MATRIX DROPS COMPUTER

Matrix Drops Computer egy kíváncsi riporter szemével

2241Megtekintés

 
Köszöntöm a Kedves Nézőinket a Feketén – Fehéren portré műsorunkban egy olyan kedves vendégünk van, aki már volt a mikrofon túloldalán. Kovács-Magyar Andrásnál vendégeskedünk újra. Nagyon vártam már ezt a találkozót, hónapokkal ezelőtt gondolkoztunk el azon, hogy ezt az új gépet, amiről már korábban is beszéltünk bemutassuk Önöknek. Érdemes lesz velünk tartani!
- Köszöntöm András, azt is köszönöm, hogy újra itt ebben a házban találkozhatunk, ami mindig egy nagy élmény. Hónapokra visszatekintve készültem rá én is. Kipróbáltam egyébként már ezt a gépet korábban, úgyhogy nagyon várom, hogy esetleg mi változott rajtam az elmúlt hónapokban, illetve hogy András, aki ezt kitalálta és feltalálta, Ő hogy fogja majd alkalmazni? Tehát miről is van szó?
 
- Kezeit csókolom kedves Anikó, nagyon örülök, hogy találkozhatunk. Miről is van szó? Hosszú lesz a történet. Bízom abban, hogy úgy körül tudjuk járni ezt a fantasztikus történetet, hogy egy laikus személy is megtudja majd érteni. Ehhez nagyon nagy szükség van Önre, hogy olyan kérdéseket tegyen fel Nekem, ami mint feltalálónak lehet, hogy apróság, de egy nézőnek nagyon jelentős dolog lehet. Itt most Öné lesz a főszerep.
 
- Ígérem, józanésszel fogok kérdezni, mert azt hiszem, hogy tényleg úgy tudjuk majd ezt a témát közelebb hozni az emberekhez. Tehát mit tudunk vizsgálni ezzel a géppel?
 
- A Matrix Drops Computer - arra született ez a berendezés, hogy az ember láthatatlan valóságát, az érzelmeit, gondolatait, kapcsolati feszültségeit megmutassa és írottan is megjelenítse. Mindezt térben és időben egyaránt. Ne lepődjön meg akkor, amikor a készülék esetleg megfogja mutatni, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával vagy az édesanyjával. Milyen lelki attitűdjei vannak, milyen pozitív és milyen kezelhetetlen tulajdonságai. Ezeket Freud úgy fogalmazta meg, hogy bizonyos téveszmék. Jung úgy fogalmazta meg, hogy mindnyájunknak van egy olyan sötét énje, a láthatatlan világban lévő énünk, amely esetleg rossz gondolatokat, rossz ötleteket sugall felénk. Ugyan akkor van egy pozitív énünk, ami jó gondolatokat, jó ötleteket sugall felénk. A komputernek az a feladata, hogy bemutassa az énünk mindkét oldalát a téveszméinkkel együtt.
 
- Tehát azokat a meggyőződéseket, amiket, a neveltetésünk során és az életük során magunkba plántáltunk, és amit most már valóságnak élünk meg.
 
- Így van. És úgy ragaszkodunk egy-egy téveszméhez, mint a kis táskánkhoz, hogy az a mienk.
 
- És befolyásol.
 
- És befolyásol, de amikor ezt felismerjük és belátjuk, akkor a szellemi- és a lelki fejlődésünkben tudunk egy lépést előre tenni. Hogy ez a belátás egy pillanat, - ahogy Jézus mondta: „Bizony mondom néktek csak egy pillanat elég, hogy újjászülessetek.” vagy 1 év 10 év esetleg egy emberöltő, ez mindenkinél más. A komputerünkön keresztül fehéren – feketén fogjuk látni a saját énünk kivetülését, énünknek azt az állapotát, amiben éppen vagyunk. A pillanatnyi sorsfeladatot mutatja meg a készülék. Nem arról van szó, hogy mi egymást megpróbáljuk meggyőzni, vitázni vagy elismerni szeretnénk, hanem itt, Kedves Anikó, én a saját lelkével kapcsolom most össze. Így Ön felé a saját lelke fog üzeneteket közvetíteni.
 
 -Nos, itt jönnek az első hitetlenek: ez a komputer erre milyen módon képes? Tehát milyen elven és alapon működik?
 
- Ez a rendszer egyben egy komputer és bio szenzor, ettől különleges berendezés. A bio szenzor, maga az ember. Lehet kételkedni abban, ha valaki állít valamit, vagy filozofál. Itt egy matematikai berendezésről van szó, egy digitális berendezésről, aminek a lényege, hogy objektív és pontosan tudja a helyes választ.
 
- Honnan jön az, hogy itt tulajdonképpen az én lelkemet leképezzük, hogy lehet leképezni valamit, amit nem tudunk megfogni, nem tudunk megérteni?
 
- Nos. Azokat a dolgokat tudjuk megérteni, amiket az 5 érzékünkkel, feltudunk fogni: látás, ízlés, tapintás, szaglás, hallás. De amint van valami, ami az érzékleteinken túli, ezt úgy mondjuk: 6. érzék, de az ember ott elbizonytalanodik. Mindnyájunknak vannak érzései, de ezek az érzések mindig egy picit bizonytalanok, mert nem tudjuk, hogy valósak-e vagy sem. Marad a kétely: vajon jól érzem?
 
- Így van.
 
- Ettől 6. érzék. Beleérzek, de nem vagyok biztos benne. Ez a komputer ezt a 6. érzéket lépte túl a 7. érzék objektivitásával. Ugyan is a komputerbe programozott több ezer ”mintára” adott válasz objektív igazság. Minden egyes minta megtalálható egy Matrix Drops-ban.
 
- Honnan tudta András, hogy ezt le lehet képezni?
 
- 25 éve erről álmodozom. 25 évig egy biotenzor segítségével kérdeztem meg a láthatatlan világ valóságát. A földsugárzásokat, aurákat, szellemi jelenlétet, és a pálca a feltett kérdéseimre igennel vagy nemmel válaszolt. Mivel a pálcáról is sokan úgy gondolják, hogy szubjektív, valójában még mindig a hatodik érzék világában jártam, egy igen és egy nemet jelző szenzibillel, vagy biotenzorral. A régi álmom valahol összekapcsolódott a villamosmérnöki előképzettségemmel. Megalkottam egy olyan berendezést, ami objektíven ”belelát” a finom testeinkbe, láthatatlan világainkba. A legnagyobb probléma az volt, hogy nem létezett bioszenzor, ami ezeket a finom lelki-, érzelmi-, gondolati-, jelenségeket tudta volna érzékelni és azt követően egy berendezés objektíven kimutatni.
 
- Ezek rezgések.
 
- A tudomány sokáig úgy vélte, hogy rezgések. Fantasztikus dologba kérdezett bele. Hiszen ha ma a világ kutatóit megkérdeznénk, köztük a kvantumfizikusokat is, vagy esetleg itt ülne most Albert Einstein - a kutatók nem tudnának a rezgések világától elvonatkozni. Ugyanis mindenre azt mondják, hogy ami 3 dimenziós, az anyagi, és ami nem látható az rezgés. Vegyünk néhány egyszerű példát. A fény pici anyagi részecskék gyors mozgása, de egyszerre hullám jelenség is. Ezt már kimondták a kvantumfizikusok: a fény kettőstermészetű, hol anyag, hol hullám természetű. Megjegyzem mi is hol anyag, hol hullám természetűek vagyunk. Csak ezen túl van valami, ami nem anyag és nem rezgés, hanem valami teljesen más. Ezt a témát, ezt a területet, ezt a dimenziót nem kutatták eddig a kvantumfizikusok sem.
 
- Ennek is kell majd 100 év, mint a rezgésnek?
 
- Nem hiszem, mert született egy berendezés, ami objektíven megmutatja, hogy az anyagon s a rezgésen túl létezik még egy világ: az információ világa. Az információt már nem köti sem az anyag, sem a rezgés, hanem egy teljesen más kategória egy más dimenzió. Ami fantasztikus, hogy van egy berendezés, ami ezt a dimenziót a hetedik érzéklettel megtudja érinteni, feltudja fogni, kitudja csatolni és írásban is meg tudja fogalmazni.
 
- Hogy felfigyeltek fel erre amerikai kutatók? Mert ugye a NASA szakembereit is foglalkoztatja ez a dolog.
 
- A NASA-nak volt már egy hasonló készüléke, amit feedback rendszernek neveztek el. Az első kísérlet 15-20 évvel ezelőtt történt, amikor a kozmonauták állapotát a földről detektálták és tudták milyen állapotban vannak. Ők ekkor még csak rezgéseket tudtak érzékelni. Talán nem is gondolták, hogy léteznek más mezők is. A rezgések világa mivel anyagon túli, szemmel láthatatlan. Ám mégis nagyon komoly fizikai szabályai vannak. Az információvilága egy más dimenzióban van.
 
- Ott nincs fizikai szabály?
 
- Ott más szabályok vannak. Például: a fizikai szabály a hatás ellenhatás törvénye. Az energiák törvénye: ha felállítunk egy televízióadót, vagy egy rádióadót, és elkezdjük sugározni a műsort, a távolság négyzetével csökken az ereje. Egyszer csak elérek, egy olyan pontra ahol már nem tudom fogni azt az adót. Ez az energiaterjedés egyik törvénye. Igen, ám de van egy más világ az információk világa. Ahol, ha egy információ kijut az éterbe, az az idő négyzetével növekszik.
 
- Elképesztő…(csodálkozó hangon)
 
- Amíg az energia csökken a távolság négyzetével, addig azzal ellentétben az információ az idő négyzetével növekszik.
 
- Akkor például ez a magyarázat a távgyógyításra?
 
- Egyik magyarázata.
 
-Mert soha nem tudtuk elképzelni, hogy mitől működik. Én megtapasztaltam hogyan működik, de nem értettem. Ám mivel megtapasztaltam, elhittem. Amikor valaki energiát küldött felém, forróságot éreztem. Akkor most már kezdem érteni. András ezek szerint most egy olyan dolgot tudott megmutatni a Matrix Drops Computerrel, ami már volt, de nem tudtuk, hogy mi az.
 
-Így van. Amíg nem tudjuk bebizonyítani, és amíg nincs erre egy berendezés, amivel többször is kimutatható egy jelenség, addig csak annyit tudunk mondani: hogy létezik valami, amiben nem vagyunk biztosak.
 
-A hitünk?
 
-A hit nem anyag, nem energia, hanem egész más dolog. Ilyen a gondolatátvitel, a megérzéseink és ilyen a távból küldött energia. Nagyon jól fogalmazott, amikor a „távgyógyítás” szót használta. Sokáig azt hittük, hogy energiák mennek szabadon. De ezek nem energiák voltak, hanem információk. Ez egy új dimenzió. Nem a telefonon jött át az információ, amikor Önt valaki több száz kilométerről kezelte. Információs téren, kvantum téren keresztül információkat kapott. Az információnak mindegy, hogy 500 vagy 5000, netán 50 000 km-ről érkezik. Az információ abban a pillanatban ott van, és kifejti a hatását az energiáira és azon keresztül a fizikai testére. A magasabb dimenziók mindig leképződnek az alsóbb dimenziókban is.
 
-Ezért tudta lefordítani számítógép nyelvezetére?
 
-Igen mivel információ.
 
-Akkor azon az elven működik, mint egy számítógép, tehát a Fourier-analízis?
 
-Pontosan, Fourier-analízis elvén működik. De itt volt a legnagyobb nehézség, hogy miből, kiből tudok én Fourier-sorokat lehívni. Ezen kellett a legjobban elgondolkodnom.
 
-Hogyan volt képes ezt a különleges dolgot, az emberi érzéseket, gondolatokat érzékelni és kimutathatóvá tenni?
 
-Sokáig azért nem tudtam detektálni, mert a világgondolkodói mind energiákban gondolkodnak. Én is, mint villamosmérnök ezt tettem. Ekkor jött egy új ötlet vagy fogalmazzunk úgy, inkább egy sugallat. Ez a sugallat arra késztetett, hogy az információt próbáljam megfogni, vagy megmérni. Ez elsőre lehetetlennek tűnt. Később az emberben történő pillanatnyi változást fogtam meg. Leginkább ez fejezi ki a körülötte levő információkat. Így amikor megfogom Önt mérni, Ön lesz a bioszenzor, ami érzékeli az Ön körül lévő finomteteiben lévő információkat. Ezeket az információkat hasonlítom össze a Matrix Drops-ok tiszta információival. Így válnak kimutathatóvá az Ön gondolatai, érzései, kapcsolatai, múltjára és jövőjére vonatkozó megfigyelések és a sorsfeladata. A második lépésünk az lesz, hogy egy olyan valakit mérünk meg, aki nincs jelen. Ön egy percig koncentrál valakire, akit a komputer ugyanolyan pontossággal megfog mérni, mintha itt ülne.
 
-Tulajdonképpen, akkor olyan személyre is gondolhatok, aki már elhunyt? Hiszen az információja adott.
 
-Ön rágondol az adott személyre, majd az Ön szellemén keresztül összekapcsolódnak a mérés alatt.
 
-Rendben, ez nagyon érdekes. Ez igen. Nekifutunk?
 
-Kedves Anikó, pár pillanat és készen állok a mérésre. Kérem vegye le az ékszereit.
 
-Ide letehetem?
 
-Nyugodtan tessék elhelyezni.
 
-Az órát is levegyem?
 
-Igen, köszönöm.
 
-Kedves nézőink, most én jövök. Ha valami nagyon rossz dolog derül ki rólam, azt nem publikálom.
 
-Kedves Anikó, mivel személyes és komoly lélektani dolgokról lesz szó, kettőnk között marad minden ténymegállapítás. Ön pedig ebből annyit oszt meg másokkal, amennyit szeretne.
 
-Egy kicsit izgulok, milyen lelki, szellemi és fizikai kép tükre tárul elém.
 
-Kérem, elsőként csak arról a tényről számoljon be a kedves nézőknek, mennyire hiteles képet vetített Ön elé a komputer.
 
-Rendben.
 
-A komputer megmutatja, hol tart Ön ebben az életfázisában. Megtudhatja azt is, hogy milyen pillanatnyi dolgok, gondolatok foglalkoztatták és zavarták meg a lelkét. Ennek pedig milyen testi kivetülései vannak, vagy lehetnek.
 
-Rendben.
 
-Azt is kifogja mutatni a komputer, hogy hosszútávon mi az Ön sorsfeladata. Mik az Ön esszenciális gondolatai, életfelfogása. Természetesen ez mindenkinél eltérő. A komputer több millió adattal dolgozik, és azoknak a variációiból tárja Ön elé a tényeket.
 
-Ó Istenem!
 
-Tehát elképzelhetetlen, hogy a megmért emberek közül két embernek ugyanazt vagy hasonlót írjon ki a komputer. A valóságban is nagyon különbözünk egymástól.
 
-Elképzelhető, hogy fél év múltán más eredmény születik egy ismételt mérésem alkalmával?
 
-Már akár egy órán belül is más lehet.
 
-Hűha…
 
-Hiszen ha Ön szembesül saját énjére vonatkozó attitűdjeivel, és azt mondja, hogy tényleg milyen igaz - abban a pillanatban elgondolkodik rajta. Amint belátja a téveszméit, Ön már egy más ember.
 
-Jó, ennyire régen izgultam egy riportnál, de fussunk neki.
 
-Elfogom indítani a Matrix Drops Computer analízist.
 
-András, azok az emberek, akiket Ön mér meg, hogyan állnak innen fel?
 
-Többnyire meghatódnak a lelkük mélyéről előkerült információktól. A világ több konferenciáján részt veszünk. Többek között Los Angelesben, Párizsban, Bécsben…, több mint 900 professzor, orvos, pszichológus, pszichiáter, homeopata kipróbálta a készüléket. Mindnyájan elmondták, hogy szinte 100%-os a komputer találati aránya. Volt olyan, aki a gőgjénél fogva nem igazán akarta belátni a dolgokat, de nem mondott se igen se nemet. Ezt követően megmértük egy ismerősét: arról már elmondta, hogy minden megállapítás igaz. Igen van, aki a nyilvánosság előtt nem akar saját magával szembenézni. Számukra lehetőség van arra is, hogy kettesben maradjanak a komputerrel.
 
-Amit leképez rólunk a Matrix Drops Computer, illetve amit András a képességénél fogva érez és lát embereken ez összepasszol?
 
-Abszolút.
 
-Szokta önmagát tesztelni?
 
-Természetesen. A gép az emberekben meglévő, de általuk nehezen megfogalmazható érzéseket mutatja meg. Ez a két dolog pedig fedi egymást. A legtöbben érezzük a belső önvalónkat.
 
-Akkor András, Ön a komputere ugyanúgy működik, mint az emberi megérzések?
 
-Igen, csak az ember lényegéből adódóan szubjektív, viszont a computer objektív.
 
-Méri az érzelmeket a komputer?
 
-Igen, így tudtuk túllépni a 6. érzéket egy objektív 7. érzékeléssel.
 
-Egy percig fog tartani a mérés. Kérem, helyezze rá a kezét az aranyozott felületre.
 
-Tenyeremet is?
 
-Igen.
 
-Picit bizseregnek az ujjaim, azt érzem. Nyilván, mivel izgatott vagyok. Más különösebb érzésem nincs, csupán a várakozás, vajon mi lesz.
 
-A komputer 7 testét vizsgálja meg. A fizikai testét, az energia testét, érzelmeit, gondolatait, a kapcsolatait, a lelkét és a szellem testét. Több millió kérdést tesz fel Önnek. Az Ön lelke pedig több millió kérdésre válaszol. Ezekből készít egy mátrixot. Rangsorba teszi és a 11 legfontosabb üzenetet vetíti elénk.
 
-Hű a mindenit!
 
-Készen vagyunk. Először a pillanatnyi állapotát fogom megmutatni Önnek. Olvasni tudja, ami az elmúlt napokban, elmúlt órákban történt Önnel. Megmutatja a psziché üzenetét és azt, hogy ez mit válthat ki a testében. Ezt a pszichoszomatika. Nagyon sok tudomány vizsgálja ezeket a dolgokat. Nagyon számukra mindezt objektíven és egyértelműen megfogalmazni.
 
Ez a komputer az első olyan berendezés, amely kimutatja a nehézfém túlterhelést az emberben. Felismeri az entitásokat, az ”árnyék” személyiségeket az ember körül. Még a drágakő rajongóknak is megmutatja, melyik kő erősíti egyéniségüket.A berendezéssel a kvantuminformációs téren keresztül a távolban lévő személyeket is képesek vagyunk megmérni. A teljes részletesség igénye nélkül a forgató stábunk ott lehetett, amikor Kovács-Magyar András Pénzes Anikó kollégánk vizsgálatáról és az eredményekről beszélt.
 
-Az elmúlt félórában valóban nagyon sok mindent megtudhattam magamról. Hát bizony mondhatom, hogy 99%-ban telitalálat, és az az 1% is olyan, amin el lehet gondolkodnom. A következő pár percben egy kisebb summázást végzünk arról, hogy ez a gép mit mutatott ki rólam. Bizony mélyre megyünk, vállalom azt, hogy némi negatív dolog is előkerül. De nagyon örülök a pozitív oldalam feltárásának is, hiszen a felismerések a lelkem mélyéig hatoltak.
 
-Néhány mondatot szólnék arról, hogyan képes egy komputer az Ön érzéseit, gondolatait, a lelkét tükrözni. Nem titok, hogy több millió adat van tárolva a komputerben. Különböző növényeknek, állatoknak, ásványoknak, elemeknek, a természetes elemi tulajdonságai és a rájuk jellemző információik. Amikor bárkit megmérünk - most jelen esetben Önt -, ezekkel az információkkal hasonlítja össze a rendszer. Ahol azonosságot talál, annak az elemnek az információs ismereteit vetíti Ön elé. Most az Ytterbium carbonicum információi tárulnak fel a nézők előtt. Látjuk, hogy a Mengyelejev-táblázat egyik elemének vegyülete. A táblázat nyolcadik sorának a 16. oszlopában található. Tudnunk kell, hogy a táblázat sorai, oszlopai mit jelképeznek. Az első sor a „To be or not to be.” a „Lenni vagy nem lenni kérdés”. Ez a Hidrogén és a Hélium elem témája. A második sorban azok az elemek találhatóak, amik az egoista, én központú emberekre jellemzőek. A harmadik sor témája a kapcsolatok a barátságok, a család. A negyedik sor témája: a munka, a munka megszállottjainak sora.
 
-Jó, hogy nekem nem ez jött ki, ennek örülök.
 
 
-Az ötödik sor a tudományok a művészetek a szellemi dolgok. Van azonban két különleges sor: az egyik a Lantán sor, a Lanatanidák. Itt a fő irányvonal: a szabadság. Van még egy sor: a tragédiák sora. Akik ezekben a sorokban lévő elemekkel mutatnak hasonlóságot, azoknak ezen elemek információival oldható meg a problémájuk. Csodálatos, amikor a komputer képes egy ember információját beazonosítani egy elem információjával.Egy megfelelő Matrix Drops-ban tárolt információval képesek vagyunk a lelki elakadásból tovább segíteni az analizált személyt.
 
-András azt nem tudta rólam, hogy a nyilas zodiákus jegyben születtem. Én mindig azt hittem azért rendelkezem nagy szabadság vággyal. Most pedig a komputer megerősítette, hogy a lantán szabadságelvű emberek közé tartozom.
 
-Ezért is sugallja a nyilas csillagjegye mindezt.
 
-A barátaim, a kollégáim tudják, hogy egyvalamivel lehet engem nagyon kiborítani: a szabadságnak az elvételével vagy a nem létével.
 
-Igen, ezt mutatja a komputer is, de meghúzódik ott az Ytterbium mellett még egy kis vegyületecskének a jelzése és ez a carbonicum. Ami szerint az édesapjához különös érzelmi szállak kötik. Feltehetőleg egész életében meghatározó volt a lelki kapcsolatuk. Hogy látja Ön mindezt a felvetést?
 
-Igen, Ő nagyon fiatalon elment. Hatvannyolc éves volt, most már négy éve. De hát tényleg olyan, mint ha most lett volna, és hát tényleg nagyon fontos nekem még ma is. (sírva mondja)
 
-Lássuk, mi az ön esszenciája. A fenti kiértékelésben, a komputer a következőket tárja elénk: „Szabad kívülállásból önbecsülést merít.” Ön a szabadságából meríti az erejét, és abból, hogy kívülállóként tud dolgokra tekinteni. Ha lehet úgy mondani: ön nem egy olyan típus, aki mások dolgaiba beleavatkozik. Inkább kívülről ránéz egy problémára és felméri a körülményeket, majd abból von le következtetéseket.
 
-Bocsánat, én azt gondolom, ez a tulajdonságom nekem olykor sokat segít. Amikor nagyon sok problémánk van a cégünknél, azt nagyon könnyen tudom kezelni, mert nem veszem magamra. Egy pillanat alatt átlátom és mehetünk tovább. Azt gondolom, mindent nem vehetünk magunkra, a legjobb, ha tesszük a dolgunkat tovább.
 
-Nos, amit Ön elmondott, ami Önnek természetes, esetleg másnak még tanulnia kell. Nagyon sok ember elmegy Indiába, vagy más meditatív helyekre megtanulni, hogy ne csupán belülről, egy pontból nézze a dolgokat, hanem kívülről is nézzen rá. Önnek ez a természetéből adódóan jön.
 
-Nézzük meg a komputer ”Mind” nevű, lelki ablakának megállapításait. Olvashatjuk, az Ön gondolkodására, érzelmeire, kapcsolataira és a pszichéjére vonatkozó dolgokat. A ”Body” ablakban láthatja, a pszichés gondok következtében kialakult, már meglévő, vagy lehetséges testi levetüléseket.
 
-Az Ön esetében a lelkére vonatkozóan a következőket írja a komputer: „A filozófia élete fő témája. Keresés, a belső világ kutatása. Az élet értékei, Isten lényege foglalkoztatja. Új elképzeléseket, elméleteket dolgoz ki, sőt még könyveket is publikálhat.”
 
-Milyen érdekes, Ön televízió riporter. A komputer felismerte, hogy összegzéseket készít, gondolatokat közvetít. Pontosan behatárolja azt a területet, ami a hivatása. De folytathatnánk a felsorolást: „Szabadon szeretne gondolkodni, nem szeret semmiféle kötöttséget…” A ”Body” részben megtalálhatunk olyan testi problémákat, amelyek a pszichéjében lévő esetleges blokkok, elakadások örvényéből adódnak. A testi problémák felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezet segítségért kiállt. Tovább kell lépni bizonyos dolgokban, amik az elakadást előidézték. Addig jelez a test, amíg a lelki görcsök meg nem szűnnek. Ez vonatkozik a komputernek a pszichoszomatikai megfigyeléseire. Amit most feltártunk a nézők előtt, csak egy a komputer kiértékelésének 11 ablakából.
 
-Híres vagyok arról, hogy elismerem, ha hibázom, vagy ha valami negatív tulajdonságom előkerül. Az elemzésben olvastuk, vigyázni kell arra, nehogy merev legyen a gondolkodásom. Feljegyeztem: nehogy túlságosan elmagányosodjak az autonómiára való törekvésem közben. Magamra ismertem ebben is. De mondja meg kérem, van kivezető út ebből?
 
-Elmagányosodás. Megfigyeltem, sok ember úgy gondolja, ha partnerkapcsolatba kerül, akkor sérül az autonómiája. Kötöttséget fog jelenteni számára a kapcsolat, többé már nem tud olyan szabad lenni, mint előtte.
 
-Nem titok én is így vélekedtem erről, amíg nem találtam meg a páromat. Most, a feleségemmel olyan párt alkotunk, akivel együtt százszor olyan szabadok vagyunk, mint addig egyedül.
 
-Valaki úgy gondolja, hogy a munkája jelenti a kötöttséget. Hiszen a munkája úgy lefoglalja, hogy nem tud igazán szabad lenni. Azonban ha megtalálja azt a munkát, ami felemeli, repíti őt, akkor sokkal szabadabbá válik, mit korábban.
 
-Talán kicsit furcsán hangzik, de ezek a dolgok is a mi téveszméinkből fakadnak. Mindig el kell azon gondolkodnunk, hogy az adott helyen, az adott helyzetből hogyan tudjuk a legjobbat kihozni. Érdekes, de ugyan az az ember egy más helyen, már egészen mást tud kihozni egy hasonló helyzetből. A körülményeinket sokszor nem tudjuk megváltoztatni. A világ pedig nem fog hozzánk alakulni. Az intelligens ember maga alakul a világhoz. Mindenhol megvan az alfától omegáig határ. Ebből a világból, itt és most mennyit tudok kihozni. De ha más helyszínen kamatoztatom a tudásomat, abban a világban lehet, hogy mást tudok kihozni magamból ugyan azokkal a képességekkel.
 
-A Matrix Drops Computer több helyen utalt rá, esetleg gyulladások lehetnek a torkomban. Elnehezültnek érezhetem a karom, vérkép- és gerinc probléma is adódhat. Ezt olvasva az emberek megijedhetnek. Istenem, nekem ez mind megvan? Ezt a helyzetet hogyan kell értelmezni?
 
-Amit Ön elé tártam a ”Body” ablakban, általában nem mutatom meg a hozzám fordulóknak. Nekem ezek jelzésértékű információk. Látható, hogy a pszichéje kivetüléseként már megjelentek-e bizonyos testi tünetek.
 
-Bocsánat, ha jól értem: ha a lelki problémáimat nem oldom meg, felszínre kerülhetnek bizonyos fizikai tünetek.
 
-Így van, hiszen a test egy idő után jelezni fogja, hogy nem tudja a saját lelkét megfejteni. Ekkor a psziché megmutatja fizikai szinten, hogy mi hangolódott el Önben.
 
-Ha ezt összegezzük, kiderül, igen is a gondjaink nagy része lelki eredetű.
 
-Ezelőtt 15-20 évvel az amerikai orvosi kongresszusokon már így hangzott el: a gondok több mint 80%-a pszichoszomatikus. Ez a százalék azonban azóta csak nőtt. Viszont a psziché megfejtésében a pszichológus, a pszichiáter és lélekkel foglalkozó emberek tettek ugyan lépeseket, de a várt eredmény máig nem született meg. Egyre több a gonddal küszködnek az emberek az életükben.
 
-Nagyon komoly jelentősége van a psziché állapotának. A visszaigazolások szerint ez az első berendezés, amelyik nem szubjektíven, hanem objektíven megmutatja a psziché állapotát. Mi több, nemcsak felismeri, hanem a megoldást is megmutatja. És ez nagyon lényeges dolog! A fenti ablak elején látható egy szám, ez az Ön esetében az 1299. Az Ytterbium carbonicum információját hordozó Matrix Drops-nak a száma.
 
-Több mint 1500 féle Matrix Drops információ létezik. Ezek hologramok, a teleportációs találmányunknak köszönhetően kerülnek a készítményeinkbe. Amikor beveszünk néhány cseppet, ráhangolódunk erre a függvényre. S ha már évek óta nem tudtunk kijönni a lelki örvényeinkből, megoldásként az alkalmazott információk új gondolatokat, új érzéseket közvetítenek felénk. A komputer által javasolt Matrix Drops képes elindítani bennünk egy megoldást hozó új gondolatiságot.
 
-Hogy lehetett a kapott információkat a Matrix Drops cseppekkel összekötni?
 
-Aki ismeri a homeopátiát, az tudja, hogy vannak olyan rezgések, amelyek gyógynövényekből és egyéb anyagokból potenciálnak. A gyógyszerek általában kemikáliák, jó esetben természetes anyagok, amelyek szintén hatnak ránk. Léteznek tüneteket elnyomó módszerek, és olyanok, amelyek megszüntetik a betegségek előidéző okait. Két módszer létezik: ellenszer, vagy a tünetekkel megegyező hason szer, amivel megpróbálnak változást előidézni. A kemikáliák esetében a betegségek elfojtása, a kórokozók megmérgezése, elpusztítása a cél. A homeopátia a hasonlóság elvén keresztül gyógyít. Előbbi anyag, utóbbi potenciált rezgés.
 
-A mi esetükben nem gyógyításról, hanem az ember egyensúlyának megbomlásáról, elhangolódásáról beszélünk, amit információkkal igyekszünk visszaállítani. Nem anyaggal vagy rezgésekkel hatunk az ember szervezetére, hanem információval. De csak azt követően, amikor már sikerült detektálnunk a szükséges információkat a matematikai függvények segítségével.
 
-Kvantumfizikai módszerrel kristályokon keresztül folyadékba visszük az információkat. Az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy a folyadék megőrizze több éven keresztül az információkat. Mindezt egy teleportációs eljárással lehetett megoldani. A víz képessé vált a programok tárolására. A rendezett vizet úgy kell elképzelni, mint egy pendrive-ot.
 
-Erről már láttam egy könyvet - Emoto: a „Víz üzenete” címmel. Ő jégkristályokat fényképezett le, bizonyos információk - szeretet, gyűlölet, harag, béke… - közlését követően.
 
-Emoto úr beszámolt arról a felmerülő problémáról, miszerint csak néhány pillanatra tudta detektálni a jelenségeket. Amikor a jégkristályai felolvadtak, az információt már nem tudta detektálni a vízben. Több mint 20 évig kutattuk, annak a lehetőségét, miként válik lehetségessé az információt végtelen ideig történő tárolása a Matrix Dropszokban. Ami ma már a találmányunk egyik részét képezi.
 
-Amikor Ön, a komputer által kijelölt információkból néhány cseppet kap, akkor az önben lévő víz - ami a szervezetének a 70-80%-a, az agyának 90%-a - olyan változáson megy keresztül, mint amikor a tejbe egy kefir oltóanyagot bedobnak. A tejből a parányi anyag hatására kefir lesz.
 
-A mi esetünkben, ha Ön megkapja a tökéletes információt, az a szervezet minden pontjához eljut egy pillanat alatt. Így azonnal rá tud hangolódni az etalon információra, ami elindítja a változást Önben.
 
-A beszélgetésünk kapcsán egyfolytában gondolkodom. Mivel itt információkról beszélünk, akkor Andrásnak először meg kellett fogni azt a több millió, tulajdonságnak is nevezhető problémát.
 
-Igen, igen.
 
-Na hát…
 
-Néhány millió alapprogramról beszélünk. Azonban azoknak a kombinációi is léteznek. Ha kiszámoljuk, hogy kettő, három, négy számnak a kombinációját, akkor látjuk, hogy egyre nagyobb számot kapunk. A mi komputerünkben több millió információ kombinációs lehetőségéről van szó. S ha ide valaki leül, véletlenül sem hasonlóak a róla feltárt összefüggések egy másik emberhez képest. Bizonyára foglalkozott asztrológiával. Ott 12 embertípust jelenítenek meg bizonyos adottságokkal és tulajdonságokkal. Mindez aszcendensekkel, holdjegyekkel és más tényezőkkel fűszerezve.
 
-Alaptulajdonságok. Igen.
 
-A mi esetünkben több millió információ kombinációs lehetőségéről van szó. Ettől finom ettől tökéletes, ettől van az, hogy tűhegynyi pontossággal, megmondja, milyen vagyok.
 
-Tényleg nagyon érdekes és biztosan a hangomon is hallani, hogy kicsit máshogy vagyok, mint a riport elején. Vannak akkor olyan alapigazságok, vagy akkor mondhatjuk így, hogy hitek, ami rám jellemző. Valamint olyanok, amik pillanatnyilag befolyásolnak engem. Hol van ebben akkor a jövő?
 
-A jelennek vannak alapfüggvényei, pillanatnyi függvényei. Ezek megmutatják, mi a jelenlegi gondja, mi foglalkoztatja az utóbbi időben. A függvények rámutatnak arra is, hogy milyen dolgok történtek. Mik sértették meg az Ön autonómiáját. Ez lehet egy akár egy orvosi beavatkozás is, ami a szabad döntésében befolyásolta egykor. Ami akkor segítséget jelenthetett, de azzal párhuzamosan a lelkében mégis kialakulhatott egy blokk. Ezeket évekre visszamenőleg képes megmutatni a komputer. Látható, hol áll a pillanatnyi állapota, és a függvényekből mutat egy sorsfeladatot, hogy hová tart. Előrevetíti, mi lehet, ha ezen az úton marad. Képzelje el most magát egy vasútállomáson. Egy bizonyos irányból beérkezik egy vonat. Ezt követően, amikor elhagyja a pályaudvart a vonat, elindulhat akár harmincféle irányba, attól függően, hogy a váltót hová állítják. De ha Ön nem vált váltóval, minden ugyan úgy marad. Hozhat egy döntést is, hogy egy másik irányba akar menni, és én tudok Önnek ebben segíteni a Matrix Dropszokkal.
 
- A Feketén - Fehéren műsor azért így alakult ki, mert vannak, akik feketén ítélnek meg bizonyos dolgokat, és vannak, akik fehéren. Az én feladatom, hogy mindkét oldalt képviseljem. Azt már eldöntöttem, hogy most hiszek, vagy nem hiszek. S aki nézi ezt a műsort az is eldönti, hogy hiszi, vagy nem hiszi, amit látott, hallott. Azonban mindenkinek lehetősége van arra, hogy kipróbálja. Tehát hol lehet ezzel a komputerrel találkozni? Mert nyilván Andrást nem tudja több millió ember elérni.
 
- Az irodámon és a tanítványaimon kívül, szinte minden jelentősebb világkiállításon megjelenünk. További meghívásaink vannak az Egyesült Államokba, Londonba, Bécsbe, Dubaiba… és Dél-Amerikába. Ma a világ kutatói, orvosai, homeopatái, egyre inkább ismerik ezt a készüléket. A világ több pontján már meg is található. Magyarországon sok Mátrix Drops Computert használnak a tanítványaim. Ők folyamatosan az iskolámnak a tanulói. Minden érdeklődőt szeretettel fogadnak a felmérésekre.
 
- A készülékünk esetében nem hitről vagy hitetlenségről van szó. A hetedik dimenzió objektív, itt matematikáról van szó. a kérdésekre adott igenekről és nemekről. A komputer az ember számára szubjektív dolgokat mutat meg, objektíven. A pszichoanalízisek célja, hogy megfejtsék az ember pszichéjét.
 
- Van azonban egy gond. Az emberek sokszor nem objektívek, vagy nem mondanak igazat. Még akkor, sem ha ők kérnek segítséget az orvostól vagy a pszichológustól. De ezt a berendezést nem lehet becsapni. A Matrix Drops Computer objektív. Nagyon megkönnyíti a pszichológusoknak, az orvosoknak, pszichiátereknek és az emberi lélekkel foglalkozóknak a dolgát. Nagyon sokan csak azért szereztek be egy ilyen komputert, hogy folyamatosan, magukat, a családjukat, a hozzátartozóikat és barátaikat segíthessék. Néhány év múlva ez a berendezés minden szinte minden háztartásban ott lehet, ugyanúgy, mint egy mobiltelefon, vagy egy személyi számítógép.
 
- Azonban míg egy mobiltelefonnal, egy személyi számítógéppel csak külső adatokhoz juthatunk, addig itt az énünkről kapott belső információkhoz.

 -Sokan összetévesztik, mi az adat és mi az információ.
 
- Pedig nagy a különbség! Attól, hogy megtudunk, új adatokat még nem változunk meg. Ám amikor tudomásunkra jut egy új információ, az bennünk kinyithat egy új világot. Bár az adat objektívnek tűnik, mégsem hat átütően az emberre. Az információ, a lélek, a szellem, a kapcsolati sugallatok és megvilágosodások szubjektívnek tűnnek, mégis ez hat az emberre legmélyebben.
 
- András nagyon - nagyon szépen köszönöm. Én csak tanácsolni tudom mindenkinek, hogy ha hisz, hanem, menjenek el és éljenek a komputer adta fantasztikus lehetőséggel. Olyan dolgok kerülnek felszínre, amivel szívesen szembesülünk, és olyanok is, amivel nem. Az azonban mindenképpen fontos, hogy amivel nem szívesen szembesülünk, azon érdemes elgondolkozni.
 
- Én is így fogok tenni, köszönöm szépen hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.