Információ - Matrix Drops

7. Érzék

1796Megtekintés
A 7. érzék ismertetését az új találmányunk, a Matrix Drops Computer (továbbiakban: MDC) több különleges tulajdonsága tette szükségessé.

Többen azzal a kéréssel kerestek fel bennünket, hogy hozzátartozóik, ismerőseik lelki-, érzelmi-, kapcsolati-, szellemi elakadásait szeretnék Matrix Drops készítményekkel feloldani.

 

MATRIX DROPS - 7. érzék

 

Miként lehetséges segíteni, ha a vizsgált személyek nincsenek jelen a felmérés során?

 

Ilyen mérésekkor a felkérő gondolatán keresztül - ami egy percig komoly koncentrálást igényel-, a morfogenetikus mezőn át kapcsolódik a vizsgált személyre az MDC – annak múltjába és jelenébe egyaránt. Az eredmények pontossága, a jelenleg megoldásra váró teendők és a személyes fejlődés továbblépési lehetőségeinek feltárása, folyamatosan ámulatba ejteti a szakembereket és a hozzánk forduló útkeresőket. A holografikus információkat tartalmazó Matrix Drops készítményeink pedig megmutatják az utat a sorsfeladatok pillanatnyi örvényeiből való kilépéshez.

 

A történelmi idők folyamán mindig éltek különleges adottságú személyek, akik olyan magas tudatszintekre feljutottak, ahol képesek voltak a tér és az idő korlátait legyőzni. Ők beleláthattak magasabb valóságokba és dimenziókba.

 

Az ilyen adottságokkal megáldott emberek képességét nevezik 6. érzéknek (ESP Extrasensory Perception).

 

Korunkban a fejlett technológia segítségével és a rendkívüli Matrix Drops szoftverünkkel sikerült ezt a magas tudati szintet technikailag megérinteni, talán bizonyos értelemben még túlszárnyalni is. A komputerünk a szubjektív megérzéseket, objektívvé tette és ennek köszönhetően a 6. érzéktől magasabb szintre juthattunk. Ezt az intuitív sík a 7. érzék segítségével vált mérhetővé.

 

A MDC-vel képesek vagyunk méréseket végezni és betekintést nyerni a láthatatlan dimenzióinkba.

 

MATRIX DROPS - 7. Érzék

 

Mivel a 6. érzék sokak számára már ismeretes, éppen ezért a 6. és 7. érzékek közötti különbség megértését alapfogalmak tisztázásával igyekszem megértetni Önökkel.

 

A fényről tudjuk, hogy egyszerre van anyagi és hullámtermészete (Albert Einstein, Louis de Broglie szerint a fénynek és minden más objektumnak van hullám- és részecsketermészete is). Ismerjük a fény sebességét - amely 300.000 km/sec - és egyéb fizikai, valamint energetikai jellemzőit.

 

A világosság azonban már teljesen más fogalom, mint a fény. A világosság maga a mindent átható információ. Az információ pedig a valóság vagy egy részének a visszatükröződése. Az információk tértől és időtől függetlenül jelen vannak az univerzumunkban, a létezésükhöz pedig nem szükséges, hogy bárki is észlelje vagy megértse.

 

Az információk nincsenek energiához, rezgésekhez kötve.

A kozmikus világosság minden létezés forrása, a legmagasabb valóság. Lehetetlen az öt érzékszervünk bármelyikével észlelni ezt a világosságot. Az ember csak belülről kiindulva, meditációban ismerheti fel azt.

 

Ha egy elhunyt ember tetemét szemléljük, valóságos, vagy látszat embert látunk? Ki ő, mi ő? Nem nehéz erre megadni a választ.

 

Van fizikai élet és létezik egy egyetemes világosság. Nem arról a fényről szólok itt most, amely 300.000 kilométert tesz meg másodpercenként, hanem arról a fényességről, amely mérhetetlen sebességgel mozog. Az a világosság, aminek sehová nem kell behatolnia, mert mindenütt jelen van. A világosság számunkra és a világegyetem számára élő alapként szolgál. Minden értelmes ember ezt a világosságot keresi, az önvalót, a belső fényt. Ez az esszencia rajtunk keresztül és általunk szeretne megnyilvánulni.

 

A XXI. század jelentős felfedezése: az élő rendszerben lévő esszenciális tulajdonságok MDC-vel való detektálása, valamint a szervezetben keletkezett információzavarok egyensúlyba történő hangolása Matrix Drops készítményekkel.

 

A világból az ember számára csak az tűnik valóságosnak, amit az érzékszerveivel észlelni képes. Így a dolgok megértése a szemlélő tudatától függ.

 

C. G. Jung svájci pszichiáter azt mondta: „Aki kifelé néz, álmodik, aki figyelmét befelé irányítja - felébred.” Ahhoz, hogy felébredhessünk, vágynunk kell az igazságra.

 

A fizikai törvényszerűségek a fizikai világban érvényesek, a hullámok és rezgések szabályai ugyancsak a maguk szintjén igazak. Az információk világában azonban mindezektől eltérő szabályok tapasztalhatóak.

 

Az energiák világában törvény, hogy az energiahullámok hatása és erőssége a távolság négyzetével arányosan csökken. Ez a törvény pedig minden általunk ismert anyagi természetű hullámjelenségre és energiaterjedési folyamatra igaz.

 

Az információk világában mindezekkel ellentétben, az információ mennyisége az idővel exponenciálisan nő; az információ felhasználásakor nem semmisül meg, hanem többszörösen újrafelhasználható. Az információk esetében a jelátvitel nem frekvencia terekkel, hanem valami egész más módon történik.

 

Az információ nincs a fizikai világhoz kötve rezgésekkel és hullámokkal. Ilyenek a tiszta információkat hordozó MD készítmények is. A fizikai és energetikai szinteket átlépve már nem érvényesek sem a fizikai, sem a hullámjelenségek törvényei.

 

Meg kell ismerkednünk egy újabb fogalommal:

Az entrópiát - mint a káoszt előidéző erőt - negatív információnak tekintjük, ami egyúttal a rendszeren belüli információ hiányát is jelenti. A tudomásunkra jutott külvilágból érkező adatok (sajtóhírek, TV, rádió…) - bár objektívnek tűnnek - semmilyen bizonytalanságot nem szüntetnek meg a tudatunkban. A tiszta információk viszont szubjektívek (akkor is hatással vannak ránk, ha nem fogjuk fel őket), mégis megszüntetik a bizonytalanságunkat, a bennünk lévő káoszt.

 

A 6. érzék esetében az entrópia még jelen van. Ezt a bizonyos információhiányt, illetve információzavart sikerült túlszárnyalni az MDC 7. érzékbeli objektivitásával.

 

Hogyan lehetséges ez? A MDC készülék tudja az összes Matrix Drops készítményben tárolt információt, melyek a természet elemeiből származnak. A memóriánkban számtalan érzelmi trauma holografikus levetülése található meg. A komputer segítségével egy programon keresztül átfutnak ezek a hologramok rajtunk. A program képes felismerni a bennünk lévő elhangolódásokat, zavarokat.

 

A MDC egyik különleges ajándéka számunkra, hogy a morfogenetikus mezőn keresztül, nem csupán önmagunk lelkéről kaphatunk képet, hanem olyan személyről is, akire képesek vagyunk a mérés ideje alatt, egy percen keresztül koncentrálni. Ilyen érdeklődési területek: a pillanatnyi sorsfeladat, érzelmi-, gondolati-, kapcsolati elakadások és életünk során elszenvedett pszichés és fizikai traumák. Az emberben lévő elváltozásokat előidézhetik nehézfém okozta túlterhelések vagy védőoltások mellékhatásaiként keletkezett információzavarok is.

 

Az Matrix Drops Computer olyan készülék, amely képes egyértelmű válaszokat adni a tudomány és a spiritualitás képviselőinek egyaránt.

 

Az információzavarok objektív feltárásával mód nyílik azok kijavítására és harmonizálására a Matrix Drops információs készítményekkel.

 

Egyesek családtagjai idegenkedtek a MD készítményeket bevételétől. Eseteikben a hozzátartozók szedték be azokat a MD cseppeket, melyek szükségesnek bizonyultak. A hatás így sem maradt el. Mindez bizonyságul szolgál a morfogenetikus mezők létezésére.  

 

Szeretettel várom azok érdeklődését, akik személyesen is szeretnének a fent leírtakról meggyőződni akár a maguk, akár a családtagjaik, hozzátartozóik, esetleg kedvenc háziállatuk vonatkozásában.

 

Köszönöm, hogy velem tartott a 7. érzék különleges dimenzióiban történő utazás során, mely jelentős részét képezi a Matrix Drops Protokollnak.

                      

Kovács-Magyar András