Információ - Matrix Drops

Covid túlélőkészlet Matrixa V.

2195Megtekintés
Találkozás Istennel - saját élettörténetem
 
Az isteni találkozásokat nem lehet megrendelni, akarni vagy erőszakosan követelni. Legyen felemelő érzés a Teremtő ajándéka számunkra!
A felismerés világítson rá régi, eltévedt látásmódunkra. A belülről jövő harmóniánknak köszönhetően egyensúlyba kerülünk, az új perspektíva pedig bizonyossággal és békével ajándékoz meg bennünket. Észrevesszük és értékeljük az addig hétköznapinak vélt dolgokat.

Eleinte talán félelmet kelt Isten karjaiban lenni.

26 éves koromig az életem irányítója az árnyékszemélyiségem volt, a domináns, racionális elmém és az abból érkező gondolatok. Majd egy daganatos betegségben, életem mélypontján újraértelmeztem addigi vélekedésem. Isten segítségével le tudtam győzni a régi domináns, elmevezérelt énem. Felismertem a teljesség, a gondviselés rejtett csodáját és átadtam az egyéniségemnek a vezető szerepet.

Covid túlélőkészlet Matrixa V.

Minden egyebet alázattal Jézus Urunk szellemiségére és tanításaira bíztam. Ő vezeti megújult életemet és én folyamatosan vágyakozom a Vele való élő kapcsolatra. Ahogy bennem rendeződtek a dolgok, akként tökéletesedett, rendeződött körülöttem minden. „Gyümölcseiről ismeritek meg őket.” - mondta Jézus Urunk.
 
Az önfelismerésben segíthet Jézus következő tanítása:
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” (régi fordításban)
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (új fordításban)
A tanítás megértéséhez fejtsük meg szavait: a tenmagad és a felebarát kifejezéseket.
 
Önmagad (Tenmagad) értelmezése:
Ten = Én (Az értelmező szótár szerint: saját személyed, a te saját testi-lelki egyéniséged.)
 
Tenmagad szavunk, Ten etimonja IS TEN szavunkban azonos jelentéssel bír.
IS TEN szavunk TEN etimonját (értelemmel bíró szótagját) régi magyar nyelvünkön: IS TEN = IS ÉN. Ezt a különös, szinte beszélő szókép tárul elénk.
„Én mondtam Istenek vagytok” - Jézus üzenete.
 
Ten magam = Én magam, testi - lelki – szellemi, azaz isteni egyéniségem.
 
Felebarátunk értelmezése:
A bennünk lakozó felebarát az árnyékoldalunk, az elménk és gondolataink által vezérelt személyiségünk. Megjegyzem, egyéniségünk nélkül a személyiségünk (foglalkozás, az életben betöltött tisztségek…) sem létezne. Mindenkinek magában kell tisztáznia: Ki ő, vagy éppen mi ő valójában. Van, akinek könnyebb elhinni magáról, hogy mi ő (mérnök, jogász, fodrász, kőműves…), mint azt, hogy ki ő (isteni, szellemi egyéniség).
 

Kik vagyunk valójában?
 
Egyéniségek, árnyékszemélyiségek (felebarátok), vagy mindkettő?

Árnyékszemélyiség   - egyéniség (Gergics Tibor felvételei)

Árnyékszemélyiség   - egyéniség (Gergics Tibor felvételei)
 
Az árnyékszemélyiség is én vagyok: személyiség, felebarát, elméjében élő, szakmák tudója, foglalkozások képviselője, gyakorlója, a lényem árnyékos oldala, rosszindulatú, neveletlen, istentelen… ember.
 
Van, ami ennél több, és ez szintén én vagyok: egyéniség, tenmagam, szívvel-lélekkel, szellemiséggel élő, lelkiismeretességgel és hittel, isteniséggel megáldott ember.
 
Mivel személyiségünk és egyéniségünk egyaránt mi vagyunk, el kell döntenünk, melyik énünknek adjuk a vezérlő szerepet, a nagyobb hatalmat.
 
Tapasztalatom szerint, a személyiségünk kiváló szolgáló, de rettenetes úr.
"Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, akkor adj neki hatalmat.” – (Abraham Lincoln)

A király milyen jó vezér a sakkban
Gondoljunk bele, a király milyen jó vezér a sakkban, de mi történne a játék során, ha a paraszt királynak képzelné magát? Az egyéniségünk kiváló vezérlő fejedelmünk, de ha személyiségünk félre kényszeríti, hallgatag szolgálóvá válik.
 
Amikor Jézus Urunk valamit nagyon világossá, érthetővé akart tenni a tanítványai előtt, akkor a lélek és az álmok nyelvén képekben és példabeszédekben szólt a hallgatóságához.
 
Idézet az evangéliumból:
Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle:
„Melyik az első a parancsok közül?”
Jézus így válaszolt:
„Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.”
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!”
„A második így szól:
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!
Ezeknél nincs nagyobb parancs.” (Máté 22:29–31)
                            
     A kis Hornyák Richárd
(A kis Hornyák Richárd)
 
A legkisebb a legnagyobb.” - Jézus Urunk szavai.
A gyermekek még tudják azt, amire a felnőtteknek rá kell eszmélni - olykor önpusztító cselekedetek által. Önmaga egy részét, vagyis a felebarátját nem gyűlölheti senki, ám a lelkierejével bárki felléphet önmaga istentelen, önpusztító személyisége ellen. A szeretet jöjjön szívből, lehet akár szigorú is, de semmiképpen nem majomszeretet jellegű.
 
A példabeszédek kulcsok lelkünk üzeneteink megfejtéséhez. A megfejtetlen lelki üzenetek betegségekben fejeződhetnek ki. Mielőbb fejtsük meg lelki üzeneteinket: álomfejtéssel, tarottal, grafológiával, pszichoanalízissel, vagy akár MDC segítségével…. Szabaduljunk meg a bennünk lévő, vagy a környezetünkből érkező információzavaroktól, ne hagyjuk, hogy a problémák átkódolják a szervezetünket. A bátorságunk jutalmaként egyre kevesebb betegséggel kell megküzdenünk, ha azok kialakulását időben megfékezzük. Szükséges megismerni a legbelső törvényeinket, hogy ne mérgezzük folyamatosan magunkat a keserűség önpusztító arzénjával.

A VIII. konstantinápolyi zsinat (870) törölte a bibliából a szellem fogalmát, amivel az emberek szellemi hovatartozását is megingatta. Maradt a lélek fogalma, ami azonban nem azonos a szellemmel. A lelkünkhöz vezető ablakunk az álmainkon keresztül nyílik meg. Közismert, hogy nincsenek álmai azoknak, akik gyógyszert, altatót vagy kedélyjavítót szednek. Megszűnik a kapcsolatuk, önmagukkal és csak a testtudatuk marad. Az egyház egyszerre űzte ki a szellemet a bibliából és így az emberi tudatosságból is. Maradt a test, mint matéria.

A Nasa pszichológusát kérdezték: Léteznek szellemek?
Válasz: Nem az a kérdés léteznek-e, hanem az, hogy meddig lehet még ezt a tényt az emberek elől eltitkolni.

Miért? Talán mert a materialista felfogást és a vallásokat gyökereiben ingatná meg.
„Magad gonoszsága fenyít meg téged és te elpártolásod bűntett meg téged.”
Tévedés a szellemedtől és a lelkedtől elpártolni, ráadásul egyben büntetés is önmagad számára.

Amennyiben Istent tesszük első helyre az életünk során, minden más a helyére kerül.

Nem a látható képek tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, amely által testet öltöttek. Amennyiben Istent tesszük első helyre az életünk során, minden más a helyére kerül.Tekintse meg Kovács-Magyar András: Öntudatra ébredés iskolájának programját:
Kattintson a képre:
Kovács-Magyar András: Öntudatra ébredés iskolájának programja

Kovács–Magyar András: A fény, a világosság és a teremtő információk
Kattintson a képre:

Kovács-Magyar András

Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A  I. emelet
Térkép – kattintson ide

Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186

e-mail: info@matrixdrops.com

 Nagyobb térképre váltás