé faktory sa v našom organizme nemôžu ani len objaviť, kde však už deformácie vznikli, tam s vibráciami a informáciami prírodných látok takým spôsobom ladíme späť náš organizmus ako ladič klavírov rozladené struny. K tomu je však potrebná znalosť štandardných tónov, vibrácií a informácií.
 
Štandardné informácie uschovávame v polodrahokamoch, drahokamoch a prostredníctvom kryštálov  ich prenášame takým spôsobom, pri ktorom neprichádzajú do kontaktu s vodou. Umiestnené sú len vo vhodnej vzdialenosti v blízkosti ladenej vody.Voda je schopná informácie ukladať a  uschvávať po celé roky. V Matrix Dropsoch sa nenachádzajú žiadne zlúčeniny ani organizmu škodiace látky.
Záujemcovia, ktorí nás navštívia sa môžu dozvedieť, či  je taký prvok v ich organizme,ktorý sa rozladil.Môžu dostať radu o tom,ktorý z Matrix Dropsov je vhodný na ich usporiadanie.
 
Človek sa dostal na hranicu vrcholu fyziky a na mimoriadne vysokú úroveň čo sa týka technických vymožeností. Ľudia sa však začali stotožňovať s týmito výsledkami a z toho dôvodu duševne a duchovne zaostali vo vývoji. Ľudia nedokážu prekonať  sebazničujúce myšlienky a emócie, preto ich veľmi ľahko dokážu ovládnuť.
 
Matrix Drops computer
 Zostrojením počítača Matrix Drops sme vyniesli na povrch doteraz nepoznané znalosti.
 
 
 
Náš počítač je schopný vo všetkých siedmych  poliach, ktoré tvoria ľudské telo(fyzické, energické, emocionálne, mentálne, vzťahové, duševné a duchovné) ukázať tie deformácie či rozladenia, ktoré vytvorili naše neovládateľné emócie, myšlienky alebo vzťahy.
 
 
 
Ešte pred tým,než sa v našom fyzickom tele objavia akékoľvek deformácie počítač je schopný ukázať ich už z deformácií, ktoré vznikajú z vírov myšlienok. Doteraz na takéto kompletné poznanie nebolo schopné ani jedno zariadenie na svete. Má neoceniteľnú hodnotu!
 
 
 
Prečo je to dôležité?
 
Pre tých náročnejších ľudí,ktorí majú radi sami seba,svoje telo i dušu a tí ktorí si chránia svojho ducha znamená prevencia či vlastne skorá diagnostika záruku dlhého a šťastného života, pretože práve oni sú tí ktorí dokážu včas urobiť opatrenia, aby porucha v ich  telesných poliach nikdy nevyvolala v tele žiadne zmeny.
 
 
 
Ľudia radi prenechávajú či zverujú zodpovednosť za svoj život na iných (lekár, rodina, priatelia, kňaz, psychológ), ale v skutočnosti sa možu z otroctva myšlienok vyslobodiť len vďaka vladtnej zrelej osobnosti, či zmene životného štýlu a myslenia.
 
 
 
V zmysle kvantovej fyziky je človek úžastným vlnovým poľom ,ktoré má ohromujúce množstvo vzorov a štruktúr. Náš nový vynález Matrix Drops Computer je schopný detektovať poruchy polí a aplikáciou našich kvapiek sa vytvára možnosť  ich korekcie.
 
 
Kovács – Magyar András
András Kovács – Magyar
 
Zamyslime sa len nad tým, ako súčasná technika dokáže identifikovať zvuky,farby obrazy  alebo dokonca ľudské tváre. Na niektorých telefónoch fungujú programy,ktoré dokážu identifikovať danú hudbu alebo interpreta.
 
Z davu na ulici je systém slúžiaci na rozpoznávanie tvárí  schopný   vybrať práve tú osobu,ktorá je hľadaná. Mohli by sme ešte vymenovať množstvo príkladov. Toto všetko je kvantová fyzika fungujúca na základe Fourierových vlnových funkcií. Spriateľme sa s týmito pojmami, myšlienkami,veď sa už stali každodennou súčasťou nášho života. Využívajme ich, sú všade okolo nás
 
My s naším kvanto-fyzickým počítačom a s našími Matrix Dropsami sme umožnili včasné odhalenie a korekciu problémov vyplývajúcich z ľudských energetických polí a z už spomínaných siedmych polí.
 
Na základe cítených a rozpoznávaných polí možno u vyšetrovaných osôb podať presný popis o ich energetickom stave, slabostiach, prednostiach, duševnom, emocionálnom a spirituálnom stave. Tí ktorí používajú Matrix Drops môžu skrotiť či úplne odstrániť ich zdanlivo neovládateľné vlastnosti a slabosti.
 
Ak osoba,ktorá sa k nám obrátila chce zmeniť svoj životný stýl resp.myslenie, vieme mu pomôcť a ukázať správnu cestu. Brány našich poradenských kancelárií a škôl sú otvorené pre záujemcov, aby sme spolu s vami mohli vďaka tejto novej metóde napraviť očakávané alebo už prejavujúce sa nežiaduce veci.
 
Čo sľubuje Matrix Drops? Významné zlepšenie kvality života.