Matrix Drops Protokol

Matrix Drops Protokol

1095Megtekintés
 "Atómový záblesk v holografickom mapovaní človeka
Rozlúštenie kvantovo fyzikálnych signálov mysle a tela”
Matrix Drops

Problémy fyzického tela sú často odrazom neviditeľných signálov éterického tela. Pri odhaľovaní neviditeľných svetov nám pomôže Matrix Drops Komputer (MDC), ktorý nám jasne ukáže  naše problémy, naše bytie v rôznych rovinách energie, emócií, myslenia, vzťahov, duše a ducha.  
 
Vo vyšších rovinách sa človek dokáže vrátiť späť do stavu úplnej rovnováhy vtedy, ak nájde príčinu, pochopí pôvod problémov a  dokáže zmeniť veci vyvolávajúce tieto problémy. V tomto poskytujú pomoc Matrix Drops, ktoré prostredníctvom dokonale čistých elementárnych informácií dokážu skoordinovať naše éterické telo. V dosahovaní kvalitného života znamená odstránenie príznakov iba prvý krok, po ktorom neskôr nasleduje vedomý životný štýl.
 .
Potrebné zmeny obsahuje Matrix Drops Protokol (MDP):
 
 Odporúčaná diéta: z jedálnička je treba vylúčiť lepok, mlieko, vajcia, sóju, margarín, cukor, šumivé nápoje a mäso zo zvierat, ktorým boli podávané hormóny a antibiotiká.
 
Odstránenie energetických a informačných porúch spôsobených vedľajšími účinkami vakcín, škodlivými chemikáliami a do tela vniknutým rádioaktívnym materiálom, kovmi a ťažkými kovmi - pomocou Matrix Drops (MD).

Meranie vyžarovania zeme doma aj na pracovisku. Zmapovanie geopatogénnych faktorov, poškodzujúcich naše subtílne telesá energie, Hartmanových zón a podpovrchových vodných žíl a následné vyhýbanie sa týmto miestam.

Undreground water vines - Hartmann grid
Odhalenie emočných, myšlienkových a vzťahových problémov nášho tela pomocou MDC a  následná pomoc pri ich koordinácii prípravkami MD.
 
Duševná regenerácia silou prírody, skutočnými ideami a jedinečným cestovaním po svete.

Odhalenie rušivých entít v prostredí a následná pomoc.

V kancelárii Matrix Drops ponúkame pomoc v nasledujúcich oblastiach: meranie vyžarovania Zeme, harmonizácia fyzického a kvantového tela, odstránenie záťaže z pamäti, uvoľnenie entít a počítačové merania vyššie uvedeného.
 
Rozlúštenie duševných a duchovných odkazov 108 prvkov tvoriacich naše telo pomocou  MDC na základe Mendelejevovej periodickej sústavy, v súlade s úrovňou nášho vedomia a životnými zastávkami.
 
Témy duchovnej školy MD: holografický model človeka, fungovanie kvantových telies, radiestézne a počítačové meranie očami neviditeľných svetov. Harmonizácia našich fyzických a neviditeľných tiel.
 
V rámci Elitného klubu: kultúra správania, štýl, náhľad do umenia (hudba, maliarstvo, architektúra ...), literatúra, kultúra stravovania a bývania, osvojenie si duchovných, kvantovo fyzikálnych, mentálnych a duševných vedomostí na vyššej úrovni.
 
Čisté informácie MD koordinujúcich neviditeľné hladiny nášho bytia sa premietnu aj do nášho fyzického sveta, čím prinesú harmóniu do našej kompletnej podstaty.