Kvantumfizika

Az atomokról és a kvantumfizika alapjairól

6730Megtekintés

A_hidrogén atomnak egy protonja és egy elektronja van.

Más atomoknak több protonja, neutronja, elektronja is létezik. Az elektronok különböző elektronpályákon helyezkednek el, és általában az atom körül. A kutatók valamikor a szervezetünk legkisebb összetevőinek a DNS-t vélték, majd a molekulákat, később az atomokat. Az atomi méretek alatt protonokat, neutronokat, elektronokat találtak. Ezek a parányi részecskék parányi neutrínókból és kvarkokból épültek fel.

Tekintse meg filmünket:

 

 

Amikor már az atommagot és az elektront is felismerték, az atommodellt a következőképpen szemléltették:

 

- Ha az Országházat alkotó anyagok minden atomjának energiaterétől elvonatkoztatnánk, és csak a konkrét anyagi részecskékre tekintenénk, az Országház egy gombostű hegyén elférne.

 

- A neutrínók felismerésével - elvonatkoztatva az energia tereiktől - a konkrét fogható anyagmennyiség, a föld teljes tömegére nézve egy mákszemben elférne.

 

- A kvarkok felismerésével, ez a parányi anyagtömeg tovább csökkent. Szemléletesen, a naprendszer bolygóiban volt már csak konkrét mákszemnyi anyag.

 

Albert Einstein megalkotta az E=mc2 energia törvényt.

Ez azt jelenti, ha az energia lelassul, akkor anyag lesz belőle, ha felgyorsul, egyre gyorsabban rezeg és energiává válik. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a fénysebességet jóval túl kell szárnyalniuk. A világon először Svájcban sikerült egy olyan kísérletet bemutatni, ahol képesek voltak a fénysebességet túllépni.

 

A fény kettős természetét is felismerte a tudomány, ami hol részecske-, hol hullámtermészetű.

Ma már kvantumfizikai tény, hogy az anyag, az energia egy megjelenési formája csupán.

 

A tárgyak, amelyeket érzékelhetünk, az energiák lelassult összesűrűsödései. Az anyag, így nem külön létező valóság, princípium, hanem pusztán az energia egy bizonyos szintű megnyilvánulása a mi világunkban. Így a mi emberi testünk is.

 

Mivel a testünk energia, hatnak ránk a környezetünk terei, mezői. A mi felelősségünk, a hasznos és ártalmas energiák felismerése és azokkal való bánásmód a tudatosságunk szintjein.

 

Sokáig azt feltételezték, a gravitáció, a vonzás, ami összetartja a világmindenséget. Időközben felismerték, hogy a galaxisunkban lévő anyag csak 20%-a annak a kritikus mennyiségnek, ami egyben tudná tartani a galaxist. Belátták, a világmindenség nem szűkül, nem is áll, hanem a fénysebesség 99,5%-val tágul. A világmindenséget nem a vonzás, a gravitáció tartja össze, hanem a vákuum. Ezt a vákuumot magasabb intelligenciának is nevezik.

 

Van egy magasabb intelligencia – Isten, Teremtő - aki a világmindenséget a vákuum ellenére összetartja. Kvantumfizikusok és a világ legnagyobb kutatói, professzorai, csillagászai eljutottak ezekhez a felismerésekhez. Mindezek az újszerű ismeretek, miden eddigi fizikai-, matematikai törvénynek ellentmondanak.

 

A materializmus tudománya azt akarta bizonyítani, hogy nincs Isten, de mégis Őt találták meg.

 

Szintén hasonló dolog történt egy híres gyógyszerésszel:

A szellemi élet magas rangú, tehetséges képviselői, évezredek óta foglalkoztak a szellemvilággal és az energiamezőkkel. A Templomos Lovagok és az Alkimisták homeopátiával, majd kristályokkal, élet elixírekkel gyógyították a problémák eredőjét, az emberi lelket. Éppen úgy, ahogyan már az egyiptomi fáraók is tették. Egy osztrák kutatógyógyszerész, Dr. Heinemann azon fáradozott élete során, hogy tudományosan bizonyítsa a homeopátia hatástalanságát. A mélyreható kísérletei során azonban be kellett látnia, a betegségek és emberi természetbeli torzulások szintén - addig számára ismeretlen módon-, gyógyultak, megváltoztak a rezgésektől. Így lett a homeopátia egyik legnagyobb híve, és rendszerbefoglalója. A homeopátia, rezgésekkel való bánásmód tudománya.

 

A rezgésektől mélyebb információs terek felismerése, a morfogenetikus mezők, a holografikus világ modellek, új távlatokat nyitottak az emberi elme működésének megfejtése terén.

 

Ma már létezik olyan készülék – Matrix Drops Komputer -, amellyel az emberi természet, annak viselkedésmintái, és azok sérülései is kimutathatóak. A rendkívüli berendezés, a Föld elemi ásványainak viselkedésmintáival képes összehasonlítani az embert alkotó 108 elemi információt. Az ember elemi információinak sérülései, elhangolódásai esetén, az adott ásványok információinak segítségével állítjuk vissza a rendet az ember lelkében, elméjében, fizikumában.

 

Az ember problémáit, energetikai-, lelki-, szellemi zavarok előzik meg. Az idő előtti felismerés, a Matrix Drops-al való korrekció, teljesen új, eddig nem ismert távlatokat nyit életeinkben.