Správy

Dôkazom na existenciu morfogenetických polí a Matrix informačných kvantových polí je: Matrix Drops Computer

1816Megtekintés
Skúmania v súvislosti morfogenetických polí začal Rupert Sheldrake na univerzite v Cambridge. Všetky živé bytosti spoja tieto polia, týmto spojením sa dá vysvetliť i jav telepatie. Napríklad telepatickou schopnosťou je, keď zacítime, že nás niekto zozadu uprene pozoruje.

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők - optimized by www.imageoptimizer.net

Často pozorovaným javom je to, ak dvaja ľudia myslia na seba, naraz zavolajú jeden druhého, alebo naraz pošlú jeden druhému elektronický list. Takýto, alebo podobný jav každý z nás už zažil aj viackrát. Výskumy preukazujú, že tieto javy sú signifikačné, čiže majú veľkú odchýlku od faktoru náhody.
 
Prečo veda o tom všetkom neinformuje verejnú mienku?
 
Vojenské výskumy vo veľmi širokom rozsahu analyzujú a používajú telepatiu. Tie sú však brané ako vojeské alebo výrobné tajomstvá. Zdá sa, že ľahšou je tá forma komunikácie, podľa ktorej paranormálne javy sú náhodné. Takto sa neprinútia na nepríjemné, zamlčané otázky dávať ďalšie slabé komentáre s odvrátením pozornosti.
 
Telepatia je taká všeobecná vlastnosť, ktorú majú aj zvieratá. Pri výskumoch, vo väčšine prípadov sa zoaberali s takými psami a mačkami, ktoré presne vedeli, kedy ich majiteľ príde domov. S takými mačkami, ktoré nemali radi zverolekára a vždy niekam zmizli, keď ich gazda chcel zaniesť k zverolekárovi.
 
Našu mienku zavolať telefonicky niekomu, volaný jedinec zacíti na viac míľ vzdialeností, pocíti to. Znamená to, že naše myšlienky a mienky sú neohraničené iba do lebky, ale ďaleko presahujú hranice mozgu. Podľa toho sme v bližšom vzťahu s inými ľuďmi tiež s okolitým svetom, ako by si to mnohí vedeli predstaviť.
 
Členovia rás, niektorých skupín ľudí cez takzvané morfogenetické polia sú v spojení medzi sebou. Keď sa ich členovia oddialia od seba, toto pole sa síce rozšíri, ale naďalej spája jedincov rasy. To je základom telepatie.
 
Sheldrake vo svojomdiele „A new science of life” (Nová veda o živote) poznamenáva, že všetky systémy okrem energie a poznaných fyzických faktorov sa riadia aj neviditeľnými organizačnými silami. Tieto javy nazýva kauzálnymi poliami, pretože slúžia ako formy a predbežné vzory správania sa. Tieto polia nevlastnia energiu vo všeobecnom slova zmysle. Pretože ich vplyvy prenikajú cez priehrady priestoru a času, nemožno ich zaradiť medzi energetické súvislosti. Informácie, ktoré sa dostanú von z nás, ďaleko od nás sú tej istej intenzity, ako v našom bezprostrednom prostredí. Pozorovali aj to, že keď jedinec určitého druhu sa naučí nejaký nový vzor chovania sa, môže to zmeniť polia vedomia daného druhu na celej zemeguli. O koľko viackrát sa zopakuje nový vzor správania sa, tým jeho „morfo- rezonancia” silnejšie vplýva na celok daného druhu.

Sheldake tento neviditeľný matrix nazval morfogenetickým poľom.
Morph - znamená formu, genezis - vzniknutie.
 

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők 1. Címkép.jpg


Morfo polia sa prenesú priestorom a časom, vzory chovania sa sú schopné účinkovať- podobne hologramom- na hocikde a v hociktorom čase sa odohrávajúce udalosti. Príklad toho preukazuje Lyall Watson vo svojej knihe- Lifetide: The Biology of Consciousness (Čas života: biológia vedomia)- v ktorej opíše teóriu ľudovo zvanú „mienka stej opice”. Watson videl, keď skupina opíc si osvojila jeden určitý nový druh správania sa, opice na úplne inom ostrove novým spôsobam takisto produkovali ten istý druh správania sa.
 
Skúmajúc správanie sa morfo polí, tie preukazujú podobnosť správania sa s Matrix- informačnými kvantovými poliami. V tých prípadoch, keď sa Matrix Drops Computer-om meria jedinec taký, ktorý je neprítomný, meria sa cez svojich príbuzných, práve sa využíva tento zázračný dar kvantových polí.
 
Toto zázračné Matrix- informačné pole dáva vysvetlenie na ten jav, keď Matrix Drops prípravky vplývajú aj vtedy na príbuzného človeka zdržujúceho sa vo veľkej vzdialenosti, keď ich užije miesto neho člen rodiny, ktorý sa citovo alebo myšlienkovo viaže k nemu.
 
Máme čoraz viac vedomostí o tom, akým spôsobom je možné kvantovú teóriu uplatniť v prípadoch živých organizmov. V phľade morfických polí je veľmi zaujímavý pojem rezonancie. Tie veci, ktoré majú podobné chvenie, môžu prísť do stavu vzájomného ovplyvňovania sa.
 
Pri skúmajní Matrix Drops informačných polí sa zistilo: v prípade, keď sa dvaja na seba naladia – môže to byť medzi členmi rodiny alebo ľudí, ktorí žijú v silnom spojení- nastáva rozdelenie informácie.
 
Morfická rezonancia je založená na princípe- podobné s podobným, takisto ako ostatné iné formy rezonancie. Vedci sa domnievajú, že tento druh rezonancie existuje nielen v priestore, ale aj v čase,- v prírode práve toto je základom memórie. Tieto predpokladania preukázal náš Matrix Drops Computer a preukázali to tiež naše Matrix Drops prípravky. Výskumníci morfických rezonancií, sa dobre zacítili do jednej vyššej dimenzie, v ktorej sa práve nachádza Matrix- informačné pole.
 
Výskumníci morfogenetického poľa boli schopní rozmýšľať iba v rezonanciách a energiách. Cítili, že existuje aj akési iné pole, na ktoré nevplývajú hrádze času a priestoru, ale jeho podstatu ešte nevedeli opísať.
 

MATRIX DROPS - Morfogenetikus mezők


Počas výskumov Matrix Drops, našli sme jednoznačné potvrdenia toho, že Matrix- informačné polia, vysoko preletia svet rezonancií!
 
Podľa univerzálnych fyzických, energetických zákonitostí, energia sa dvojnásobkom vzdialenosti znižuje. Nami skúmané Matrix- informácie sa dvojnásobne zvyšujú časom.
 
Memória je nie časové, ale priestorové spojenie. Na otázku, kde sa skladujú napríklad spomienky, výskumníci, ktorí vyrástli na materialistickom systéme, dodnes hľadajú odpoveď. Podľa našich výsledkov uchovanie pamäte, myšlienok a citov nie je priestorovým javom, ale je to časový Matrix- informačno-priestorový jav.
 
Takto na otázku, kde sa uchovávajú spomienky, odpoveďou je: všade v Matrix- informačnom priestore. Minulosť je tiež všade prítomná, dá sa hocikedy predvolať.
 
Dávnejšie sa predpokladalo, že spomienky sa skladujú v mozgu, v zmenených nervových zakončeniach alebo v synapsoch, alebo iným spôsobom. Avšak biológovia darmo skúmali dlhé doby možné miesta uskladnenia pamäte, pretože ešte stále nie je im známe, kde a ako sa uskladňuje napríklad spomienka v mozgu.
 
Podľa môjho názoru naše spomienky sa určite neuskladňujú v mozgu! Mozog sa dá skôr prirovnať k holografickému prijímačovi a premietačke, ktorá sa vie napojiť na Matrix- informačný priestor, ako napríklad na jeden „pendrive ”-mu podobný rezervoár.
 
Keď nastane smrť, spomienky nezmiznú. Pri skúmaniach zážitkov klinickej smrti zistili, že dotyční ľudia prežívajú čisté myšlienky, spomienky, a stav vedomia, pričom ich mozog už vôbec nepracuje. To poukazuje na to, že vedomie existuje aj mimo fyzického tela a nezávisle od mozgu. Po určitej dobe po smrti mozog sa začne rozkladať. Podľa referátov predvolávania duchov je, že spomienky a informácie po smrti ďalej ostávajú.
 
Morfogenetické skúmania vo veľkom napomohli vzniku Matrix Drops Computer. Vďaka dobrým predtuchom výskumníkov temer sa projektoval zrod kvantovo fyzických poznaní Matrix- informačných polí. S radosťou odovzdávame každému záujemcovi tieto prekvapujúco nové výsledky. Všetky tieto poznatky čoskoro ako prirodzené vedomosti sa zapíšu do vedomia každého z nás.
 
V každej dobe v minulosti sa objavili také osobnosti, ktoré sa dostali na vysokú úroveň vedomia a mali možnosť nahliadnuť do iných dimenzií.
 
Predstavením vysokej technologickej úrovne Matrix Drops Computer, chceme práve nechať prehovoriť túto vedomostnú úroveň.
 
Vítam nových objavovateľov, zakladateľov budúcnosti!

 Kovács-Magyar András
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest, (XlV. okruh)
ulica Tábornok 11/ A - 1. poschodie
 
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 15:00
V nedeľu máme zatvorené.
 
Informácie môžete dostať na telefonickom čísle:
+ 36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com
 
Mapa: