Porcelán - Klenoty

Informácia v kameni

1418Megtekintés
2_20140614184636_18Kamene sú dobrými nosičmi programov, môžu pomôcť pri znovuobnovení rovnováhy organizmu. Viacročnou výskumnou prácou sa podarilo čistými kryštálmi preniesť a stabilizovať prvotné informácie z prvkov do kameňov a ich prostredníctvom do vody a iných kvapalín.

Fyzici tiež dokázali a meraniami potvrdili, že kamene majú silové pole a vyžarovanie.

Naše telo v 70% tvorí voda, ktorá je vynikajúcim zásobníkom a zároveň nosičom informácií.

Informácie sú schopné zharmonizovať energie na všetkých úrovniach.