Információ - Matrix Drops

Covid túlélőkészlet Matrixa VI.

2343Megtekintés
Gyógyítók hatalma

Idézet Krúdy Gyula írótól (1878-1933):
„De számtalan azoknak a betegségeknek a száma, amelyet a közhit szerint csak a kuruzslók tudnak gyógyítani. Amikor még csak a kuruzslók és kenőasszonyok őrködtek az emberek életére: a temetői fejfákon senki se adta alább kilencven-száz esztendőnél élete hosszúságát. A kuruzsló meggyógyított minden betegséget, amelyet a többiek nem tudtak… Beszélhetnek a bölcsek, cinikusok, amit akarnak: doktor lehet mindenki, akinek diplomája van, de a kuruzsláshoz (hogy valaki megélhessen a mesterségéből) az kell, hogy a kuruzsló gyógyítani is tudjon. Olyan kuruzslót a bolond sem keres fel, aki csodálatos gyógyításaival nem szerzett magának hírnevet.

Covid túlélőkészlet Matrixa VI.
Miért jártak a betegek kuruzslóhoz, akár a harmadik vármegyéből is?
 
Ágyhoz, szalmazsákhoz nyomottak, amikor a kuruzsló javaslatára talpra állnak, elevenen hirdetik, hogy az orvostudománynál van valami felsőbbrendű hatalom: a kuruzslókba vetett hit és a természetes gyógymód, amelynek nyitját ezek a titkos emberek valahonnan tudják.
 
Az ő patikájuk a nagy természet. Az ő tudományuk a tapasztalatokon alapszik, amely emberöltőkre nyúlik vissza a múlt időkbe: amikor még az emberek boldogok és egészségesek voltak. Az ő mesterségük oly titokzatos, mint a bráminok és fakírok művészete, amelynél még napjainkban is csak tapogatódzik az európai tudomány. Gyógyítottak mindent. Néha bezáratta a megyei főfiskus a tömlöcbe, akkor a rabok egészségét hozta rendbe. Bár igen sokat köszönök a jó orvos uraknak, akik többször életben tartottak, mégis: ha egyszer öreg, gazdag ember lehetnék, vénségemre a jó szakácsné és a kenőasszony mellett tartanék házamnál egy mindentudó kuruzslót is…”

Az indiánoknál (Patricia Garfield író nyomán)
A sikertelen varázslókkal szemben felébredt a gyanú, hogy sarlatánok. A jövőlátók közül, amennyiben valaki nem álmodott részletesen kidolgozott elvárt álmokat, még mindig nagyobb biztonságban volt, mintha kiderült volna róla, hogy sarlatán. Vagyis valótlan álmokról számolt volna be a közösségnek.
 
Covid túlélőkészlet Matrixa VI.
 
Meglátásaim:
A ”ne árts” szabály napjainkban elvárás a joggyakorlat és az egészségügyi hatóságok szempontjából is.
 
Minél messzebb sodródik egy társadalom az igazságtól, annál jobban fogja gyűlölni azokat, akik kimondják”. - George Orwell
 
A NASA pszichológusának feltették a kérdést: Léteznek szellemek?
Válasza: Nem az a kérdés léteznek-e, hanem az, hogy meddig lehet még eltitkolni az emberek elől?
 
Az emberek nagy része nem ismeri a megrendítő, ám egyben felszabadító szellemi igazságokat. Miért szükséges azokat elhallgatni, lejáratni vagy megmásítani?
 
Úgy vélem egyetlen magyarázata van: A vallásokkal egyetemben, a materialista felfogást is gyökereiben ingatná meg. Mivel a tudatosságot nélkülöző emberek nagy részének nincs kialakult véleménye a láthatatlan világunkról, azt csupán az érzékszerveiken keresztül szemlélik.
A szellemtudomány létező valóság, melynek célja nem az emberek elaltatása, hanem éppen ellenkezőleg: a felébresztése!
 
A VIII. konstantinápolyi zsinat (870) törölte a bibliából a szellem fogalmát, amivel az emberek szellemi hovatartozását is megingatta. A 18. századtól a tudományos felfogás szorgalmazásával, az értelem vallását akarták létrehozni.Amikor a logikai szabályok szerint természettudományos alapokat vallunk és kizárólag a mai multikulturális, fizikai világban vagyunk jelen; csapdahelyzetbe kerülhetünk, mert szellemi lényünk és lelkünk összefüggései rejtve maradnak.
 
Mai világunkban szomorú tény; a gyógyítás vonatkozásában, sok esetben nem számít a sikertelenség - ami a fent említett indiánoknál, sarlatánságnak minősült.

Jézus Urunk tanítványa, Máté 7:15-20 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok”
 
 Covid túlélőkészlet Matrixa VI.

A gyógyítók közül sokan szellemi látásmód nélkül végzik munkájukat.
Eleink, mint ahogyan a fent említett Krúdy Gyula írja: „…a kuruzslóhoz a harmadik vármegyéből is elmentek a betegek.” Az vezérelte őket, hogy hallották és megtapasztalták a gyógyító emberek eredményeit.
 
Mi volt a gyógyítók nagy titka? Az égiektől kapott hatalmuk.

Covid túlélőkészlet Matrixa VI.

Bár több hasznos módszert is tanítanak a különböző egészségügyi képzéseken; szomorúan tapasztalom, hogy a gyógyítók szellemi látásmódjának kiszélesítésére nem helyeznek hangsúlyt.

Egy valódi gyógyítót különös hatalommal ruház fel a Teremtő, amit adományként kap. Nem kérhető, pusztán csak kapható; egy őt megerősítő erő a munkája, az élete során. Egy különös, felemelő útra invitálom azokat, akik, orvosként, természetgyógyászként, vagy akár jövendőmondóként a szellemi erők kegyeltjévé és közvetítőjévé kívánnak válni. A hit nem vallásosság, hanem magasabb régióból eredő valóság. Személyiségünk lecsendesítésével, egyéniségünk kiérdemelheti a magasabb szellemi régiók áldását, aminek adományaként szellemi, lelki gyógyítókká válhatunk.

Covid túlélőkészlet Matrixa VI.

Aki a matériát tartja előrébb valónak, az nincs tisztában a tudat hatalmas erejével, jelentőségével. Spirituális impulzusok nélkül, nincs belső indíttatás!

A Teremtő dicsősége abban nyilvánul meg, amit általa tehetünk és létrehozunk. Aki megvallja mindezt, megalázkodik, és ezzel felmagasztalódik.


Tekintse meg Kovács-Magyar András: Öntudatra ébredés iskolájának programját:
Kattintson a képre:
Kovács-Magyar András: Öntudatra ébredés iskolájának programja

Kovács–Magyar András: A tudat matrixa
Tekintse meg filmünket:Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A  I. emelet
Térkép – kattintson ide

Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186

e-mail: info@matrixdrops.com

 Nagyobb térképre váltás