Ideológia

Egy időben vagyunk anyagi és hullámtermészetűek

1715Megtekintés
A természeti jelenségek mélységeit kutatva, felismertem azt az analógiát, amely az ember és a körülötte, a világban lejátszódó jelenségek között létezik. Ez arra mutat, hogy egy időben vagyunk anyagi és hullámtermészetűek. Erre a két megnyilvánulási formánkra más-más természetű szabályok vonatkoznak, de egymást folyamatosan áthatják.
Kovács – Magyar András és Kovács – Magyar Ildikó
Az akupunktúrás meridiánokon (az emberi test energia pályáin) és az idegrendszeren áramló energiákat is bizonyította már a tudomány. A homeopátia szintén a rezonancia elvén működik. Bizonyos anyagokat addig hígítanak, amíg jelenlétét már nem lehet kimutatni, így a korábban káros anyag eltűnik. A gyógyszerek egy ideig orvosolják a tüneteket, rövidtávon hatásosak lehetnek, de hosszútávon szembefordulhatnak a szervezettel, igaz erre figyelmeztetnek minket a felsorolt mellékhatások.
 
Egy nagy balesetnél, vagy zuhanásnál a test frekvenciájának nagyfokú és hirtelen bekövetkezett változása óriási fájdalmat és sérülést okozhat. Ilyen estben a kezelés csak ugyanakkora, vagy nagyobb intenzitású frekvencia alkalmazásával hatásos.

Analóg módon sebész szikéje természeténél fogva igen nagy frekvenciával rendelkezik. A sebész egy elkerülhetetlen beavatkozással helyre állíthatja a frekvenciát. A magas potenciájú homeopátia, és a defibrillátor szintén hasonló elven működik. A csontkovácsolás egyik titka ugyancsak ebben rejlik, egy kisebb sokkot egy intenzívebb, irányított sokkal old fel.
 
Dr. Emoto tudományos felfedezésével igazolta, a víz nem csak kémiai anyagokat tartalmaz, hanem más, egyéb információkat is. A víznek tartós az emlékezete, ezért képes mindenféle információt meghatározott frekvencián tárolni, azt más rendszerekre pl.: az élő szervezetekre átvinni. Mindeddig csak a homeopátia bizonyságaiból tudták, hogy a víz képes információt tárolni. Egy új eszköz használatával az MRA - mágneses rezonanciaanalizáló készülékkel – már láthatóvá lehet tenni az emberi szem számára a vizsgált anyagban rejlő energiákat.
 
A japán tudós eljárása segítségével az anyagi és a nem anyagi jelenségek, mint a gondolatok, szavak, zene, globális események vízre gyakorolt hatása megjeleníthető. A növények 80%-a az embernek 70%-a, és az emberi agynak 90%-a víz. Minden egyes gondolatnak megvan a frekvenciája és az adott hullámhossza. Pozitív vagy negatív, örömteli (azaz építő), vagy kellemetlen (azaz romboló). Ezt a hullámhosszat a másik ember rezonanciaként, vagy disszonanciaként érzékeli. Tudjuk, hogy a testben energiatorlaszok és szennyeződések is vannak. A homeopátia hasonlót a hasonlóval gyógyít, méreggel küzd a méreg ellen. Similissimilegaudet (Hasonló a hasonlónak örül). Ha valaki ólommérgezésben szenved, a tüneteit enyhíteni lehet, ha olyan vizet iszik, amely jelentéktelen mennyiségű ólmot tartalmaz a hígításoknak és a dinamizációnak köszönhetően. Olyan mennyiséget, amely két érték közötti arányt jelent. Sokszoros hígításban már anyag nem mutatható ki.
 
A homeopátia minél hígabb oldatot használ, bizonyos esetekben annál hatékonyabb. Nem anyagot alkalmaz, amikor megszünteti a tüneteket, hanem dinamizált információt használ, hogy a szervezetet öngyógyító tevékenységre sarkallja. Tehát a víz képes információkat másolni, tárolni és átadni. 1988-ban egy francia tudós Jacques Benveniste a homeopátia alapelveit vizsgálta. Elődjeihez hasonlóan, addig hígított egy szert, amíg a jelenlétét már nem lehetett kimutatni az oldatban. Bebizonyította, az oldat nagyobb hatással volt a betegekre, mint a hígítatlan gyógyszer.
 
Rupert Sheldrake, a Cambridge Egyetem biokémikusa - a természettudományi akadémia tagja - megállapította, ahol egyszer már megjelent egy bűneset, ott a bűntények sorozatban fordulnak elő ezt követően a világ bármely sarkában. Az események azért ismétlődhetnek meg rendszeresen, mert megnyílik, létrejön egy morfogenetikus mező a számukra.
 
Események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. Ilyen események színhelyei a morfogenetikus mezők. Az ismétlődő jelenségek, szinte kivétel nélkül morfogenetikusrezonanciák. A kísérletek azt igazolták, amikor valaki tudatára ébred valaminek, akkor ugyanez másokban is könnyebben tudatosul. A helyes válaszok megtalálásának ugrásszerű növekedését a morfogenetikus mező ezen tulajdonságai tették lehetővé. Családtagok hasonlósága, nem csupán a gének miatt van, hanem a morfogenetikus rezonancia miatt is. Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol másokra.
 
Ahogy egy sejt kimutatja a test rejtett bajait, az energiatest zavarai már előre kimutatják a majdan bekövetkező gondokat. Ezek a leendő fizikai problémák megelőzhetők, ha a megfelelő energiatestben időben kijavítjuk a mezőkben bekövetkezett torzulásokat.
 
Az energiamezőkből energiát és információt nyerünk. A lét különböző dimenzióiban információs mezők öltenek testet.
 
Mezők síkbeli szelete
A mezők egy síkbeli szeletének megjelenése a művészetben
 
A kőzetek, fémek, növények, állatok, szintén kommunikálnak az elemekkel. A legmagasabb fokon az elemek legtöbbjével az ember képes egy időben kommunikálni, mert az emberi testet alkotja a legtöbb elem. Az elemek közti kommunikáció már igen magas intelligenciát feltételez. Ebben az analógiában, az információs mezők kommunikációs zavara az egészség károsodását, később teljes megromlását vonhatja maga után. Így tehát a legjobb megoldás az elemi kommunikáció visszaállítása: éspedig a zavart okozó tényezők elhárításával, ezt követően az etalon, az elemi információk behangolásával.
 
Az érzelemtest
 
Az idő az érzelmi világunk változásával is relatívvá válhat. Lassúak, csigalassúságúak az inger nélkül múló percek. A tartalommal megtöltött pillanatok repülő gyorsaságúnak tűnnek. Az idő relatívsága tehát az élményeinktől, az érzelmeinktől is függ.
 
Pszichés rendszerünk jelentős hatással van a vegetatív idegrendszerünkre, így a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerünkre, majd mindezeken keresztül a szervrendszereinkre.
 
A testi folyamataink jelentős részét - légzés, emésztés, keringés, kiválasztás stb. - a tudatalatti irányítja. Ide kerülnek a feldolgozatlan traumák, sérelmek, megalázások, elfojtott érzelmek, stressz. Ezek a megrázkódtatások (megrázó kódok) ott élnek bennünk, amiről nem tudunk, vagy nem is szeretnénk tudni. Általában már csak a fizikai tüneteket, a rosszul vezérelt szervrendszereket észleljük. Mivel ezek a tényezők nem fizikai jelenségek, ezért sokáig megfoghatatlannak tűntek.
 
Érzelmi energiáink központja a szív energiamezeje. A szív hamarabb reagál az érzelmi dolgokra, mint az agy. A vérerek nyomáshullámai hatnak az agy nyomáshullámaira, amelyek gondolati hullámokban nyilvánulnak meg, és csak harmadlagosan reagál minderre a test.
 
Tekintetünkkel hatással vagyunk arra, amit, és akit megfigyelünk. Nem mindegy azonban, hogy milyen természetű ember figyel meg egy dolgot, mert a sajátosságaink révén más-más hatást gyakorolunk a környezetünkre. Szeretettel, jóindulattal, együttérzéssel más mezőket aktivizálunk, mint fájdalommal, irigységgel, gyűlölettel. Egy szép festmény szemlélése, egy koncert hallgatása, egy színdarab megtekintése stb., mind változást indukál bennünk. Más energiák aktivizálódnak, ha utasítunk és más, ha megkérünk valakit. Érzelem-, gondolat-, kapcsolatmezőkkel vagyunk körülvéve, s hogy tudunk-e ezekről a mezőkről vagy sem, az jelentősen befolyásolja életünket. A mezők ismerete által nem a gondolataink bánnak el velünk, hanem mi bánhatunk a gondolatainkkal.
 
Az összes élőlény közül az emberben van a legtöbb elem, szám szerint száznyolc. A növényekben jóval kevesebb elem található. Az alacsonyabb elemszám egy korlátozottabb érzelmi és gondolati lehetőséget rejt magában. Bánat, szenvedély, magasabb rendű érzelmeire, csupán az emberek és a hozzájuk közel álló lények képesek.
 
Buddha – szkíta lelet        Buddha (i. e. 563 – i. e. 483) szkíta herceg               Szkíta lelet
 
A buddhista tanítás szerint az ember száznyolc földi vággyal születik. Vannak olyan vágyainkból származó tulajdonságaink, mint a ragaszkodás, az irigység, a hiúság stb., amelyek az egész életünkben gyötörnek bennünket. A száznyolc vágy megfeleltethető az embert alkotó száznyolc elemi tulajdonságnak.
 
Bangkokban található egy harminc méter körüli Buddha szobor, melynek a talpán fellelhető a száznyolc emberi vágy.

Dr. Emoto különböző emberek rezgését figyelte meg. Rájött, hogy a negatív rezgések megegyeznek a különböző fémek által kibocsátott rezgésekkel. Tehát a fémek is rezonálnak az ember érzelmeivel és hangulatával. Pár példát kiragadva: az ingerültség által keltett rezgés megegyezik a higany rezgésével. A harag az ólom, a bánat vagy a szomorúság az alumínium, a bizonytalanság a kadmium, a kétségbeesés a vas, a stressz a cink rezgésszámának a megfelelője.
 
Életünk során mindvégig ki vagyunk téve földi vágyaink különös játékainak, ezért meg kell tanulnunk bánni velük. Negatív érzelemmel ellentétes érzelmet kell tudatosan sugároznunk, hogy kiegyenlítődjenek a pozitív és a negatív hullámmezőink. Két ellentétes hullám egyesítésével a negatív érzelem megszűnik. Minden negatív érzelemnek megvan a pozitív ellenpárja. Az alább felsorolt érzelmek egymással ellentétes frekvenciát keltenek: gyűlölet-hála; harag-kedvesség; félelem-bátorság; idegesség-nyugalom; pánik-lélekjelenlét és így tovább.
 
Aki a gyűlölet érzésébe betegedett bele, annak a hála érzelmében kell keresnie a gyógyulást. Sokan tisztában vagyunk ezzel, mégsem könnyű a hála érzésével megtölteni a szívünket megbántottság, sértettség esetén. Erős negatív érzelmek degenerálnak, míg a pozitív érzelmek regenerálnak.
 
A testünkben zajló folyamatok érzelmi hullámokkal vannak modulálva. A mérges, frusztrált energiamezők nagyon különböznek a szeretet, a törődés, a részvét érzései által modulált mezőktől. Az érzelmek, az érzések befolyásolják a koherens ritmust. Egy bekövetkezett érzelmi váltás 1400 biokémiai folyamatot indít el a szervezetben.

A világban számtalan tanulmány foglalkozik a negatív érzések pozitív megfelelőjével. A Matrix Drops ezt a harmóniát képes rendezni, kiegyensúlyozni a szervezetben.
 

  Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com