Kvantová fyzika

O kyvadle - vedecky o vyžarovaniach zeme

1073Megtekintés

Základy a fungovanie Eötvösovho kyvadla

„Z kramárne zázračných prostriedkov a predsudkov stredoveku som vyhľadal čarovný prútik, toho ani nie modlitbou, ani nie prefíkanosťou, ale k prútiku, z ktorého čaro sa už aj tak zošúchalo počas dôb, lepšie patričnými mechanickými odôvodneniami, som ho prinútil k tomu, aby mi odpovedal. Je pravdou, že som ho neprosil o to, aby mi poukázal na skryté poklady, ani na to, aby mi označil mojich nepriateľov, keđ oni existujú, iba som želal od neho, nech mi dovolí nahliadnuť do tajomstiev tej sily, ktorá všetkým na zemi hýbe, všetkému určuje svoje miesto. Chcel by som zodpovedať rozlúšteniu tajomstiev.”
Dr. Eötvös Lóránd
 
Výsledky Kovács- Magyar Andrása o geopatických žiareniach zeme, o vplyvoch Hartmannových pásov- zón a podzemných vodných tokov:NASLEDKY GEOPATICKYCH ZIARENI

Meranie žiarení zeme- učenia Kovács-Magyar Andrása
Kvantová fyzika- Radiestézia- Energetika
Vnímanie neviditeľnej skutočnosti.


Môžete získať nové poznatky v nasledujúcich oblastiach: rôzne fylozofie, energetické, duševné, duchovné javy. Možnosť zoznámenia sa s radiestetickým a computerovým meraním neviditeľných svetov.

Témy:
- Poznatky kvantovej fyziky
- Nový univerzálny model človeka a jeho analógie
- Hologramy, holo – polia
- Používanie prútika a kyvadla
- Naše neviditeľné informačné polia, svety- ich vnímanie
- Naše: fyzické, energetické, citové, myšlienkové, vzťahové, dušené , duchovné telo
- Vonkajšie a vnútorné faktory informácií, ktoré spôsobia v telách zmätok
- Orientovanie sa v enrgetických poliach
- Rozpoznanie a opravy faktorov rušiacich naše informačné polia
- Aura a jej harmonizácia
- Sústava fungovania bioenergetiky
- Spôsoby odovzdávania energie
- Naše merania overíme kvantovo fyzickými prístrojmi na kontrolu kvality

Akademik: Dr. Eötvös Lóránd- skúmanie o kyvadle (1891)
„Prútik je tým najjednoduchším inštrumentom, čo som ja používal…… . Je jednoduchý, ako Hamletova flauta, len na ňom treba vedieť hrať. A tak, ako hudobník dokáže z flauty vyľúdiť nádherné tóny, tak aj fyzik môže pre svoju menšiu radosťvvyčítať najjemnejšie zmeny tejto obtiažnosti. Týmto spôsobom môžeme nazrieť do hlbín zemskej kôry, kam naše oči, vrtáky nemôžu preniknúť.”

MATRIX DROPS CSODADOBOZ FEHER w500
Náš Matrix Drops Computer je prvým takým zariadením, ktorý je schopný zistiť a preukázať geopatické žiarenia zeme v energetických poliach obklopujúcich človeka a poruchy aury vplyvom nich.

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XlV. okruh)
Tábornok u. 11/A l. poschodie

Informácie môžete dostať na telefónnom čísle:
+36 1 251 4983
+36 1 222 3186

e-mail: info@matrixdrops.com

Mapa:

H-1143 Budapest, Tábornok u. 11/a. I/11. nagyobb térképen való megjelenítése