Matrix Drops Computer

Matrix Drops Computer očami zvedavej reportérky

992Megtekintés

Anikó Pénzes show

Vítam Milých Divákov v programe portrétov Feketén – Fehéren (Na čierno - Na bielo), máme prítomného takého milého hosťa, ktorý už bol na druhej strane nášho mikrofónu.
 
Znovu sa hostíme u Kovács-Magyar Andráša. Veľmi som už očakávala toto stretnutie,lebo pred mesiacmi sme už mysleli na to, aby sme tento nový prístroj, o ktorom sme sa zmienili už dávnejšie, predstavili Vám. Oplatí sa vytrvať s nami.
 
- Ďakujem Andráš, ďakujem aj to, že znovu v tomto dome sa môžeme stretnúť, čo je nám vždy veľkým zážitkom. Mesiace, dívajúc sa dozadu som sa chystala na to aj ja. Inak som už skôr vyskúšala tento stroj, takže veľmi čakám, čo sa na mne prípadne zmenilo v uplynulých mesiacoch respektíve Andráš, ktorý vymyslel tento prístroj, je jeho vynálezcom, ako to bude upotrebovať on? Skrátka, o čo sa tu jedná?
 
- Ruky bozkávam, milá Anikó, veľmi sa teším, že sa môžeme stretnúť. O čo sa tu jedná? Je to dlhá historka. Dúfam o to, že budeme vedieť tak opísať túto fantastickú historku, aby ju pochopil aj laický človek. K tomu ste veľmi potrebná Vy, aby ste mi položili také otázky, ktoré sú možno pre mňa, ako vynálezcu maličkosťou, ale pre diváka to môže byť dôležitým faktom. Hlavná úloha tu bude Vaša.
 
- Sľubujem, že sa budem pýtať podľa čistého umu, lebo sa domnievam, že naozaj takto môžeme najlepšie priblížiť túto tému k človeku. Skrátka, čo s týmto prístrojom vieme skúmať?
 
- Matrix Drops Computer je prístrojom, ktorý sa zrodil kvôli tomu, aby preukázal, tiež v písomnej forme prejavil neviditeľné skutočnosti človeka, jeho city, myšlienky, napätia vo vzťahoch. To naraz, jednak v priestore a jednak v čase. Nečudujte sa preto kvôli tomu, že prístroj poprípade poukáže na to, aký bol váš vzťah s otcom alebo s mamou. Aké máte duševné atitúdy, aké pozitívne, aké neovládané vlastnosti máte. Tieto Freud definoval tak, že sú to určité nesprávne predstavy. Jung to štylizoval tak, že každý z nás má jednu takú tmavú osobnosť, našu živú bytosť v neviditeľnom svete, ktorá nám môže vnucovať zlé myšlienky, zlé nápady. Zároveň máme jednu pozitívnu osobnosť, ktorá nám vnucuje dobré myšlienky, dobré nápady. Úlohou Computeru je, aby nám ukázal obidve stránky našej osobnosti, takisto naše nesprávne ídey.
 
- Takže tie presvedčenia, ktoré sme si v živote vsadili do seba počas našej výchovy, čo dnes prežívame ako pravdu.
 
- Je to tak. A tak sa držíme jednej- jednej nesprávnej idey, ako svojej tašky, ktorá je naša.
 
- A ovplyvňuje nás to.
 
- Ovplyvňuje, ale keď túto ídeu rozpoznáme, uznáme si ju, tak vieme urobiť krok vpred v našom duchovnom a duševnom vývoji. Či to bude uznanie za jeden okamih, ako to Ježiš povedal: „Veru, veru hovorím vám, stačí jeden okamih, aby ste sa zmenili.” Alebo to bude jeden rok, desať rokov, alebo celý ľudský život, u každého je to inak. Pomocou nášho Computeru na čierno- na bielo uvidíme premietnutie svojej osobnosti, ten jej stav, v ktorom sa práve nachádzame. Prístroj preukáže momentálnu životnú úlohu. Nejedná sa o to, aby sme sa my navzájom teraz pokúšali presvedčovať, chceme diskutovať, alebo uznať niečo, ale tu a teraz, milá Anikó, Vás spojím s Vašou vlastnou dušou. Takto ku Vám, Vaša vlastná duša bude sprostredkovať odkazy.
 
- Tenkrát tu prichádzajú prví neveriaci: tento Computer akým spôsobom je na to schopný? Takže na akom pricípe a základe funguje?
 
- Toto zriadenie je naraz jedným computerom a bio- senzorom, tým je výnimočným prístrojom. Bio- senzor je človek sám. Dá sa pochybovať o to, keď niekto tvrdí niečo, alebo filozofuje. Tus a jedná o počítačový prístroj, o digitálny prístroj, ktorého podstatou je, že objektívne a presne vie presnú odpoveď.
 
- Odkiaľ to vlastne prichádza, že tu zobrazíme moju dušu, ako sa dá niečo zobraziť, čo nevieme chytiť, nevieme pochopiť?
 
- Teda. Tie veci vieme pochopiť, ktoré svojim piatimi zmyslami vieme zachytiť: zrakom, chuťou, hmatom, čuchom, sluchom. Akonáhle príde niečo, čo je nad zmyslami, tomu hovoríme, že je to šiesty zmysel, ale tam sa už človek zneistí. Každý z nás má pocity, ale tie sú vždy trošku neisté, lebo nevieme, či sú skutočné, alebo nie. Ostane pochybnosť: naozaj to dobre cítim?
 
- Je to tak.
 
- Z tohoto dôvodu je to šiestym zmyslom. Pociťujem to, ale nie som si istý. Preto tento Computer prekročil šiesty zmysel, objektivitou siedmeho zmyslu. Pretože odpoveď na viac tisíc „formúl” naprogramovaných do tohoto computeru je objektívnou pravdou. Každá jedna formula, vzorka sa nachádza v jednom Matrix Drops-e.
 
- Odkiaľ ste to vedel Andráš, že sa to dá zobraziť?
 
- Snívam o tom 25 rokov. Počas 25 rokoch som pomocou biotenzoru sa pýtal na skutočnosti neviditeľného sveta. Na žiarenia zeme, na auru, na prítomnosť duchov, a prútik mi dal odpoveď buď áno, buď nie, na moje dané otázky. Pretože aj o prútiku mnohí myslia, že je subjektívnym, ešte stále som sa nachádzal vo svete šiesteho zmyslu, spolu s jedným senzibilom, alebo biotenzorom. Môj dávny sen sa niekde spojil s mojim elektro- inžinierskym vzdelaním. Vytvoril som také zariadenie, ktoré „vidí” do vnútra našich jemných tiel, do našich neviditeľných svetov. Najväčším problémom bol ten fakt, že doposiaľ neexistoval taký biosenzor, ktorý by bol schopný tieto jemné javy: duševné, citové, myšlienkové- vnímať a následne jeden prístroj by to dokázal objektívne demonštrovať.
 
- Sú to chvenia.
 
- Podľa vedy sa dlho domnievalo, že sú to chvenia. Je to otázka do fantastickej oblasti. Keby sme sa opýtali dnešných výskumníkov, vedcov, medzi nimi kvantových fyzikov, alebo napríklad sedel by tu Albert Einstein- vedci by sa nevedeli oddialiť od sveta chvení. Oni na to hovoria, čo je trojdimnzné, to je hmotné, čo je neviditeľné, to je chvenie. Berme niekoľké jednoduché príklady. Svetlo je rýchlym pohybom malých hmotných čiastočiek, ale je naraz aj vlnovým javom. To uzákonili už kvantoví fyzici: svetlo má dvojitý charakter, raz je hmotného, raz vlnového charakteru. Poznamenávam, aj my sami sme niekedy hmotného, niekedy vlnového charakteru. Len nad tým existuje niečo, čo nie je hmotou, ani chvením, ale jo to niečo úplne iné. Túto tému, túto dimenziu neskúmali ešte ani kvantoví fyzici.
 
- Tu takisto bude potrebných 100 rokov, ako v prípade chvení?
 
 
- Nemyslím si to, lebo sa zrodilo zariadenie, ktoré objektívne preukáže, že nad hmotou a chvením existuje ešte ďalší svet: svet informácií. Informáciu už neviaže ani hmota, ani chvenie, je to úplne iná kateg ória, iná dimenzia.
 
To je fantastické, že existuje jedno zariadenie, ktoré sa vie dotknúť tejto dimenzie siedmym zmyslom, vie ju vnímať, vie ju zobraziť a vie ju písomne štylizovať.
 
- Ako to prišlo do pozornosti americkým výskumníkom? Lebo odborníkov NASA tiež zaujíma tento jav.
 
- NASA už mal podobný prístroj, čo nazvali zriadením feedback. Prvý výskum sa uskutočnil pred 15- 20 rokmi, keď sa uskutočnila detektácia stavu kozmonautov zo zeme, a vedeli o nich, v akom stave sú. Oni vtedy vedeli vnímať len chvenia. Možno ani nemysleli na to, že existujú aj iné polia. Svet chvení, pretože je nad hmotným svetom, je očami neviditeľný. Ale predsa má vážne fyzické zákonitosti. Svet informácií je ešte v ďalšej dimenzii.
 
- Tam neexistujú fizikálne zákonitosti?
 
- Tam sa nachádzajú iné zákonitosti. Napríklad: fizikálnym zákonom je zákon akcie a reakcie. Energetickým zákonom je: keď si postavíme televízny vysielač, alebo rozhlasový vysielač, začneme vysielať program, sila energie sa znižuje násobkom diaľky. Zrazu dosiahnem bod taký, kde nemám príjem vysielania. Je to zákonom rozširovania sa energie. Áno, však existuje jeden druhý svet, svet informácií. Kde , keď informácia sa dostane do éteru, tá narastá násobkom času.
 
- Je to udivujúce.... (čuduje sa)
 
- Kým energia sa znižuje násobkom diaľky, tak oproti tomu informácia narastá násobkom času.
 
- Tak napríklad to je vysvetlením liečenia na diaľku?
 
- Jedným jeho vysvetlením.
 
- Pretože nikdy sme si nevedeli predstaviť, od čoho to funguje. Skúsil som to ja, že to funguje, ale som tomu nerozumel. Ale pretože som to skúsil, tak som tomu uveril. Keď niekto ku mne posielal energiu, cítil som horúčosť.
Tak začnem to chápať. Andráš podľa všetkého teraz vedel preukázať pomocou Matrix Drops Computeru taký jav, ktorý existoval aj predtým, ale sa o ňom nevedelo, čo to vlastne je.
 
- Je to tak. Kým niečo nevieme dokázať, kým na to neexistuje akési zariadenie, ktorým sa dá jeden jav viackrát preukázať, dovtedy sa dá povedať iba toľko: existuje niečo, v čom si nie som istý.
 
- Naša viera?
 
- Viera nie je materiálna vec, nie je charakteru energie, je to niečo úplne iné. Takýmto javom je aj prenos myšlienok, že niečo cítime dopredu, takáto je tiež energia posielaná z diaľky. Veľmi dobre ste sa vyjadrili, keď ste použili výraz „lečenie na diaľku”. Dlho sme sa domnievali, že energie prúdia voľne. ale to neboli energie, ale to boli informácie. Je to jedna nová dimenzia. Keď Vás niekto liečil z diaľky viac sto kilometrov, informácia neprišla cez telefón. Dostali ste informácie cez informačné pole, kvantové pole. Pre informáciu je jedno, či prichádza z diaľky 500 alebo 5000, prípadne z 50 000 km. Informácia je tam v tom momente, urobí svoj účinok na energie a cez ne na fyzické telo. Vyššie dimenzie sa vždy zobrazia aj v nižších dimenziách.
 
- Preto ste to vedeli preložiť na jazyk počítača?
 
- Áno, lebo je to informácia.
 
- Takže to funguje na tom princípe, ako počítač, čiže analýzou Fouriera?
 
- Presnejšie povedané funguje to na základe Fourierovej- analýzy. Ale tu prišla tá najväčšia ťažkosť, z čoho, z koho ja viem dostať Fourierove rady? Nad tým som sa najviac musel zamyslieť.
 
- Ako ste bol schopný tento výnimočný jav urobiť, pocítiť a preukázať ľudské city, myšlienky?
 
- Dlho som ich nedokázal detektovať preto, lebo myslitelia na celomsvete rozmýšľajú v energiách. Tiež ja, ako elektro- inžinier som robil to isté. Vtedy prišiel jeden nový nápad, alebo lepšie povedané nová inšpirácia. Táto inšpirácia ma vnucovala na to, aby som sa pokúsil zachytiť, alebo odmerať informáciu. Dopredu sa to zdalo ako niečo nemožné. Neskôr som zachytil momentálne zmeny dianí v človeku. Tie najviac hovoria o informáciách okolo človeka. Tak, keď budem merať Vás, Vy budete biotenzorom, ktorý pociťuje informácie v jemných poliach okolo Vás. Tieto informácie porovnávam s čistými informáciami Matrix Dropsov. Takto sa stanú preukázateľnými Vaše myšlienky, city, vzťahy, pozorovania vzťahujúce sa na Vás ohľadom minulosti a budúcnosti a Vaša úloha osudom daná. Našim druhým krokom bude to, aby sme zmerali niekoho takého, kto nie je prítomný. Vy sa budete koncentrovať na niekoho počas doby jednej minúty, toho Computer takou istou presnosťou zmerá, ako keby sedel tu.  
 
- Vlastne, tak môžem myslieť na takú osobu, ktorá je zosnulá? Predsa jej informácia je daná.
 
- Vy budete myslieť na danú osobu, potom cez Vášho ducha sa urobí spojenie počas merania.
 
- V poriadku, je to veľmi zaujímavé. To je ono. Rozbehneme to?
 
- Milá Anikó, pár sekúnd a som pripravený na meranie. Prosím, dajte si dole svoje šperky.
 
- Sem ich môžem položiť?
 
- Kľudne si ich umiestnite.
 
- Aj hodinky si mám dať dole?
 
- Áno, ďakujem.
 
- Milí diváci, teraz nasledujem ja. Keď sa o mne objasní niečo hrozné, to nepublikujem.
 
- Milá Anikó, pretože sa jedná o osobnú a vážnu vec duševného stavu, ostanú medzi namivšetky zistenia. Vy sa s ostatnými zdelíte o toľko, o koľko budete chcieť.
 
- Trochu mám trému, aké zrkadlo duševného, duchovného a fyzického obrazu sa pre mňa otvorí.
 
- Prosím podelte sa najprv len o toľko s milými divákmi, do akej miery je hodnoverný obraz premietnutý pred Vás Computerom.
 
- V poriadku.
 
- Computer preukáže, v ktorej fáze života sa nachádzate.
Môžete sa dozvedieť aj to, aké momentálne javy, myšlienky, Vás zaujali a rušili Vašu dušu. Aké to majú, môžu mať telesné premietnutia.
 
- V poriadku.
 
- Aj to Computer preukáže, aká je Vaša dlhodobejšia životná úloha. Aké sú Vaše esenciálne myšlienky, poňatia života. Prirodzene je to rozdielne u každého. Computer pracuje s dátami počtom viac miliónov, ich variáciami, a z tých variácií predostre pred Vás fakty.
 
- Oh, Bože môj!
 
- Takže je nepredstaviteľné, že Computer z meraných osôb dvom vypíše to isté, alebo niečo veľmi podobné. Aj v skutočnosti sa veľmi líšime od seba.
 
- Dá sa to predstaviť, že po polroku, pri ďalšom meraní vznikne nový výsledok?
 
- Už napríklad aj o hodinu môže byť iný.
 
- Híha….
 
- Veď Vy, keď sa skonfrontujete s atitúdami vlastného ja, poviete si, naozaj, aká je to pravda- v tom momente sa nad tým zamyslíte. Akonáhle si uznáte Vaše nesprávne myšlienky, Vy ste už iným človekom.
 
- Dobre, natoľko som už dávno nemala trému pri jednej reportáži, ale poďme na to.
 
- Rozbehnem analýzu Matrix Drops Computeru.
 
- Andráš, tí ľudia, ktorých ste zmerali, ako odtiaľto vstali?
 
- Väčšinou sú dojatí vplyvom informácií z ich hľbky duše. Zúčastňujeme sa na viacerých konferenciách vo svete. Medzi inými v Los Angeles, v Paríži, vo Viedni…., viac ako 900 profesorov, lekárov, psychológov, psychiatrov vyskúšali prístroj. Všetci povedali, že dá sa povedať, že priemerný zásah Computeru je 100 %- ný. Bol aj taký, ktorý vplyvom svojej hrdosti nie veľmi chcel uznať veci, nepovedal ani nie, ani áno. Následne sme zmerali jeho jedného známeho: o ňom povedal, že zistenie je pravdivé. Áno, je taký človek, ktorý pred verejnosťou sa nechce pozrieť do seba. Pre nich je umožnené, aby ostali dvaja osamote s Computerom.
 
- Čo o nich zobrazí Computer, poprípade Vy Andráš čo z dôvodu Vašich cítení a videní zistíte na človeku, je to v súlade?
 
- Absolútne.
 
- Zvyknete sa aj Vy otestovať?
 
- Prirodzene áno. Prístroj preukáže v človeku sa nachádzajúce, ale ním ťažko definovateľné city. Tieto dve skutočnosti sa ale navzájom rovnajú. Mnohí z nás cítime naše vnútorné ja.
 
- Teda, Andráš, váš Computer funguje rovnako, ako cítenie človeka?
 
- Áno, ale človek daný zo svojej podstaty subjektívnym, Computer je však objektívnym.
 
- Computer odmerá city?
 
- Áno, takto vieme prekročiť cez 6. zmysel jedným objektívnym zistením 7. zmyslu.
 
- Meranie bude trvať jednu minútu. Prosím, položte si ruky na pozlátený povrch.
 
- Aj dlane?
 
- Áno.
 
- Trochu sa mi mravčí v prstoch, tak cítim, akiste som vzrušená. Inak nemám žiaden zvláštny pocit, iba očakávanie, čo bude.
 
- Computer skúma Vašich 7 tiel. Vaše fyzické, energetické, citové, myšlienkové, vzťahové, duševné a duchovné telo. Podá Vám viac miliónov otázok. Váša duša odpovedá na viac miliónov otázok. Z nich vytvorí jeden matrix. Zoradí ich a 11 najdôležitejších odkazov nám premietne pred nás.
 
- Ejha!
 
- Sme hotoví. Najprv Vám ukážem Váš momentálny stav. Viete tu čítať o tom, čo sa s Vami udialo v predošlých dňoch, hodinách. Preukáže odkaz Vašej psychiky pre Vás a to, čo to môže vyvolať vo Vašom tele. To je psychosomatikou. Veľa vedných odborov študuje tieto javy. Je to pre nich veľmi ťažké objektívne a jednoznačne vyjadriť.
 
- Tento Computer je prvým takým zariadením, ktorý preukáže nadmerný výskyt ťažkých kovov v človeku. Rozpozná entity, tzv. „tieňové“ osobnosti v okolí človeka. Obľubovateľom drahých kameňov preukáže, ktorý z kameňov posilňuje ich osobnosť. Týmto zariadením cez kvantovo informačné pole sme schopní zmerať osoby, ktoré sú v diaľke. Bez nároku na drobnosti náš štáb, ktorý natáčal film, mohol byť prítomný vtedy, keď Kovács- Magyar Andráš našej kolegyni, Pénzes Anikó rozprával o jej zmeraní a výsledkoch.
 
- V predošlej polhodine som sa naozaj veľa mohla dozvedieť o sebe. Veru, môžem povedať, že je to 99% plný zásah, aj to 1% je také, že sa mám nad čím zamyslieť. V nasledujúcich niekoľkých minútach v krátkosti zosumarizujeme, čo o mne tento prístroj ukázal. Veru, ide tu o hľbky, prijmem aj to, že sa objaví aj niečo negatívne. Teším sa veľmi otvoreniu mojej pozitívnej stránky, pretože objasnenia sa dotkli hľbky mojej duše.
 
- V niekoľkých vetách by som sa zmienil o tom, ako je Computer schopný odzrkadliť Vaše city, myšlienky a dušu. Nie je tajomstvom, že v Computere je uložených viac miliónov dát. Prvotné vlastnosti, charakteristické informácie rozličných rastlín, živočíchov, nerastov, prvkov. Keď niekoho meriame- v tomto prípade Vás-, s týmito informáciami ho zriadenie porovnáva. Kde nájde súhlas, tie poznatky o prvku premietne pred Vás. Teraz sa otvorila informácia Ytterbium carbonicum pre našich divákov. Ako vidíme, je to zlúčenina jedného prvku Mendelejevovej periodickej sústavy. Nachádza sa v ôsmom riadku a v 16. stľpe. Treba vedieť význam riadkov a stľpov sústavy. Prvý riadok znamená:
 
„To be or not to be.” Otázku: „Byť, alebo nebyť.” To je témou prvkov vodíka a hélia. V druhom riadku sa nachádzajúce prvky sú charakteristické pre jedincov egoistických, kde stredobodom je „ja”. Témou tretieho radu sú vzťahy, priateľstvá, rodina. Témou štvrtého riadku je: práca, je to riadkom prácou posadnutých.
 
- Dobre, to mi nevyšlo, tomu sa teším.
 
- Piatym riadkom je veda, umenie a duchovné veci. Existujú ale dve výnimočné riadky: jeden je rad Lantánov, Lantanoidy. Tu vedúcou čiarou je: sloboda. Existuje ešte ďalší rad: rad tragédií. Tí ktorým sa ukazuje totožnosť s prvkami tohoto radu, tým ľuďom sa dá ich problém vyriešiť s informáciami týchto prvkov. Je to priam úžasné, keď Computer je schopný informáciu jedného človeka stotožniť s informáciou jedného prvku. S jednou informáciou uchovanou v jednom Matrix Dropse sme schopní analyzovanej osobe pomôcť ďalej zo svojho duševného uviaznutia.
 
- Andráš nevedel o mne, že som sa narodila v znamení strelca zverokruhu. . Mala som predstavu, že kvôli tomu sa vo mne nachádza taká veľká túžba po slobode. Teraz Computer potvrdil, že patrím medzi ľudí so zásadou slobody.
 
- Preto to všetko našepkávajú hviezdy Vášho znamenia strelca.
 
- Moji priatelia, kolegovia vedia o mne, že mňa sa dá jedným viviesť z miery: odňatím alebo neexistenciou slobody.
 
- Áno, Computer to ukazuje, ale popri Yterbiu sa skrýva tu ešte ďalšia zlúčenina, je to carbonicum. Podľa čoho Ste mali zvláštny citový vzťah k otcovi. Podľa všetkého v celom živote bol citový vzťahVás dvoch určujúcim. Aký máte názor na ten dohad Vy?
 
- Áno, On zomrel ako veľmi mladý. Mal šesťdesiatosem rokov. Teraz sú tomu už štyri roky. Ale naozaj, ako keby sa to stalo teraz, a naozaj on mi je veľmi dôležitým aj teraz. (hovorí s plačom)
 
- Pozrime sa na to, čo je Vašou esenciou. V o vyhodnotení hore, computer pre nás hovorí nasledovné: „Zo slobodného státia bokom načerpáva sebahodnotenie.“ Vy si čerpáte sily zo svojej slobody a z toho, že máte schopnosť dívať sa na veci z nadhľadu. Dá sa povedať tak: Vy nie ste takým typom človeka, ktorý sa mieša do vecí iných. Radšej sa pozriete na jeden problém zvonka, zmeriate si okolnosti, potom si z nich vyvádzate závery.
 
- Prepáčte, ja si myslím, že mne to veľakrát veľmi pomôže. V prípade, keď máme priveľa problémov v našej firme, s tým viem veľmi dobre narábať, lebo to neberiem na seba. Za moment mám prehľad a môžeme ísť ďalej. Myslím si, že nemôžeme brať všetko na seba, je najlepšie, keď robíme naše úlohy ďalej.
 
- Teda, o čom ste hovorili, Vám je to prirodzené, poprípade iný človekjsa musí ešte niečo naučiť. Veľa ľudí odcestuje do Indie, alebo na iné meditatívne miesta, aby sa naučil, že iba z jedného miesta, z vnútra, z jedného bodu sa má hľadieť na veci, nemá sa na ne pozerať zvonka. Vám to prichádza daním z Vašej nátury.
 
- Pozrime sa na zistenia computeru v okienku „Mind”, zistenia v okienku duše. Tu sa dočítame o súvislostiach Vašich myšlienok, citov, vzťahov a psychiky. V okienku „Body”môžete vidieť vplyvom psychických problémov sformované, už existujúce, alebo možné fyzické prevtelenia.
 
- Vo Vašom prípade computer píše nasledovné: „Filozofia je hlavnou témou jej života. Hľadanie, objav svojho vnútorného sveta. Zaujíma ju cena života, podstata Boha. Vypracuje nové svoje predstavy, teórie, možno publikuje aj knihy.”
 
- Aké to je zaujímavé, Vy ste reportérkou televízie. Computer rozpoznal, že robíte zosúladenia, sporstredkujete myšlienky. Presne ohraničí tie medze, čo je Vašim povolaním. Mohli by sme pokračovať vo vymenovaniach. „ Chcela by slobodne rozmýšľať, nemá rada žiadne viazanosti.”
 
V čiastke „Body”môžeme nachdzať také telesné problémy, ktoré vychádzajú z blokov, uviaznutí vo Vašej duši. Telesné problémy upozorňujú na to, že organizmus prosí o pomoc. Musí sa urobiť krok ďalej v niektorých veciach, ktoré vyvolali uviaznutia. Telo dovtedy dáva signály, kým duševné kr’če nezmiznú. Vzťahuje sa to na pozorovania computeru psychosomatiky. Čo sme teraz odkryli pred divákmi, je iba jedným hodnotením computeru z 11 okienok.
 
- Som chýrna tým, že si uznám, ak urobím chybu, alebo keď sa objaví niektorá moja negatívna vlastnosť. V hodnotení sme čítali,“ treba dať pozor na to, aby som nemala meravé rozmýšľanie“. Zaznačila som si: aby som veľmi neosamela v procese snahy získania autonómie. Spoznala som sa aj v tomto. Povedzte mi ale, existuje východisko z toho?
 
- Osamelosť. Mojim spozorovaním je, že mnohí si myslia, keď sa dostanú do partnerského vzťahu, tak ich autonómia tým utrpí. Vzťah bude pre nich znamenať viazanosť, viac už nedokážu byť slobodnými, ako kedysi.
 
- Netajím to, takisto som sa domnieval o tom, kým som si nenašiel svoju polovičku. Teraz, spolu s mojou manželkou tvoríme taký pár, kde spoločne sme stokrát slobodnejší, než dovtedy osamote.
 
- Niekto sa domnieva, že jeho práca znamená viazanosť pre neho. Pretože práca ho natoľko obsadí, že nevie byť naozaj slobodným. Avšak keď si nájde takú prácu, ktorá ju pozdvihne a dá mu krídla, stane sa oveľa viac slobodným, než bol skoršie.
 
- Možno trošku to znie podivne, ale tieto javy tiež vychádzajú z našich nesprávnych myšlienok. Vždy sa máme zamyslieť nad tým, že na danom mieste, z danej situácie ako sa najlepšie vieme dostať von. Zaujímavé je, že ten istý človek na inom mieste, vie úplne iné dostať von z podobnej situácie. Naše okolnosti veľakrát nedokážeme zmeniť. Svet sa ale neprispôsobí ku nám. Inteligentný človek sám sa prispôsobí k svetu. Všade existuje hranica od alfa po omega. Z tohoto sveta, tu a teraz koľko viem dostať von? Ale keď sa chcem svojimi vedomosťami uplatniť inde, v tom svete je možné, že viem dostať von zo seba úplne iné s tými istými schopnosťami.
 
- Matrix Drops Computer, na viacerých miestach mi poukázal na možnosť zápalov v hrdle. Môžem pociťovať oťaženosť rúk, môžu sa u mňa objaviť problémy s krvným obrazom, s chrbticou. Lˇudia sa môžu vystrašiť čítaním tohoto. Bože môj, u mňa sa všetko toto nachádza? Túto situáciu ako treba chápať?
 
- To, čo som Vám ukázal v okienku „Body”, všeobecne neukazujem tým, ktorí sa ku mne obrátia. Pre mňa sú to informácie na úrovni signálov. Dá sa vidieť, či sa už objavilo nejaké prevtelenie psychiky.
 
- Prepáčte, tak keď dore tomu rozumiem, kým si nerozuzlím svoje duševné problémy, môžu vyjsť na povrch určité fyzické prejavy.
 
- Je to tak, a po určitom čase bude signalizovať, že si neviete vylúštiť vlastnú dušu. Vtedy psychika sa preukáže na fyzickej úrovni, čo sa vo Vás rozladilo.
 
- To keď zosumarizujeme, vyjde najavo, že naozaj väčšina našich problémov je duševného pôvodu.
 
- Pred 15-20 rokmi na amerických lekárskych kongresoch odznelo: 80% problémov je psychosomatickým. Toto percento odvtedy sa iba zvyšovalo. Na odkrytie psychiky, hoci urobili kroky psychológovia, psychiatri, iní, ktorí sa zaoberajú ľudskou dušou, no doposiaľ očakávaný výsledok sa nezrodil. Čoraz väčšími problémami sa ľudia trápia vo svojom živote.
 
- Veľmi vážny význam má stav psychiky. Podľa spätných väzieb toto zariadenie je prvým, ktorý nesubjektívne, ale objektívne preukáže stav psychiky. Ďalej, nielen rozpozná, ale preukáže riešenie. To je veľmi dôležitá vec! Na začiatku okienka hore vidíme jedno číslo, vo Vašom prípade je to 1299. To je číslom Matrix Dropsu, ktorý nesie informáciu Ytterbium carbonicum.
 
- Existuje viac ako 1500 druhov Matrix Drops-ov. Sú to hologramy, ktoré sa dostanú do našich prípravkov vďaka teleprtačného vynálezu. Keď si z nich dáme niekoľko kvapiek, naladíme sa na tú funkciu. Keď sme už roky nevedeli vyjsť z vírov našej duše, na rozuzlenie nám ponúknu dané informácie nové myšlienky, nové city. Matrix Drops doporučený computerom je schopný v nás naštartovať nové myslenie, ktoré prináša rozuzlenie.
 
- Ako sa podarilo dostávané informácie spojiť s kvapkami Matrix Drops?
 
- Ten, kto pozná homeopatiu, tam sa vie, že existujú také chvenia, ktoré sa potencujú z liečivých rastlín alebo z iných látok. Lieky sú všeobecne chemikáliami, v dobrom prípade sú to prírodné látky, ktoré tiež na nás vplývajú. Existujú metódy potláčania príznakov a také, ktoré odstránia dôvody, tie, ktoré vyvolali choroby. Existuje dvojaký spôsob: protilátka, alebo látka podobná s prejavmi, ktorou by sa mala vyvolať zmena. V prípade chemikálií cieľom je potlačenie chorôb, otrávenie choroboplodcov, ich zničenie. Homeopatia pôsobí na princípe podobnosti. Jeden druh je na úrovni látky, ďalší na úrovni potencovaných chvení.
 
- Vnašich prípadoch sa nejedná o liečenie, ale o prevrat rovnováhy, jedná sa orozladenie človeka, ktoré sa snažíme prinavrátiť informáciami. Nevplývame látkou alebo chvením na ľudské telo, ale informáciou. Iba následne toho, ak sa nám už podarilo detektovať tie potrebné informácie pomocou matematických funkcií.
 
- Kvantovo fyzickým spôsobom dostaneme cez krištály informácie do tekutiny. Najväčšiu ťažkosť znamenala, aby tekutina tie informácie uchovala počas viacerých rokov. To sa dalo vyriešiť teleportačným pochodom. Voda sa stala byť schopná uchovať programy. Túto upravenú vodu si treba predstaviť ako jeden pendrive.
 
- Videla som o tom jednu knihu - Emoto: „Zázračná voda“. On odfotil zamrznuté krištály vody, keď voda prichádzala do styku s istými informáciami- láska, nenávisť, hnev, mier....    
 
- Pán Emoto referuje o tom jeho vzniknutom probléme, že javy sa mu podarilo uchytiť vo vode iba na niekoľko momentov. Akonáhle sa zľadovatelé krištály roztopili, informácie sa nedali detektovať vo vode. Viac ako 29 rokov sme skúmali možnosť toho, ako sa stane možným uchovanie informácií v Matrix Dropsoch do nekonečnej doby. Teraz to už tvorí jeden diel nášho objavu.
 
- Vtedy, keď Vy dostanete pár kvapiek z computerom označeného druhu informácií, tak voda vo Vašom tele – čo je 70- 80% organizmu, 90% mozgu- prechádza cez také zmeny, ako keď napríklad do mlieka pridáme malé množstvo kefírovej huby. Vplyvom nej z mlieka sa stane kefír.
 
- V našom prípade, keď Vy dostanete dokonalú informáciu, tá sa dostane za jeden okamih ku každému bodu organizmu. Takto sa v tom momente viete naladiť na etalónovú informáciu, ktorá vo Vás vyvolá zmenu.
 
- V súvislosti s našim rozhovorom neustále rozmýšľam. Pretože sa tu hovorí o informáciách, tak Andráš museli ste najprv zachytiť tých viac miliónov, vlastnosťou nazvaných problémov.
 
- Áno, áno.
 
- No, teda...
 
- Jedná sa o niekoľko miliónov základných programov. Avšak existujú aj ich kombinácie. Keď vypočítame kombinácie jedného, dvoch, troch, štyroch čísel, vidíme, že dostaneme čoraz väčšie množstvo. V našom Computere sa jedná o možnosť kombinácií viac miliónov informácií. Ak si sem niekto sadne, ani náhodou nie sú podobné o ňom objavené súvislosti oproti druhému človeku. Zaiste ste sa zaoberali astrológiou. Tam sa predstaví 12 druhov typov človeka s istými danosťami a vlastnosťami. To všetko je ešte okorenené ascendentami, mesačnými znakmi a inými faktormi.
 
- Základné vlastnosti. Áno.
 
- V našom prípade sa jedná o možnosť kombinácie viac miliónov informácií. Preto je to jemné a také dokonalé, preto je to, že s presnosťou končeka ihly sa povie, aký som.
 
- Naozaj je to veľmi zaujímavé a iste to cítiť aj na mojomhlase, že sa cítim trochu inakšie, ako na začiatku reportáže. Tak existujú také základné pravdy, ak môžeme povedať, viery, ktoré sú pre mňa charakteristické. potom také, ktoré vplývajú na mňa v súčasnosti. Kde sa nachádza budúcnosť?
 
- Prítomnosť má svoje základné funkcie, momentálne súvislosti. Tie ukazujú, čo je Vašim terajším problémom, čo Vás zaujalo v poslednom čase. Súvislosti poukazujú aj na to, aké veci sa stali. Čo porušilo Vašu autonómiu. To môže byť aj napríklad jeden lekársky zákrok, ktorý Vás vtedy ovplyvnil vo svojom rozhodnutí, kedysi. Čo vtedy možno znamenal pomoc, ale súčasne v duši predsa sa mohol vytvoriť jednu blokádu. Tieto Computer dokáže preukázať dozadu. Dá sa vidieť, kde stojí Váš momentálny stav, a zo súvislostí preukáže tú životnú úlohu, kam smerujete. Premietne dopredu, čo sa stane, ak ostanete na tejto ceste. Predstavte sa teraz na jednej železničnej stanici. Z jedného daného smeru prichádza vlak. Potom následne, keď vlak vychádza zo stanice, môže ísť hoci tridsiatimi smermi, v závislosti od toho, akým smerom výhybku nastavia. Ak Vy nezmeníte pomocou výhybky, všetko ostane tak ako bolo. Môžte priniesť aj jedno iné rozhodnutie, že chcete ísť iným smerom, a ja viem Vám v tom pomôcť Matrix Dropsmi.
 
- Program Fehéren-Feketén (na čierno - na bielo) sa vytvoril z toho dôvodu, lebo sú takí ľudia, ktorí určité veci posúdia tak, že je to čierne, a sú takí, ktorí, že je to biele. Mojou úlohou je, aby som zastupovala obidve strany. Už som sa rozhodla, že teraz buď verím, buď neverím. A kto sleduje tento program, tiež sa rozhodne, či verí, alebo neverí, čo videl, počul. Avšak každý z nás má možnosť, aby to vyskúšal.
Kde máme možnosť sa stretnúť s týmto Computerom? Pretože ja si myslím, že Andráša nemôže zastihnúť viac miliónov ľudí.
 
- Okrem v mojom stredisku, u mojich učeníkov, skoro na každej významnejšej svetovej výstave sa objaví tento computer. Dˇalej máme pozvania do Spojených Sˇtátov, do Londýna, do Viedne, Do Dubai…a do Južnej Ameriky. Dnes výskumníci, lekári, homeopati sveta čoraz väčšmi poznajú tento prístroj. Dá sa ho už nájsť na viacerých miestach sveta. Moji učeníci v Maďarskej republike, na viacerých miestach používajú Matrix Drops Computer. Oni sú sústavnými navštevovateľmi mojej školy. Každého milého záujemcu s radosťou prijmú na zmeranie.
 
- V prípade prístroja sa nejedná o veriaceho alebo neveriaceho človeka. Siedma dimenzia je objektívna, tu sa jedná o matematiku, na otázký dané odpovede sú: áno, nie. Computer pre človeka subjektívne veci objektívne ukáže. Cieľom psycho- analýz je, aby rozlúštili psychiku človeka.
 
- Existuje tu ale jedna ťažkosť. Lˇudia mnohokrát nie sú objektívni, alebo nepovedia pravdu. Ani v tom prípade, ak oni pýtajú pomoc od lekára alebo psychológa. Ale tento prístroj sa nedá oklamať. Matrix Drops Computer je objektívnym. Veľmi uľahčí úlohu psychológov, lekárov, psychiatrov, úlohu tých, ktorí sa zaoberajú ľudskou dušou. Mnohí si iba preto zaobstarali takýto Computer, aby sa plynule vedeli odmerať, aby vedeli zmerať svoju rodinu, príbuzných, priateľov a pomôcť im. O niekoľko rokov toto zariadenie môže byť v každej domácnosti, takisto, ako jeden mobilný telefón, alebo jeden osobný počítač.
 
- Pokiaľ však jedným mobilným telefónom, alebo osobným počítačom sa môžeme dostať iba k vonkajším údajom, tak tu o našom „ja” dostaneme vnútorné informácie.
 
- Mnohým sa to mieša, čo je údaj, čo je informácia.
 
- Ale je tu veľký rozdiel! Vplyvom toho, že sa dozvieme nové údaje, ešte sa nezmeníme. Avšak v tom prípade, keď sa dostane do nášho vedomia jedna nová informácia, môže v nás otvotiť jeden nový svet. Hoci údaj sa zdá byť objektívnym, predsa na človeka nevplýva dôrazne. Informácia, duša, duch, inšpirácie, objasnenia vo vzťahoch sú zdanlivo subjektívne, predsa tieto vplývajú na človeka najhlbšie.
 
- Andráš veľmi pekne ďakujem. Iba doporučiť viem každému, ak verí, ak nie, nech ide a žije Computerom danou fantastickou možnosťou. Také veci prídu na povrch, s akými sa radi pozrieme zoči- voči, ale aj také, s ktorými nie. To je však všelijako dôležité, lebo s čím sa neradi konfrontujeme, nad tým sa oplatí zamyslieť.
 
- Ja tiež budem takto konať, ďakujem pekne, že ste vytrvali s nami. Dovidenia.