Kvantová fyzika

O kyvadle - vedecky o vyžarovaniach zeme

Základy a fungovanie Eötvösovho kyvadla
čítať ďalej   »

Úvod do sveta kvantovej fyziky

Všetky prejavy hmoty vytvorili vlastnú formu existencie prostredníctvom informácií, ktoré v sebe obsahujú..Zo všetkých...
čítať ďalej   »

O atómoch a základoch kvan...

Atóm vodíka má jeden protón a jeden elektrón.Iné atómy majú aj viac protónov, neutrónov a elektrónov. Elektróny sa nach...
čítať ďalej   »

Kvantová fyzika - Dimenzie

 Zopakujme si, čo sme sa naučili o dimenziách a potom si pozrime, ako to vidí kvantová fyzika. Podľa duchovných učení e...
čítať ďalej   »

Vyžarovanie zeme - vodné ...

Nižšie popísané skutočnosti sú založené na pozorovaniach a nejedná sa o vedecké fakty.Na základe merania aury desaťtisí...
čítať ďalej   »