Ideológie

Metódy, procesy a zariadenia použité vo výskume

365Megtekintés

Duchovná škola

 

V záujme uvedeného som vypracoval vzdelávací systém, ktorý sa venuje našim siedmim vedomostným úrovniam – siedmim telám. Tu ich učím rozpoznávať a ovládať.

Kovács – Magyar András

a. Ohľadom fyzického tela: vyučujem metódy ako ovplyvňovať polia prostredníctvom stravovania a telesnej kultúry.

 

b. Ohľadom energetického tela: vyučujem, ako merať škodlivé vyžarovanie zeme, aury a polí pomocou kyvadla a prútika, teda pomocou prostriedkov radiestézie. Ako očistiť a napraviť nečistoty energetického tela.

 

c. Ohľadom emocionálneho, myšlienkového a vzťahového tela: upozorňujem na pravidlá fungovania našich neviditeľných tiel a spôsoby ich ovládania. Kto nevie ovládať svoje neviditeľné telá, bude bezmocný voči kolektívnym poliam a zároveň bude menej sebe samému pánom.

 

d. Ohľadom duševného tela: vysvetľujem pravidlá fungovania psychiky. Naučím meditatívnym technikám, metódam kvantovej fyziky slúžiacim na uvoľnenie duše spod nánosu spomienok.

 

e. Na úrovni duchovného tela: naučím, ako vedome spoznať existenciu duchovného sveta. Ľudia dlho nevedeli ovládať duchovný svet, pretože nepoznali jeho pravidlá a tak ho neboli schopní spoznať ani identifikovať.

 

Tejto témy som sa dlho nedotkol ani ja. Niekoľko desaťročí som skúmal rôzne prípady a zistil som ich oprávnenosť. Moje pozorovania podložili fakt, že bez poznania toho sveta nemôžeme hovoriť o celistvosti univerza.

 

 

Zariadenia a prístroje

 

Nižšie sú prezentované výsledky klasických a najmodernejších elektronických diagnostických zariadení, ktorých merania potvrdili významný vplyv a rýchlu účinnosť Matrix Drops na našu bytosť. Sú to merací kvantový prístroj Matrix Drops Computer, merací prístroj Dynamika a zariadenia fungujúce na klasickom princípe biorezonancie.

 

Všetka hmota a živé organizmy majú vlastný charakteristický rozsah vibrácií. Dynamika a Scientific Consciousness Interface Operation System meria bioenergetické informácie o tele pacienta. Prvým krokom biorezonančnej metódy je energetické zmapovanie organizmu. Bunky a tkanivá ľudského tela pri svojej činnosti vydávajú svojské vibrácie. Výskumy ukazujú, že už aj na bunkovej úrovni každej biochemickej aktivite predchádza elektromagnetická aktivita. Meraním týchto elektromagnetických vĺn možno s veľkou presnosťou vytvoriť úsudky o stave fyziologických procesov prebiehajúcich v organizme. Potom môže nasledovať preladenie elektromagnetických vĺn buniek pomocou niektorej zo stoôsmich nami vyvinutých elementárnych vibrácií. Podstatou biorezonancie je, že ak na základe akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu dostanú bunky chybné pokyny, tieto zmeny sú merateľné.

 

Biorezonancia je rezonancia známa zo zákonitostí vlnovej teórie. Činnosť niektorých chorých častí nášho organizmu vyžaruje disharmonické vibrácie. Ak na tieto vibrácie pôsobíme opačnými vlnami, môžeme ich zlikvidovať. Harmonické vlny možno zosilniť a tým podporiť zdravé fungovanie buniek. Najprv sa samozrejme odporúča eliminovať vonkajšie a vnútorné vplyvy, ktoré chybnú elektromagnetickú komunikáciu buniek vyvolali. Každý typ bunky komunikuje na inej frekvencii a s inou intenzitou. Na konkrétne bunky možno pôsobiť len presne zvolenými signálmi, keďže na iné vibrácie nereagujú.

 

Vďaka tomu nemá biorezonančná terapia vedľajšie účinky. Bunky sú schopné udržiavať vibrácie preto, lebo obsahujú veľké množstvo molekúl vody. Pravdou je žiaľ aj skutočnosť, že dlhodobé vplyvy prostredia môžu prepísať fungovanie buniek.

 

Pomocou biorezonančných meracích prístrojov možno merať všetky konzumované potraviny a výživové doplnky. Následne sa dá posúdiť, či je pre vyšetrovaného človeka informácia sprostredkovaná príslušnou potravinou harmonická alebo disharmonická. Matrix Drops, ktoré sú nositeľmi informácií, sú veľmi dobré aj preto, lebo dokážu preladiť disharmonické vibrácie v organizme na pozitívne.

 

Kovács – Magyar András és Kovács – Magyar Ildikó

Vďaka pozornosti, rozsiahlym plánom a výborným výskumníkom z NASA začal rýchly rozvoj kvantovej fyziky. Všetky tieto poznatky sa na potešenie dostali aj do každodenného života. Nové typy meracích prístrojov nám pomáhajú zorientovať sa v pre nás neviditeľnom svete.

 

 

Biorezonancia dosiahla významné poznatky už skôr než kvantová fyzika

 

Oplatí sa preto krátko venovať aj tejto vednej oblasti.

Ani biorezonancia nenazerá na ľudský organizmus len ako na biochemickú štruktúru tvorenú molekulami, teda fyzické telo, ale ako na zložitú a zároveň úžasnú spleť vibrujúcich vlnových foriem.

 

Toto elektromagnetické pole v našom organizme reguluje, spúšťa a koordinuje niekoľko tisíc chemických procesov za sekundu, čím sa nepriamo stará aj o udržiavanie jeho zdravia. Pozorovania NASA potvrdzujú, že na vesmírnych staniciach, kde elektromagnetické pole zeme nepôsobí, naruší sa vnútorná rovnováha ľudského organizmu. Vďaka tomuto poznatku vytvorili na vesmírnych staniciach elektromagnetické pole zhodné so Schumannovými vlnami, aby bolo možné udržiavať zdravotný stav kozmonautov.

 

Počas výskumov sa ďalej zistilo, že reguláciou týchto elektromagnetických polí možno na diaľku monitorovať zdravotný stav posádky a v prípade potreby aj liečiť. Ako to pri vedeckých objavoch býva, vďaka tomuto záujmu o fyziologické aspekty sa zrýchlil aj výskum v oblasti kvantovej fyziky. 

 

Ľudské telo tvoria bunky a tkanivá, ktoré potrebujú výživu, produkujú energiu a pri plnení svojej funkcie vytvárajú metabolické produkty. Fritz-Albert Popp už v 80. rokoch poukázal na to, že v našom tele prebiehajú miliardy chemických procesov za sekundu (3x1016 chemický proces/s). To znamená približne sedemtisíc chemických reakcií na jednu bunku za sekundu.

 

Doktor genetickej biochémie Mae Wan Ho zistil, že každému biochemickému procesu buniek predchádza elektromagnetická aktivita. Tak sa zrodila nová éra biológie, kvantová biológia.

 

Život je v skutočnosti nekonečne inteligentným vzájomným pôsobením elektromagnetických energií prenášaných rôznymi chemickými látkami. Každá bunka v našom tele je malou elektromagnetickou jednotkou, ktorá pod vplyvom vonkajšej energie reaguje elektrickým impulzom, teda komunikuje. Popri hormonálnom a nervovom riadiacom systéme máme teda aj elektromagnetický biokomunikačný riadiaci systém, ktorý zodpovedá za koordináciu biochemických procesov buniek. Na základe jeho merateľnej činnosti možno posudzovať stav procesov prebiehajúcich v organizme.

 

Základom biorezonancie je zistenie, že hmota má určitú materializovanú formu ako i elektromagnetické vlastnosti. Teda rôzne elektróny ako sa v molekule pohybujú, sú v konštantnej interakcii komunikačne spojené so svojim okolím.

 

Kovács – Magyar András

 

Vzhľadom k tomu, že ľudský organizmus sa skladá z niekoľkých miliárd buniek, početné procesy musia zároveň prebiehať v dokonalom poradí. To si vyžaduje obrovskú organizáciu a riadenie so správnou rýchlosťou. Stačí sem-tam malý sklz a už sa naruší správne poradie alebo vhodný materiál pre ďalšiu operáciu bunky.

 

Rezonancia je vlastne jav, ktorý vzniká pri stretávaní rôznych vĺn, a jej výsledok závisí od toho, v akej fáze sú tieto vlny v okamihu stretnutia.

 

Náš postup prekonal doteraz známe rezonančné terapie aj tým, že počítačmi sa žiaľ doteraz dali zachytávať a sprostredkovávať len biorezonančné vibrácie. Elementárne Matrix Drops pomocou kryštálov dokážu preniesť do našich prípravkov kompletné informačné odkazy prvkov a nielen ich časti, ktoré sú rozoznateľné a prenášateľné pomocou biorezonancie.

 

Vďaka oknu Adeya alebo biologickému oknu nemajú biorezonančné terapie nežiaduce vedľajšie účinky, pretože bunky nereagujú na tie odkazy, ktoré im nie sú určené. 

 

Základnou tézou je, že bez patologických vibrácií patologická činnosť neexistuje. Teda disharmónia buniek sa vždy prejavuje ako chybná rezonancia v elektromagnetickom obraze, čo znamená, že nastane porucha v elektromagnetickej rovnováhe organizmu. Prirodzené vlny sú harmonické, zatiaľ čo iné vlny sú disharmonické. 

 

Treba dbať na to, aby sme sa konkrétnym bunkám prihovárali správnym jazykom, so správnou hlasitosťou a na správnej vlnovej dĺžke.

 

 

Otázkou je len to, ako dlho možno túto informáciu v bunkách uchovávať

 

Organizmus je schopný uchovávať signály, ktoré majú rôzne biologické významy.  Samozrejme schopnosť Matrix Drops prenášať informácie vo veľkej miere závisí aj od stavu hydratácie organizmu. Molekuly vody majú dipólový charakter, čo znamená, že jedna strana je skôr negatívna a druhá strana skôr pozitívna. Negatív sa spája s pozitívom a v dôsledku toho sa dokážu v priestore usporiadať s obrovskou variabilitou. Toto dáva  bunkám biologickú pamäť. 

 

Žiaľ, vonkajšie vplyvy môžu tieto signály časom prepísať. Dlhšie sa však môžu uchovať, ak znovu a znovu budeme opakovať a aktualizovať pripomínajúce informácie. Po zmeraní vibrácie skúmaného subjektu ich špecificky upravíme. Tým sa otvorí možnosť aj ďalšej diagnostiky. Veľkou výhodou tejto aplikácie je, že pravidelným privádzaním nosnej látky možno stimuláciu informácií udržať počas niekoľkých dní. Účinok je okamžitý, ale v dôsledku uvedených nesprávnych rezonancií možno stabilný výsledok dosiahnuť len dlhodobými aktualizáciami, no našťastie k tomu stačia len veľmi malé množstvá.

 

Rozvojom vedy stále viac odborníkov venuje pozornosť životnému štýlu a názorom na život. Nedávne výskumy vyzdvihujú hlavne biofyzikálne poznatky, ako sľubné metódy na zlepšenie regeneračnej schopnosti a boja proti škodlivým vplyvom okolia na zdravie.

 

Jedným z najväčších prísľubov budúcnosti je ďalšie skúmanie a objavovanie tajomstiev kvantovej fyziky. Je veľmi dôležité, aby sme ovplyvňovaním základných procesov organizmu dokázali naštartovať a stimulovať jeho samoregeneračné procesy. Ich veľkou výhodou je, že vďaka svojmu charakteru je oblasť ich použitia veľmi široká a nemajú škodlivé vedľajšie účinky. Iba naučia telo tomu, čo už poznalo, vedelo aj skôr.