Kovács-Magyar András

A legnagyobb titok: Az Igazság – angol változata

1063Megtekintés

Megjelent Kovács-Magyar András: A legnagyobb titok: Az Igazság című könyvének angol változata elektronikus formában. Megvásárolható – kattintson az alábbi hivatkozásra:

 

The biggest secret: The Truth

THE BIGGEST SECRET THE TRUTH

 

A világunkat mozgató titkos erők birodalma

 

... jártasabb vagyok egynémely gazoknál,

orvos-, professzor-, írók-, papoknál.

Szorongás, kétely engem nem gyötörget

s nem félelmes a Pokol, sem az Ördög...

/.../

 

Ezért adtam fejem a mágiára,

hogy szellem-száj, szellem-erő

nem egy titkát tárná elő,

/.../

 

s miktől együtt van a világ,

megismerjek minden csodát...

(J. F. Goethe: Faust)

 

 

A történelem számtalan rejtélyt tartogat még az utókor emberének. Tények, leletek, elhallgatott igazságok, közzétett féligazságok világosodnak meg a szerző kutatási eredményeinek és a szellemvilág sugallatainak köszönhetően. Egy véget nem érő nagy kaland részeseivé válhatunk, ahogy feltárul előttünk a világunkat mozgató erők titkos birodalma. A mű első része Nobel-díjas tudósok médiumi képességéről tesz említést, majd eltitkolt egyházi- és történelmi tényekről szerezhetünk tudomást. Szellemcsaládok élete tárul fel előttünk, több évezred távlatában.

 

Jézus nemesi származásának emlékei- és bizonyítékai alapján új értelmet nyerhet a kétezer évvel ezelőtti kor. Az égi vérvonal, a ”búvó patak” hosszú ideig homályba merülő igazságai tárulnak fel korokról korokra.

 

Európa kultúráját megalapító, ”kékvérű” népek - kelták, gallok, szkíták későbbi nevükön a hunok -, elhallgatott cselekedeteivel ismerkedhet meg az olvasó.

 

A legfrissebb kutatások elismerik, hogy a Római Birodalom szinte csak ezeket a magas kultúrájú népeket pusztította, majd a saját dicsőségére írta át a legyőzöttek történelmét. A hun Attila, a pusztító Római Birodalom zsarnoki megszállása alól felszabadította a testvér kultúrnépeket. Attila halála után, fia őrizte tovább szellemi és földi kincseit, ami szilárd alapját képezte a Meroving dinasztiának. E könyvben szereplő Meroving őseposz megfejtése további bizonyítékot szolgáltat mindezekre. A Karolingok európai uralomra jutásával, igyekeztek az égi vérű királyság tiszta eszméjét a sötétség leple alá rejteni. II. Dagobert Meroving-király meggyilkolását követően az uralkodói ház vagyonát megszerzi Kis Pipin, ezzel véget ér a Meroving-dinasztia uralkodása. Zakariás pápa hatalmas vagyon fejében kinevezi az első, nem égi vérű Nagy Károlyt királlyá. Így került a Merovingok vagyona a gyilkos Kis Pipin által a Római Katolikus Egyházhoz, melyből létrehozták a mai vatikáni birodalmat.

 

A Merovingok legyilkolását követően a Teremtő egy újabb égi vérű családdal ajándékozta meg a földi világot. Attila, a hun fejedelem nemzettségéből származó Emese az égi Atyától fogant gyermeket, Álmost (a Gesta Hungarorum).  Álmos (az almus szó latinul szentet jelent) gyermeke Árpád a magyarok fejedelme.

 

Európa királyai családjai tudtak e misztikus csodáról, és ezért igyekeztek égi vérű királynékat választani a magyar királyi leszármazottak közül is. A két égi vérű nemzettség a merovingok és a magyarok ugyan attól a földi nemzetségtől a Hunoktól és az égi Atyától eredeztethetőek. A Katarokat pápai parancsra lemészárolták. Hasonló módon akarták megsemmisíteni a magyarokat, amikor a pápa az országba behívta akkori ázsiai szövetségeseit, a tatárokat.

 

Az ”égi vérű” gyermekek korokról korokra birtokában voltak a dimenziók uralásának. Mai nyelven szólva a kvantumfizikai ismereteknek és a hologram szerint működő világmodellnek. Az égi tanítások rejteki módon élhettek tovább, a Templomos Lovagrend utódai és a misztikus királyok titkos védelmében. Ezen a szálon végigmenve szól-e könyv a szellemvilág felépítéséről, működéséről.

 

A könyv olvasása során bibliai kódok elevenednek meg. A statikusnak hitt gondolatok, egy új megvilágításban dinamikussá, teremtővé válnak.

 

A tudás azonban mindig kétélű fegyver, ami jó esetben az emberek tudatszintjének megemelkedését szolgálja. Sok tudományos felfedezés nagy része rejtve marad, vagy az emberiség megtévesztésére használják. A modern pszichológia jól ismeri azokat a módszereket, amelyekkel az emberek önpusztítóvá válnak. Ebből a kiforgatott világból igyekszik e könyv szellemi és egy korszerű kvantumfizikai találmány ismertetésével utat mutatni korunk legnagyobb útvesztőiből.

 

A könyv dőlt betűs részeibe olyan gondolatokat illesztettem, amelyeket maguk az érdeklődők is olvashatnak a Bibliában, irodalmi művekben és más jellegű írásokban. Kérem, hogy ezeket a sorokat csak tájékozódási pontokként kezeljék. Ezek néha csak elképzelések, feltételezések, logikai játékok szüleményei, bizonyos esetekben pedig a valóságot mutatják. Hogy miért ez a sok találgatás, útvesztő a szellemvilág vonatkozásában? Igyekszem a könyvemben erre is választ adni.

 

Nem egy rejtély, olyan titkokat tár fel, melyért egykor emberek adták az életüket. Aki velem utazik, tegye félre a mai világ gondolkodásmódját, és engedje, hogy régmúlt korok teljesen eltérő, eddig föl nem tárt szemléletmódja magával ragadja.

Kovács-Magyar András

 

 

KOVÁCS-MAGYAR ANDRÁS és KOVÁCS-MAGYAR ILDIKÓ

A könyv írója: Kovács-Magyar András feleségével

 

 

 Elérhetőségünk:

 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com