Rastliny a zvieratá

V ochrane včiel s prípravkami Matrix Drops

862Megtekintés
Ako sa dajú zachrániť včely medonosné ich vyhynutia?
 
Predtým, než Vás zavediem do nášho programu ochrany včiel cez svet Matrix Drops, dovoľte mi v niekoľkých riadkoch sa zmieniť o duševnom pozadí tejto témy.
V ochrane včiel s prípravkami Matrix Drops

Huni, predkovia mađarov v dávnej minulosti sa viazali, mali silné a zvláštne city ku včelám. Spoločenstvá včiel, kde stredobodom je včelia matka, kráľovná, boli symbolom pre také prastaré kultúry, v ktorých kultúrach prvoradá je úcta k ženám. Pri vykopávkach mohýl hunov a pohrebísk skýtov, viackrát sa našli včely vyrobené zo zlata.

Pre Meroveusa, syna Attilu, hunského náčelníka bolo jednoznačne pochopiteľným, že symbolom aj dynastie Merovingov je včela. V hrobke vnuka Meroveusa, franského kráľa menom Clovis, sa tiež našli zlaté včely, pri vykopávkach spodného kostola Notre- Dame v belgickom meste Tournai.

Podľa dejepisných a jazykových skúmaní Emese, so skýtskym pôvodom hun, ktorú pri jej obzvláštnej hľbkovej meditácii ochraňovali vtáky turul, pričom ju oplodnil Boh ces Svätú dušu.

Darom Boha je jej syn, Álmos (almus: po latinsky svätý) - jeho synom bol vodca Árpád, ktorého už pomenovali ako mađar.Toto meno etimologicky sa skladá z etimónov „méh- gar“(méh- včela, gar- húfa ľudí) „mahgar“, neskôr magyar –slovensky mađar. V našich jazykových spisoch húfa ľudí , ktorých nazývajú mađar,si ctí jednu ženu (Emese - pramatka, matka - kráľovná).Včela a ženská maternica v mađarskom jazyku sú synonymnými slovami: „méh”. To zázračné miesto, odkiaľ pochádza stvorenie, ten zázračný pôvod, odkiaľ náš národ pochádza.

(Obšírnejšie sa o tomdočítate v knihe Kovács- Magyar András: Najväčším tajomstvom je pravda.) Naproti tomu v divo východných ázijských kultúrach ženu považujú iba za prostriedok rozmnožovania. Opakom sú skýti, neskôr huni,  ktorí si ctia ženu.

Mađarov počas mnohých storočí viackrát chceli zničiť ázijské skupiny. V našich časoch aj u včiel sa vyskytol jeden zvláštny, z Ázie pochádzajúci škodca, klieštik včelí – spôsobujúci varroózu včiel, (latinský názov klieštika: Varroa destructor). Podľa niektorých zdrojov včelám hrozí vyhynutie , hlavne kvôli tomuto nesmierne agresívnemu parazitovi.

Nie sme zverolekármi, ani znalcami hmyzu. Nevyrábame ani jedy, ani lieky. Máme ale v rukách taký vynález, ktorý mnohým ľuđom, zvieratám a rastlinám prinavrátil duševnú silu v najťažších, v temer bezvýhľadných situáciách. Možno práve vđaka nemu mohli začať nový život.

doporučujeme ponúknuť včelám denne - Matrix Drops 2019

Je to možno zvláštnou myšlienkou, čítajúc tieto riadky, že úlohou mađarov je zachrániť včely nielen pred fyzickým vyhynutím, ale kvôli odkazu včiel na našu duchovnosť, ich záchranu považujeme za našu úlohu. Tento náš program je spoločný s programom tých výskumníkov, ktorí neúnavne pracujú na záchrane včiel.

Tu by som chcel Vám predstaviť náš nový Matrix Drops výrobok, čoho výskumné čiary smerujú k tomu, aby sme posilnili duševnú silu dnes žijúcich včiel. Brali sme do úvahy aj iné, ich ničiace nebezpečenstvá, ako vplyvy postrekov, ich rezistenciu na antibiotiká-  ich organizmu, ako aj celého včelstva.

V dnešnom svete každý niečo sľubuje , niečo garantuje. My nesľubujeme a negarantujeme. Už v prvých dňoch dávania, spôsobom radiestézie sa dá merať nárast aury včelých úľov.

Všetci tí, ktorí dajú naše výrobky svojim včelstvám, môžu prostredníctvom skúseného majstra v meraní, tzv.radiestéta, vykonať kontrolné merania. Budete sa čudovať, že energetické vyžarovanie včelstiev sa viacnásobne zvýši vo včelstvách včelárov, ktorí používajú výrobky Matrix Drops.

V akej miere rastie aura včelstiev, v takej miere rastie i energia včiel, ich jasavosť, životná sila, duševná sila.

doporučujeme ponúknuť včelám raz mesačne - Matrix Drops 2002
Dôkladne si všimnite výkonnosť Matrix Drops výrobky užívajúcich včelstiev, ich prínos a v prvom rade zmeny v ich infikovanosti. Dajte vedieť o vašich výsledkoch, takisto, ako to urobili počas výskumov aj prví včelári. Zdelenie sa o vaše výsledky môže byť veľkou pomocou pre strpčených včelárov, pred ktorými sa môže otvoriť nová brána možností v tomto bezvýhľadnom zmätku.

Naše komlexné výrobky sú na báze vody, neobsahujú žiadne chemikálie, chemické látky, iba čisté informácie prvkov. Vyrábajú sa s jedným výnimočným kvantovo fyzickým spôsobom.

Existujú dva druhy výrobkov:

- jeden druh doporučujeme ponúknuť včelám denne - Matrix Drops 2019,
- kým druhý druh doporučujeme ponúknuť včelám raz mesačne - Matrix Drops 2002.

Sú takí včelári, ktorí Matrix Drops dávajú piť včelám, niektorí ich dávajú včelstvám formou nasiakavého papiera nakvapkaným Matrix Dropsom. Pretože tento usilovný hmyz všetko cudzie vynáša zo svojich úľov, tak aj tento cudzí papier. Takouto cestou sa dostanú do styku s Matrix Dropsmi nachádzajúcimi sa na nasiakavom papieri. Matrix Drops je výborným nosičom programov, stačí ich len malé množstvo k tomu, aby sa dostali do aury včiel.

Možno existuje okrem toho aj iný vynaliezavýspôsob na to, ako dostať Matrix Drops výrobky ku včelám. Pokiaľ by ste sa chceli viac dozvedieť o našom vynáleze, študujte našu webovú stránku: www.matrixdrops.com

S láskou Vás očakávam do mojej školy, ktorá sa začala 11. októbra. Dávam možnosť každému záujemcovi, aby si privlastnil praktickosť v meraní aury a aby si získal zručnosť v pocítení neviditeľného sveta.


Kovács-Magyar András

Doporučenia:
U Matrix Dropsov sa nevyskytuje nástraha možnosti predávkovania.
Treba výnimočne dbať o čistotu.
Zo začiatkov ich podávame včelám v neriedenom stave, po uplynutí niekoľkých týždňov Matrix Drops sa môže podávať včelám aj v riedenom stave.
Na 1 liter vody - 5 ml - asi za dva vrchnáky Matrix Drops,
Na 10 litrov vody - 15 ml - postačí asi za jednu tretinu fľašky Matrix Drops.
Cena: 3.500 Forintov/kus.

Možnosť kúpy:

Matrix Drops Kft.
H- 1143 Budapest, XlV. okruh
ulica Tábornok 11/ A. 1. poschodie


Otváracia doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 15:00
V nedeľu máme zatvorené.

Informácie môžete dostať na telefonickom čísle:
+ 36- 1- 251- 4983
+36- 1- 222- 3186


e-mail: info@matrixdrops.com

Mapa: