Informácie

Matrix Drops

892Megtekintés

Všetko, čo dokážeme vnímať tvorí len zanedbateľne malú časť skutočnosti.

Stelesnením nebeských vnuknutí sú Matrix Drops

.

Predstavujeme vzťah medzi modelom človeka z pohľadu modernej kvantovej fyziky a informačnými kvapkami Matrix Drops, ktoré boli vyvinuté na jeho harmonizáciu.

 

Matrix Drops – Kovács – Magyar Ildikó

Spomedzi všetkých tvorov tejto Zeme, človek pozostáva z najväčšieho počtu prvkov. Tak ako symfónia s dobre vyladenými nástrojmi znie lahodne, tak aj naša bytosť je schopná harmonickej činnosti len s dokonale vyladenými prvkami. Akým spôsobom ?

 

Nakoľko, v neviditeľných svetoch živých tvorov a ich energetických poliach, vzniknuté poruchy sa po určitom čase premietnu na fyzické telo, a môžu v ňom vyvolať viditeľné, hmatateľné a merateľné výchylky. Následne po nájdení príčin a ich možnom odstránení, voláme na pomoc dokonalé, prvotné informácie pre obnovu a odstránenie porúch vyvolaných na elementárnej úrovni.

 

Aj doposiaľ som sa zaoberal uchovávaním rezonancií posvätných miest, a tomuto aj naďalej pripisujem veľký význam. Matrix Drops sú navyše doplnené rezonanciami a informáciami vesmíru.

 

Viacročnou výskumnou prácou sa podarilo tieto informácie preniesť do vody a iných tekutín a zároveň ich tam uchovať. Uskladňované informácie sme vytvorili cielene spojením viacerých prvkov, nie sú len ich základným - elementárnym prejavom. Takto sme sa dostali ku kvapkám Matrix Drops, ktoré upravujú všetkých sedem energetických polí človeka (fyzické, energetické, emočné, myšlienkové, vzťahové, duševné a duchovné telo)

 

Tieto tajomstvá odkrýva alchýmia strážená Templármi, a sú pre nás dodnes dôležitým zdrojom informácií. Vďaka znalostiam Templárov v duchovnej oblasti, energie a sily nachádzajúce sa v kameňoch, sa môžu uvoľniť a znásobiť. Túto dôležitú vedomosť sa podarilo pomocou kvantovej fyziky vyzdvihnúť na vyššiu úroveň. Matrix Drops majú schopnosť prostredníctvom svojej energie ovládať naše viditeľné a neviditeľné svety.

 

 

Kovács – Magyar András and Kovács – Magyar Ildikó

 .

Harmonizáciou jemnohmotných tiel, Matrix Drops pôsobí aj na ich spôsob správania. Pokiaľ sú naše frekvencie správne a vyhovujúce, nie je potrebné vonkajšie vyladenie, ak je však rytmus rozkolísaný až rozvrátený, prispôsobíme sa vyhovujúcim vibráciám starostlivo zvolených Matrix Drops.

Matrix Drops

Fyzické trápenie je hraničnou čiarou tela držaného v obavách. Človek za touto čiarou uniká do duše, a pre nezasvätené osoby je nedosiahnuteľný. Každý človek, takmer bez výnimky má rád pekné a ušľachtilé veci, ale najviac sme očarený tým, čo stvoril stvoriteľ. Matrix Drops nesú túto čistú, tvorivú silu. Sme si istí v tom, že Stvoriteľ dozerá na ním stvorené zázraky. Informácie patria do prvej ríše Božieho kráľovstva. Ich prejavenie sa pozostáva z toho, že sú schopné vyvinúť takú dynamickú silu, ktorá – nie rádioaktívnym spôsobom – je schopná bez odporu preniknúť každým energetickým poľom, emočnou blokádou a hmotou.

 

Cieľom kvapiek Matrix Drops je :

Žime tak, aby sme mali zo života radosť.