Kvantumfizika

Kvantumfizika - Dimenziók

14643Megtekintés

Elevenítsük fel mit tanultunk a dimenziókról, majd tekintsünk rá arra, miként látja ezt a kérdést a kvantumfizika. A szellemi tanítások szerint világunkban huszonegy dimenzió létezik.

Tekintse meg filmünket:

 

 

Vizsgáljuk meg, hogyan érzékeljük a dimenziókat a tudatosságunk különböző szintjein.

0. Az abszolút nullának, a nulla dimenziónak látszólag nincs dimenziója. Ugyanakkor mivel szinguláris pont, minden lehetőséget és minden dimenziót magában foglal. Ez a nulla pont reprezentálja a nullponti mezőt, a teremtés pillanatát. Innen ered a megnyilvánuló világ.

 

1. Az egy dimenziónak egy kiterjedése van, ilyen a pont és a vonal.

 

2. A két dimenziónak két kiterjedése van, ez a sík. Hosszúsága, szélessége van.

 

3. A három dimenziónak három kiterjedése van: hosszúsága, szélessége és magassága. Itt jelennek meg a mi világunkban a tárgyak pl.: egy kocka.

 

4. A negyedik dimenziónak négy kiterjedése van, itt már a három dimenziót kiegészíti az idő. Minden időpillanatban történik valami körülöttünk.

 

5. A negyedik dimenzión túl, a magasabb dimenziókban megjelennek az érzések, gondolatok, elképzelések, amelyek befolyásolják a történéseket, cselekedeteket.

 

Számtalan, szemmel láthatatlan dolog létezik, mely befolyásolja az életünket és világaink működését. Minden tett a szándékából fakad! A képzelet már a forma megteremtése, ami már rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges minden mozdulat szándékával és csírájával.

 

Egy felsőbb világból letekintve, megfordul a helyzet a dimenziók sorrendjét illetően. A szándék az első dimenzió. A képzelet, a forma, az idő, a tér, a sík és a pont dimenziói pedig a legvégső dimenziókat jelentik.

 

Az emberek közül sokan megragadtak a kétdimenziós világképükben. Nincs bátorságuk új dolgokon gondolkodni, elmélkedni, ami előre vinné őket a boldogulásuk útján. Úgy tűnik, mintha valakinek, vagy valamilyen sötét erőnek az lett volna a célja, hogy az ember ne jöjjön rá arra, milyen fantasztikus, csodálatos lény. Még a végén rádöbbenne arra is, hogy teremtő erővel bír. De vajon ez a teremtő képesség melyik dimenzióban működik? 

 

Képzeljünk el egy kétdimenziós világot, például egy sík világot. Ebben a sík világban sík emberek élnek. Fogalmuk sincs arról, hogy több dimenzió létezik, ugyanis ott minden kétdimenziós. Ebben a sík világban a kétdimenziós emberek csak a két dimenziót látják.

 

Kívülről, mint megfigyelők, mi már látjuk a kétdimenziós világot és látjuk a háromdimenziós világot is. Bármi, ami ott történik, más-más tudatossággal fogjuk szemlélni. Kétdimenziós és háromdimenziós tudatossággal fogjuk ugyanazt az eseményt átélni.

 

 

A kétdimenziós világon áthaladó háromdimenziós rakéta esete:

 

DIMENZIÓK RAKÉTA

 

A kétdimenziós világon áthalad egy háromdimenziós rakéta. Mit fognak látni az itt élő kétdimenziós egysíkú lények?

  

A rakéta, ahogy áthalad e világon, nyomokat hagy maga után. A világ megérintésekor a rakéta hegye egy pontot ír le, majd a méreteinek megfelelő köröket, jeleket, és végül a rakéta elhagyja ezt a kétdimenziós világot. Mit fognak mondani síkvilág lakói a jelenség láttán? Jó isten! Itt járt egy pont, itt jártak a karikák és itt jártak egyéb jelek a mi világunkban.

 

Van azonban ebben a világban is másképpen gondolkodó, aki meri hallatni a hangját. Egy oda érkező, másképpen gondolkodó kétdimenziós lény, fölnéz az égre, vissza a körökre, meg a pontra, majd ismét fel mer tekinteni, behunyja a szemét és azt mondja, itt járt egy háromdimenziós rakéta, lenyomatokat hagyva maga mögött.

 

Kinek van igaza? – tehetnénk fel a kérdést.

A maga tudatossági szintjén mindenkinek. Az egysíkú világ lakói bizonyosan így fognak szólni: Egy teljesen bolond, megzavarodott lény valami olyanról beszél, ami nincs. Erre az emberre a kétdimenziós emberek azt mondják, olyan elvont, másképpen gondolkodik. Más, mint mi vagyunk.

 

Amennyiben a lények elkezdenek gondolkodni, rájöhetnek, léteznek a látókörükön kívül eső, más dimenziók. Rádöbbenhetnek, hogy annak a másképpen gondolkodó embernek tényleg igaza van. Ilyen másképpen gondolkodó ember volt Szókratész is, aki Athén utcáin az embereknek, csupán elgondolkodtató kérdéseket tett fel. A város lakói olyan tudatosságra ébredtek, hogy az előjárók Szókratészt elfogatták és egy méregpohár kiürítésére kényszerítették. A város feljebbvalói féltek, mi lesz, ha az emberek öntudatukra ébrednek a városukban.

 

Hasonló ez a történet Jézus életéhez, aki szellemi üzeneteivel minden korban mélyen elgondolkodtatja az embereket. A rómaiak és a vének megrettentek a nép öntudatra ébredésétől, ezért Jézust megölték. E tett borzalmas tényét elferdítették azzal, hogy hirdetni kezdték: Isten feláldozta fiát.

  

DIMENZIÓK

 

DIMENZIÓK

 

A magasabb dimenzióinkban megélt örömeink, elszenvedett sérüléseink, meglátszanak alacsonyabb dimenziónkban. Amikor boldogtalanság, rossz gondolatok, vagy éppen betegség gyötör valakit, látható lesz a fizikai megjelenésén.

 

A magasabb dimenzióknak árnyékai, levetülései a testi tüneteink.

Boldogságunk, szellemi szabadságunk és szárnyalásunk, egészséges testet ölt a szemmel látható dimenziónkban. A testi tünetek épp úgy, mint a háromdimenziós rakéta kétdimenziós lenyomatai, csupán jelzések. Egy magasabb szintű világ, alacsonyabb szintű világokban ejtett, jelzés értékű levetülése.

 

Próbálja valaki átadni, megmutatni az érzéseit, gondolatait, amik láthatatlan valóságunk birodalmait képezik. Mindnyájan tudjuk, hogy van, mégis a szemnek láthatatlanul hordozzuk mindezeket lényünkben.

 

Milyen egyszerű lenne, ha csak az létezne, amit az öt érzékletünkkel fel tudunk fogni.

Egyszerű, vagyis „egysíkú”. A „többoldalú” ember magasabb régiókban szintén otthonosan jár.

 

A kilenc ponton túli feladat:

 9 pontos játék

 
A feladatban adott kilenc pont. Kérem, kösse össze ezeket négy egyenessel. Bármilyen sorrendben megteheti, de nem emelheti fel a ceruzáját, és minden pontot érintenie kell.

 

Ha ki mer lépni a kétdimenziós határokon belül a kilenc ponton túlra, akkor nemcsak pontról-pontra halad, hanem kiléphet a pontok által határolt területről. A feladat titka, hogy nem kilenc ponton belül gondolkodunk, hanem túl merünk lépni azon.

 

A feladat megoldása során még látszólag nem léptünk más dimenzióba.

Ahhoz, hogy magasabb dimenziókból tekinthessünk le feladataink megoldására, meg kell emelkednünk tudásban és szellemi látásmódunkban egyaránt. Az emberek a rangjaik, titulusaik elérésének érdekében meghoznak bármekkora áldozatot. Ennek, ha csak a töredékét szánnák szellemi-, lelki megemelkedésre, nem lenne ennyi beteg és boldogtalan ember. E nemes eszmének képviselői és szószólói voltak a nagy misztikusok.

 

Aki ki akar kerülni a röntgen, ultrahang, CT és az MRI műszerek - kettő és háromdimenziós felvételeivel alátámasztott - bizonyos látásmódja alól, annak hatalmas bátorságra, erős hitre, alapos tudásra és akaraterőre kell számot tennie. Az elképzelés sok esetben már magában hordozza a megoldás kulcsát, hiszen az a szándékból fakadó forma magasabb dimenziója.

 

Ki merjek lépni a tradíciókból, a megszokott, a megrögzött dolgokból? Mi történik, ha négy egyenessel összehúztam a pontokat? Megoldottam egy mátrixot, mivel ez a feladat már megkövetel egy szabad gondolkodást. Nem a harmadik dimenzióba lépünk át csupán, hanem azt túllépve a gondolatok magasabb régiójába.

 

A beszűkített emberi tudat egysíkúan működik és gondolkodik.

Aki váratlan, mások számára elképzelhetetlen dolgokat valósít meg, sokoldalúságával a dimenziók vándora névvel illethető mai világunkban.

  

A háromszög belső szögeinek összege:

 

EGYENLÍTŐ

 

A válasz erre a kérdésre egy mai, alacsonyabb vagy akár magasabb végzettséggel rendelkező embernek: 180 fok. Ez a megállapítás az egyik alaptétele a matematikának. 

 

Vizsgáljunk meg egy háromszöget földi viszonylatban. Tudjuk, a Föld nem lapos, néhány száz évvel ezelőtt kimondták: a Föld gömbölyű.

 

A Föld egyenlítőjére, bizonyos távolságban húzzunk két merőleges egyenest. Ahogy látható 90 fok + 90 fok, már meg is van a háromszög szögeinek összege, a 180 fok. Most kísérjük tovább a két merőleges egyenest, amelyek a Föld északi sarkán találkoznak, és ott bezárnak egy újabb szöget. Ez az újabb szög lehet 1 fok, 30 fok vagy akár 359 fok is. Adjuk össze az így szerkesztett tetszőleges háromszög belső szögeit: 90+90+30=210. Ez bizony több, mint az előzőekben említett 180 fok.

 

A mai iskolások jelentős része az euklideszi geometrián nő fel. Síkban gondolkodnak, hiszen erre tanították őket. (Más kérdés, hogy a síkgeometriában Euklidész, Thálesz stb. tételei megállják a helyüket.) Ám csak a síkban való gondolkodás végzetes lehet. Ha az emberek mindig síkban látnak, gondolkodnak, bennrekednek a lét két dimenziójában. Akik persze többsíkúan igyekeznek gondolkodni, azokra néha komoly próbatételek várnak. Sokszor igen képzett emberek élnek egysíkú tudatosságban, vagyis szemellenzős világlátásban.

 

Miként fog az emberek pszichéje reagálni: ha a tradicionálisan megállapított, ránk kényszerített egysíkú gondolkodásunkból végre egyszer kilépünk?

 

Látva, hogy valaki másképpen gondolkodik, azonnal megítélik. Megeshet, attól félnek nekik is meg kell változtatniuk addigi nézeteiket. Egyesek úgy ragaszkodnak megrögzött dogmatikus hitükhöz, mint egy alkoholista, vagy dohányos ember a függőségét kialakító élvezeti szeréhez.

 

Nagyon meg kell gondolnia az embereknek, fognak-e változtatni eddigi életfelfogásukon. Aki vállalja a kalandot, az utazást: egészségesebb, boldogabb, reményteljesebb, sikeresebb és a hétköznapiságból kiemelkedett ember lesz.