Kovács-Magyar András

A Matrix Drops a közös nyelv az ásványi elemek, növények és egyéb élőlények között

1997Megtekintés
Az élet nagy kérdése: Hogyan lesz az élettelenből élő. Az atomok és molekulák miként alakulnak át szerető, gyűlölködő, vágyakozó, rettegő, gondolkodó, vagy éppen élő anyaggá. A tudósok a mai napig nem tudták megvalósítani azt, amire a bolygónk legegyszerűbb mikrobája is képes. Élettelen anyagok felhasználásával nem tudtak életet teremteni. Akkor vajon mi teszi elevenné az élőket? E kérdéssel foglalkozik a kvantumbiológia.
A világegyetemben létező dolgokat alapvetően két részre osztja a mai tudomány, élő szervezetekre és élettelen dolgokra. A tudomány úgy véli, az ásványi elemek mellett minden élőlény szervezete vizet tartalmaz. Terminológiánkban, mivel az élők vizet és kristályokat tartalmaznak, folyadékkristályoknak is felfoghatók.

A bennszülött észak-amerikai indiánok és más népcsoportok úgy tartják, mivel a kövek és a kristályok élő anyagok, képesek gyógyító energiát kibocsátani.    
 
Matrix Drops - A kövek és a kristályok élő anyagok, képesek gyógyító energiát kibocsátani
A világ minden kultúrájában megtalálhatóak azok a gyógyítók, akik különleges kristályokat használnak lelki fejlődésük elősegítése és egészségük megőrzése érdekében. Az erőteljes pozitív kapcsolatot, ami az alkalmazó és az ásvány között jön létre, többen a kő szellemének tulajdonítanak. Ebben az értelemben a kövek is élőlények. E mellett szól a megállapítás, hogy az élőknek és az ásványoknak is van aurája, kisugárzása.
 
Arra a kérdésre, hogy élnek-e a növények, mindenki egyértelmű igennel válaszol. Erről olykor mégsem veszünk tudomást. Egyáltalán éreznek-e a növények? Igen. Bármilyen furcsán hangzik, ez tudományosan bizonyított tény. Őseink a növények szellemétől kértek gyógyulást.

Matrix Drops - Őseink a növények szellemétől kértek gyógyulást.
Közismert hagyomány, hogy láz esetén a fűzfa szellemét kérték meg a láz levételére. Kirlian fotózással kimutatható a növények fénykibocsátása. Ez a módszer képes az aurát filmen megörökíteni. A növények aurája elhalványul, amikor a növényt megmetszik, vagy megvonják tőle a vizet. Megfigyelték, ha leszakítanak a növényről egy levelet, a hiányzó rész aurája jó ideig megmarad, amíg a növény többi részének aura-energiája képes táplálni. Arra is van példa, hogy a közeljövőben kifejlődni készülő növényi rész már korábban látható a Kirlian fotókon.

Matrix Drops - A növények egymás közötti kommunikációját már évtizedekkel ezelőtt is sikerült bizonyítani.
Az 1960-70-es években az Egyesült Államokban Prof. Cleve Backster és más kutatók kísérleteik során a növényeket elektrokardiográfra és elektroenkefalográfra kapcsolták. A növények nemcsak környezetükben történt eseményekre reagáltak érzékenyen, az emberek gondolatait, érzéseit is képesek voltak felfogni. A növények ellen irányuló fenyegetés szintén erőteljes elektromágneses reakciót váltott ki a növényekből. A növények egymás közötti kommunikációját már évtizedekkel ezelőtt is sikerült bizonyítani. Egy európai kutatási projekt Firenzében a növények elektromos tevékenységét elemzi. Bizonyított, hogy a növények éreznek - vannak félelmeik-, megérzik és felismerik, ha valaki gondozójuk ellen ártó szándékkal közeledik. A kísérletsorozatok 1966 februárjában kezdődtek, amikor Cleve Backster poligráf szakértőnek furcsa ötlete támadt.
 
A poligráfról tudnunk kell, hogy a testben végbemenő apró elektromos változásokat érzékeli, amit elsősorban a bűnfelderítés során használnak hazugságvizsgálóként. Működésének elve: ha valakinek a pszichés jóléte fenyegetésnek van kitéve, az mérhető elektromos válaszreakciót ad. A poligráf működése közben többek között vizsgálja az emberi vérnyomást, illetve légzést, méri a bőr nedvességében bekövetkező változásokat és a bőr felületi feszültségét, elektromos ellenállását.
 
Minden egyes gondolat- és érzelemmintánknak megvan a jellegzetessége.

Matrix Drops - Minden egyes gondolat- és érzelemmintánknak megvan a jellegzetessége  
Backster professzor kísérlete során a szobájában lévő sárkányfára kötötte a műszer érzékelőit, hogy megtudja, mennyi vizet kell ráöntenie locsoláskor. A növény a víz hiányát és a kellő mennyiség elnyerését impulzusaival jelezte. Backster professzor később távolsági kapcsolatba lépett a kísérleti növényeivel. Rögzített időpontban gondolatban üzent nekik, hogy útban van hozzájuk, és mikor hazaért, azt tapasztalta, hogy a poligráf pontosan az üzenet küldésekor lendült ki. Tehát vették az ”adását".
 
Egy másik kísérletben egy filodendront és annak gondos gazdáját vizsgálták. A műszer érzékelőit a növényre kapcsolták és a tulajdonosának kérdéseket tettek fel. Előre megbeszélték, hogy melyekre ad igaz, és melyekre hamis választ. A növény reakcióit figyelve kiderült, hogy leleplezte gazdáját, hiszen a poligráf erősen kilengett, mikor az hazudott.
 
Közismert kísérlet: Egy ember összetaposott egy szobanövényt, majd a ”növénygyilkosnak" be kellett mennie a kísérleti alany - jelen esetben egy elektródákkal felszerelt filodendron szobájába –, a kísérletben részt vett többi ártatlan résztvevővel együtt. A növény csak a ”gyilkos" beléptekor mutatott heves, pánikszerű reakciót.
 
További vizsgálatok kimutatták, hogy a növények nem csak egymás, hanem a többi élőlény: állat, ember szenvedésére is hasonlóan reagálnak, sőt érzik a bűnt és a hazugságot. Ezután Backster gondolati kommunikációba kezdett: volt, amikor rágondolt a növény meggyújtására, és volt, amikor csak megjátszotta a fenyegetést az ártás leghalványabb szándéka nélkül. Megállapította, hogy a növényt nem lehet becsapni. Azok csak valós veszély esetén adtak le a jelzéseket.
 
A fő kérdés az volt, hogyan jön létre ez a biokommunikáció az ember és a növény között? Hogyan ”látnak”, azaz érzékelnek a növények? A következő kísérletsorozat már a növények és az állatok közötti interakciókat detektálta. Feltűnt, hogy a kis- és a nagyállatok mozgására egyaránt adnak válaszokat a növények. Másként viselkednek egy kutya jelenlétében és másként egy rovar esetében.
 
A növényszerető emberek legtöbbje tisztában van azzal, hogy a becéző szavak, a szép versek, a kellemes zene hatással vannak a növények fejlődésére. Ez nem csak hiedelem, hanem számadatokkal bizonyított tény. A '90-es évek kísérletsorozatai igazolják, hogy a növényeknél napi rendszerességgel lejátszott Vivaldi és Bach zenéje majdnem olyan magas terméshozamot eredményezett a takarmánynövényeknél, mint a trágyázás. A virágzó szobanövények szintén sokkal szebbek, ha gazdájuk szeretettel szól hozzájuk, vagy kellemes lágy muzsika szól a közelükben. Ennek az ellenkezője is igaz: az agresszív zenebona, a kellemetlen hangok, a geopatikus földsugárzás károsak a növények fejlődésére. A valóság az, hogy a növények nem a zenét hallják, hanem a pozitív vagy a negatív információkat érzékelik.
 
Több egymástól független, mégis egymást igazoló tudományos kísérlet igazolta, hogy a növények az emberi fül számára érzékelhetetlen hangtartományban ”beszélgetnek" egymással.
 
Elérkezett az idő, amikor a növényekkel kommunikálhatunk: megmérhető milyen Matrix Drops információkra van szükségük a magasabb terméshozam elérése érdekében. A tökéletes ásványi információkat hordozó Matrix Dropszok igazodási lehetőséget biztosítanak a negatív környezeti hatások következtében elhangolódott növényi aurák számára. A nagymértékű auranövekedés megmutatja, hogy a növények képesek ráhangolódni a számukra szükséges Matrix Drops információkra. Köztudott, hogy a kártevők és a gombák elkerülik az erőteljes növényeket és inkább a gyengébbeket támadják meg. Amennyiben a növények gazdája képes mélytudatszinten meditálni a növényeire, azok állapota a Matrix Drops Computerrel megmérhető. A morfogenetikus mezőn keresztül a kapcsolat bármely élőlénnyel felvehető.

Matrix Drops - A morfogenetikus mezőn keresztül a kapcsolat bármely élőlénnyel felvehető
Egy indiai tudós felfedezte, hogy a növényeket szintén el lehet kábítani. Ehhez kloroformba áztatta a kísérleti alanyait, a mimózákat. Azt tapasztalta, hogy a kábulat ideje alatt azok semmilyen behatásra nem reagáltak és a poligráf sem jelzett. Egy kis idő múltán, a kábításból magukhoz tért növények ismét mérhető reakciókat adtak.

Stefano Mancuso biológus kutatásai szerint növények érzékelik a gravitációs mezőt, az elektromos mezőt, a különféle kémiai folyamatokat és így tovább. Hatalmas mennyiségű információt tárolnak és cserélnek ki egymással. Más szóval a különböző időkben érkező analóg jeleket adatokká, számokká alakítják át, vagyis digitalizálják. Minden egyes környezeti paraméter megfelel egy meghatározott elektromos üzenetnek, információnak.
 
2011-ben a Matrix Drops kutatócsoportnak sikerül megfejteni az ásványok, növények, állatok és az emberben található közös kódokat. Ez olyan felismerés, mint a Rosette-i kő, amely lehetővé tette az egyiptomi hieroglifák megfejtését. A Matrix Drops Computer elemzi, mit éreznek és óhajtanak az emberek, az állatok és a növények.

Kovács-Magyar András - Matrix Drops
Egyre többek érdeklődését keltette fel a növények kommunikációja. 1973-ban, A növények titkos élete címmel adott ki könyvet Peter Tompkins és Christopher Bird. Továbbá két szovjet parapszichológus, név szerint A. P. Dubrov és V. N. Puskin is hasonló következtetéseket vont le, amikor EEG-vel végzett méréseket. Az elmúlt évszázad során Indiától az Egyesült Államokig sok kutató arra következtetésre jutott, hogy a növényeknek is van lelkületük, illetve vannak érzéseik. Roppant izgalmas, hogy a növények képesek hallgatózni is. A növények egyes személyekkel különlegesen intim viszonyt alakítanak ki. Amikor a szeretett személlyel akár több kilométerre történik valami, akkor azt a növény megérzi.
 
A növények elme hiányában a morfogenetikus tudatmezőn keresztül kommunikálnak. Az ásványok információit a Matrix Dropszok őrzik, amik lehetővé tették, hogy képesek legyünk kommunikálni az élőlényekkel. Radiesztéziás méréssel szintén mérhetőek a növények aurái. Ennek módszerét néhány nap alatt minden érzékeny ember elsajátíthatja az iskolámban.