Érdekességek

A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG

3130Megtekintés

THE BIGGEST SECRET THE TRUTH


... jártasabb vagyok egynémely gazoknál,

orvos-, professzor-, írók-, papoknál.

Szorongás, kétely engem nem gyötörget

s nem félelmes a Pokol, sem az Ördög...

/.../

Ezért adtam fejem a mágiára,

hogy szellem-száj, szellem-erő

nem egy titkát tárná elő,

/.../

s miktől együtt van a világ,

megismerjek minden csodát...

(J. F. Goethe: Faust)

Ahogy időnként végiggondoltam az események bonyolult láncolatát, az egymásra épülő eredményeimet, mindazt, ami történt velem az évek során, egyre inkább úgy éreztem, hogy közzé kell tennem mindezeket!

Könyvem megírásának legfőbb indítéka az volt, hogy megosszam az Olvasóval az elmúlt évtizedek alatt felhalmozódott sok személyes élményt, felismerést és tapasztalatot. Hiszen olyan információáradatban élünk felgyorsult világunkban, hogy egyre nehezebb eligazodni a valós, a mesterségesen belénk nevelt, és a vélt tények között. Ezért úgy gondolom, hogy mindnyájunknak jól jön egy kis segítség, hogy időnként olyan dolgokat is észrevegyünk, melyek hiányában téves következtetésekre juthatunk.

Kovács – Magyar Ildikó és Kovács Magyar András
Drága Feleségemmel, Ildikóval - aki hű társam lelki-, szellemi-,
földkörüli utazásaimban, s kivel könyvem minden gondolatában
együtt dobban a szívünk.
 
Szeretném a Tisztelt Olvasó elé tárni azokat a tényeket, felismeréseket, amelyek eddig titkolva, vagy szándékosan félremagyarázva kerültek be a köztudatba. Igyekszem tárgyilagosan értékelni, olvasmányaim, kutatómunkám eredményeit.

Ismeretek hiányában az ember elképzelni sem tudja, mily hatalmas tudás birtokában éltek elődeink, egy-egy feledésbe merült kultúrában. Letűnt korszakok gyakorlati tudásának, kincseinek felfedezése, ismerete nélkül nem élhet teljes életet a mai fejlett civilizáció sem. Amikor a hagyományostól eltérő gyógyítási módszereimet ismertettem hallgatóimmal, és alkalmaztam a hozzám forduló betegeken, nem kis megdöbbenést váltottam ki. Ma már sok ezer ember köszönheti gyógyulását az elfeledett, látszólag szokatlan gyógyítási szemléletemnek. 

Pedig csak visszatértem az eredethez, a kezdethez, a világegyetem ősi csodáihoz, a több ezer éve működő, egymásra épülő generációk tudásához. Eleinte az emberek testét gyógyítottam. Azonban rövid idő alatt rájöttem, amíg a lélek és a szellem beteg, nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyul a test sem.
 
Gyógyító munkám mellett folyamatosan az elveszettnek hitt, elrejtett szellemi kincsek után kutattam. Kerestem és találtam. Több és érdekesebb dolgot, mint amit valaha is reméltem. Vagyis a valóság ismét felülmúlta a képzeletemet. Egyre gyarapodtak rejtélyes eredményeim, mígnem egy teljes egésszé kezdtek összeállni. Test, lélek, szellem együttes csodájává, amelyek rávilágítanak egymás értelmére. Erre a kalandos útra hívom most Önöket, melynek ösvényei szerteágazóak, sokoldalúak, megjárva a poklot, a mennyet és a földi színes kavalkádot. Nem titkolom, lesznek hihetetlennek tűnő, csodákkal fölérő, ám mégis igaz történeteim.
 
A könyv dőlt betűs részeibe olyan gondolatokat illesztettem, amelyeket maguk az érdeklődők is olvashatnak a Bibliában, irodalmi művekben és más jellegű írásokban. Kérem, hogy ezeket a sorokat csak tájékozódási pontokként kezeljék. Ezek néha csak elképzelések, feltételezések, logikai játékok szüleményei, bizonyos esetekben pedig a valóságot mutatják. Hogy miért ez a sok találgatás, útvesztő a szellemvilág vonatkozásában? Igyekszem a könyvemben erre is választ adni.
 
Nem egy rejtély, olyan titkokat tár fel, amelyért egykor emberek adták az életüket. Aki velem utazik, tegye félre a mai világ gondolkodásmódját, és engedje, hogy régmúlt korok teljesen eltérő, eddig föl nem tárt szemléletmódja magával ragadja.
 
E könyv elsősorban a szellemvilág működésébe nyújt betekintést. Eddigi pályám ékköve és egyben legcsodálatosabb eredménye, a szellemvilággal való élő kapcsolatom. Felismeréseim és gyógyításaim alatt mindvégig éreztem az engem segítő kezeket, Istenatyánknak, Istenanyánknak, Jézus Urunknak és drága Szentjeinknek ezerszer és milliószor áldó és áldott kezét.
 
   A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG
A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG