Ideológie

Úvod do sveta kvantovej fyziky

991Megtekintés

Všetky prejavy hmoty vytvorili vlastnú formu existencie prostredníctvom informácií, ktoré v sebe obsahujú.

.

Zo všetkých pozemských bytostí je človek tou najvyspelejšou, ktorá je v sebe schopná kontrolovať, riadiť a koordinovať najviac elementov.

Počet elementov tvoriacich človeka možno odhadnúť na stoosem. Každý element obsahuje jeden, len preň charakteristický odkaz, a informácie obsiahnuté v elementoch koordinuje úžasná bytosť, duch človeka. V „siedmich telách“ ľudskej bytosti, vo fyzickom, energetickom, emocionálnom, myšlienkovom, vzťahovom, duševnom a duchovom tele môžu nastať poruchy. Tie môžu prameniť z vnútorných alebo vonkajších vplyvov. Myšlienkové tvary sú existujúcimi formami energie, sú teda silami schopnými tvarovať skutočnosť. V živote existujú problémy, ťažkosti, prekážky alebo krízy, ktoré môžu vznikať aj v našich neviditeľných svetoch a mať konečný dopad na naše fyzické telo. Harmonizáciou polí tieto prekážky pominú a všetkých sedem tiel môže znovu harmonicky fungovať.

 

Dnes už všetky vedy uznávajú, že jedným z hlavných dôvodov našich problémov je nešťastný život plný stresu. Hranicou zastrašovania tela je fyzické utrpenie. Za touto hranicou už človek uteká do svojej duše a nepovolaným osobám sa stáva nedostupným. Pretože poruchy, ktoré nastanú v neviditeľných svetoch a energetických poliach živých bytostí sa po určitom čase odrazia v telesnej schránke, môžu vytvárať viditeľné, hmatateľné a merateľné odchýlky. Stáva sa, že narušenie polí možno dokázať už niekoľko rokov, mesiacov pred signálmi tela a možno ich aj koordinovať.

  

2. dimenzia do sveta 3. dimenzie:

 

Zdroj filmu: Youtube

 

Hmota nie je tým, čo sme si o nej dlho mysleli. Vedci považovali hmotu za statickú a spočítateľnú vec. Základné častice nachádzajúce sa v atómoch a priestore molekúl tvoria len zanedbateľnú časť objemu atómov a molekúl. Zvyšok je vákuum. Vidíme, že častice neustále miznú a znovu sa objavujú. 

 

Čo je hmota? Častica alebo vlnenie?

 

Zdroj filmu: Youtube