Ideológia

Tudatszintváltás – átkristályosodás

2872Megtekintés
A köztudatban él: a híradástechnikai eszközökkel bárkit gyorsan elérhetünk, sőt, szinte a kezünkben tarthatjuk vele a világot. Azt már észre sem vesszük, hogy ez a típusú közelség bizony nem fejleszti az öntudatunkat, azt, amiért elsődlegesen leszülettünk.

Tudatszintváltás - átkristályosodás

Miközben a bizalmunk áttevődik a gépekre, kódokra, kijelzőkre, szoftverekre és idegen memóriákra, felhőkre, virtuális dolgokra, közben a saját adottságaink, érzékszerveink és emlékezetünk folyamatosan veszít az érzékenységéből.
A Matrix Drops (MD) készítményeink és a Matrix Drops Computer (MDC) kiutat ajánl az alkalmazóinak ebből a zsákutcából, akik így képesek lesznek a saját tudati rendszereiket aktiválni és éberségre ösztönözni. Az MDC fél perc leforgása alatt több millió kérdést tesz fel a mért személy tudati mezőinek és ezzel párhuzamosan a válaszokat is megkapja. Az egyén tudatának üzeneteit rangsorolva és csoportokba foglalva tárja az önvizsgálatot végző személy elé.

Agytréning, tudattréning digitális kijelzéssel
Plusz adottsága az MD komputernek, hogy az általunk ismert, ám a távolban lévő lényre: személyre-, állatra-, növényre-, entitásra hangolódva szintén képes elvégezni a mérést. A távból történő mérés eredményének pontossága attól is függhet, mennyire vagyunk képesek vizualizálni a megmért lényt. Mondhatjuk: agytréning, tudattréning digitális kijelzéssel.
 
A kommunikációs vívmányok önmagukban nem képviselnek morális tartalmakat. A Matrix Drops Computer egyik különleges adottsága, hogy az élőlények lelkének igaz és őszinte tükre. Az emberi kapcsolatoknak, a létezésnek egyik leglényegesebb aspektusa a kommunikáció. A világhálón megjelent információk hitelessége sok esetben bizonytalan. A Matrix Drops Computer segítségével a lelkünkből érkező dekódolható üzenetek azonban hitelesek. Aki pedig már önmagának sem hisz, többnyire fél szembe nézni saját lelkiismeretével.
 
Átkristályosodás
 
A tudatosodás megértésének egyik kulcsfogalma az átkristályosodás. Ezzel az analógiával jól tudom találmányunkat szemléltetni, majd nyomon követni a folyamatos fejlődéssel elérhető tudatszintváltásokat.
 
Az átkristályosodás fogalmát elsősorban a geológiában, az ásványtanban, a krisztallográfiában és az analitikai kémiában használják. Például: átkristályosodásnak nevezzük, amikor a közönséges jura-mészkő átváltozik márvánnyá, vagy amikor a szén grafittá és gyémánttá.

A szén allotrop módosulatai
A szén allotrop módosulatai a./ Gyémánt, b./ Grafit, c./ Lonszdaleit, d./ Nanofoci C60, e./ C540, f./ C70, g./ Amorf szén, h./ Nanocső.
 
A geológiában a változást kiváltó tényezők: a nyomás, a nyírás, a hő és az ezekből adódó feszültség. Az emberi tudatban történő változás hasonló a geológiában tapasztaltakhoz. Tudatszinti változásaink bizonyos életkörülményekből adódó nyomások és feszültségek átélésével, tanulással valamint élethelyzetek belátásával következhetnek be. Tudatunk a pillanatnyi sorsfeladataink megoldásához idomul. Folyamatosan átkristályosodunk. Mindez megmutatkozik az éppen aktuális tudatszintünk és tudatállapotunk által megformázott domináns kristályszerkezetünkben.
 
Az MDC–vel való megfigyeléseink nyomán e folyamatok nyomon követhetők és írásos formába dekódolhatók. Így tárul elénk a korábbi emlékeink, megnyilvánulásaink, kapcsolataink és viselkedésünk lenyomatainak lelki háttere. A lélek jelzései már akkor olvashatóak, érzékelhetőek, amikor a fizikai testben még nem hagytak nyomot. Ugyanis a testünk átkristályosodásához rendszerint hosszabb, rövideb időre van szükség. Az átélés, megélés által szerzett tudás, tudatosodást és egyben tudatállapot-változást is jelent.

Kovács-Magyar András
Útvesztők
 
Leghatékonyabb fegyvere az lett korunkban a hatalmi eszközöknek, hogy a művészetből és a tudományból árut csinált.
 
Az ”árut” viszont könnyű lejáratni vagy egyszerűen elhallgatni.
 
A status quo emberei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tudomány, és a művészet határainak lazítását fenyegető szabadgondolkodókat, diákokat, művészeket – ezáltal műveiket - kiszorítsak abból a szférából, amelyben valódi, történelem- és társadalomformáló hatásukat kifejthetnék.
              
Matrix Drops Tudatszintváltás-átkristályosodás
A paradigmaváltást okozó innovációk sokszor alapjaiban rengetik meg a kialakult struktúrákat. Ilyen átmeneteket csak olyan emberek képesek elviselni, akik tisztában vannak a kvantumfizika szabályszerűségeivel. Ennek értelmében már nem a biztosnak hitt dolgok, hanem a valószínűségek tudatosságban élnek.
 
A kvantumfizika kidolgozói krónikus válságot okoztak a materialista tudósok számára. Tudományos kísérletekre és matematikai következtetésekre támaszkodva az egész logikus gondolkodás alapjait képező ok-okozati összefüggések mindenhatóságát döntötték le. Az új felismerések alapjaiban rázták meg az egész tudományos gondolkodást. Lobacsevszkij, Bolyai és Einstein jelentősége abban foglalható össze, hogy a nem-euklideszi geometria és az általános relativitáselmélet valóságos nyitást jelentett a tudat számára. Az absztrakciók és az új dimenziók birodalmába vezettek be bennünket. A tudósok nehezen engednek be olyan elméletet vagy hipotézist a tudományos világukba, amely megzavarná a materiális konstrukciójukat.
 
A publikált dolgozatok minden tézise mögött nagyszabású kutatói intézményrendszer, tudásanyag, nyelvi felépítmény, pénz és innovációs motiváció húzódik meg. Ritkán fordulnak elő olyan meglepő, tudományosan is értékelhető eredmények, felismerések, amelyek nem kapcsolhatók hivatásos tudósokhoz, hanem kísérletező, kreatív és intuitív emberek, vagy akár művészek produktumai.
            Matrix Drops -Tudatszintváltás - átkristályosodás
 Az ember tudatállapotát az átkristályosodás detektálásával vagyunk képesek feltérképezni.
 
Elérhetőségünk:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet

Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com