Ideológia

Matrix Drops találmány egyben művészeti alkotás

1994Megtekintés
Az MD project kidolgozása folyamatosan új felfedezéseket tartogat számunkra, amihez több kulcsot is az intuícióink segítségével kaptunk meg.

Matrix Drops találmány egyben művészeti alkotás
Egy felfedezés mindig kényes ügy. Az intézményes keretekben működő szakmai műhelyek gyakran csak a saját feladataikra koncentrálnak, ezért nehezen tudják befogadni, elfogadni, elismerni az ő szempontjukból kívülálló Alkotó újítását. A Matrix Drops (MD) találmányban rejlő lehetőségek némely esetben túlmutatnak a mai gyakorlati példákon és ismereteken. Bizonyos pontokon anomália, összeférhetetlenség alakul ki a korábbi ismeretekkel. Ez vezetett el ahhoz a bátor lépéshez, hogy felvázoljak egy skaláris információs – tudatmező elméletet.

Felfedezéseim alapja tudat-, információ- és a gondolatmezőkben történő megfigyelések, Matrix Drops Computer (MDC) mérések képezik. A mezőelméletben megszokott három vagy négydimenziós tereken túllépve, ehhez újabb dimenziókba kell belépni. E dimenziók új spirituális-, szociológiai-, antropológiai- és kultúratudományi perspektívákat nyitottak meg.

A piac az egyes termékek sikerét a fogyasztók számával méri. A tudományos és a művészeti eredmények sikere többnyire egy szűkre szabott, értő közönség hozzáállásán, véleményén, bíztatásán és őszinte reakcióin múlik. Eredményeink visszaellenőrzését a logika és matematika eszköztár alkalmazásával értem el.

Egy innovatív ötlet gyakran nyugtalanságot okoz. A tudomány biztonságra, koherenciára és bizonyos zártságra törekszik. A kutatók számára többnyire hatalmat jelent, ha a felfedezés által valamilyen új ismeret tudójává válnak. Ennek hiányában nem képes egy kívülálló a találmány adta lehetőségekkel élni, hiszen a felismerésekről nem tud szinte semmit. Többek ereje és kitartása összeforr a hamis tények vagy az illúzió mindenáron fenntartott és görcsösen őrzött védelmével.

                
Matrix Drops találmány 
Némely művészeti alkotásban tudományos üzenetek is megjelennek. Amíg azok tényéről lemond az alkotó, addig a társadalmi gyakorlat elsősorban élvezetként, kikapcsolódásként kezeli.

Miért van ez így? Az új felfedezések ellen leginkább azok emelnek hangot, akik az újonnan felszínre kerülő tudásban a saját területük riválisát látják, ezért elpusztítandó ellenségnek hiszik.

Az új felfedezést, találmányt feltáró kutató, tudós, művész vagy alkimista a tudása birtokában olyan ”játéktérre” tesz szert, amely lehetővé teszi számára, hogy az új ismeretet beépíthesse mindennapi munkájába és életébe.

A mű elkészültével a felfedező tudja leginkább felmérni eredménye korszakalkotó jelentőségét. A gyakorlati élet pedig megmutatja találmánya valódi értékét. Nem baj, ha egy új felfedezés eltér a társadalmilag elfogadottól és értékelhetőtől. Nagyobb a veszteség, amikor a köztudatba kerülést megelőzően lehetetlenné teszik a feltalálót, vagy ellopják, megsemmisítik az alkotását.


Dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós gondolatai a felfedezésekről:
„Minden felfedezés, azért felfedezés, mert ellentétben áll az ismert tudással. A felfedezés lényegét, azonnal elvetik, és azt mondják a standard tudomány képviselői, hogy „ez hibás.” Ezzel a kijelentéssel feltartják a fejlődést. Egy feltalálónak, ha elvetik az új megállapításait ez az egyik jel, hogy jó úton jár, és ha valamit elfogadnak, rögtön az elszomorítja a feltalálót, mert az azt jelenti, hogy már semmi újat nem tud mondani!”

Az Matrix Drops projekt függetlenül attól, hogy miként ítéli meg a tudomány, létezik és kapcsolódik a világban elindult új tudatosodási hullámhoz. E hullám már akkora teret öltött, hogy a késleltetésére tett kísérletek sem tudják feltartoztatni. A világkiállítások rangos tudósai, résztvevői meglepetésükben így nyilatkoztak a Matrix Drops komputerről: „ötven évvel meghaladja a korát”.

Bevezetem Önöket, egy varázslatosan új dolog megszületésébe. Együtt bejárhatjuk a felfedezés útját a kezdetektől a tudományos és művészi formába öntés pillanatáig, egészen az intézményes és társadalmi fogadtatásig.

Szólok arról miként valósítottuk meg azt, ami eddig ismeretlen volt, pontosabban, ami eddig nem került még napvilágra.

A Matrix Drops projekt módszerei, készüléke, valamint a készítményei és tiszta információs mintái ezekkel a bizonyos, eddig nem ismert dimenziókkal rendelkeznek. Tudása és működése nem hasonlít az eddig megalkotott berendezésekhez. Nemcsak a feltáró módszerében tér el, hanem a megoldásokat nyújtó készítményeiben is.

Bárki számára kézbe vehető, alkalmazható.
A demonstráció kevés, ideológiáját és a működését szintén a világ elé tártuk. Amikor bemutatjuk az MD projectet, akkor nem elszigetelt dologként kezeljük elemeit, hanem azok egész rendszerét megismertetjük. Fokozatosan megvilágosodik előttünk miként működik lelki, érzelmi, kapcsolati, szellemi szinteken. A skaláris információs jelenségek érzékelése formát ölt egy olyan digitális készüléken keresztül, mely szöveges formában is tükröt tart elénk. Így közelebb kerülünk eme új dimenzió megértéséhez, mely az igazságkeresők számára felér egy önvallomással. A felfedezéshez kell bátorság és elfogulatlanság.

Az ismert dolgokat a logika ok és okozat dualitása közé szorítja. Ahhoz, hogy az ”újat” fel tudjuk ismerni, kétségtelenül az adott terület mélyebb ismerete válik szükségessé. A felfedező kénytelen saját tevékenységét a közönség elé tárni, gondolatait és ötleteit értékelni, s azok jelentőségét hangsúlyozni. Tehát pont abból a pozícióból kell elfogadtatnia találmányát – amiért természetes módon lelkesedik -, ahonnan nézve minden érv öndicséretnek tűnhet. Olykor mindez a dolgok dinamikáját fékezheti. Nézetem szerint felgyorsítja a folyamatot, ha az új találmány művészi formát ölt. A Matrix Drops program így nyert esélyt közönsége alázatos meghódítására.


 Kovács-Magyar Ildikó és Kovács-Magyar András
A Matrix Drops világa akkor született meg elménkben, amikor az igény még fel sem merült iránta, ám a szükségessége már megmutatkozott az emberiség tudatában. 
 
Elérhetőségünk:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com