Ideológia

Az új univerzális modell

2259Megtekintés
Az új, univerzális modell, az energia-megmaradás törvénye nem csak fizikai szinten hozott változást az emberben. Az örökélet tudata sokakat megszabadított a halálfélelemtől. Minden embernek saját magának kell meghatároznia, milyen gondolati mederben akar haladni. Nem csupán a gének határozzák meg az egészségünket.

Kovács–Magyar Ildikó és Kovács–Magyar András

Mindannyian alá vagyunk rendelve külső mezők hatásainak is. Időnként az információk nagyobb hatással vannak egészségünk alakulására, mint a gének. Olyan információs rendszereket kell kialakítanunk, amelyek korrigálni és szabályozni tudják a torzulásokat. Egyes embermodellek válságban vannak. A fizikai, kvantumfizikai felismerések évtizedekkel meghaladják a biológia modelleket.
 
Tanulmányozni kell különböző kultúrák emberről alkotott modelljeit, hogy felismerhessük, mi billentheti vissza a teljességbe lényünket. Így válhatunk nyitottá egy új szemléletre. Egyre többen figyelnek gondolataik hatalmára. Ezektől azonban nem várhatunk minden esetben kényelmes válaszokat az életünk során. A döntés mindig az egyén kezében van.
 
Az új univerzális szemléletnek köszönhetően kiderült, hogy hatalmas anomáliák vannak. Sokan ragaszkodnak furcsa dogmákhoz, valótlan elképzelésekhez. A változtatáshoz nélkülözhetetlen a tisztánlátás.

Csak ezt követően tudjuk könnyedén elengedni régi, rossz beidegződéseinket, ódivatú szokásainkat. A modern tudomány elénk tár egy újfajta életstílust. Fejlődésünk, tökéletesedésünk titka nem az állandó ismétlés lehetőségében, hanem a változásban rejlik. Miért építjük fel ugyanazt a világot, miért vágyunk ugyanolyan kapcsolatra, miért ismételjük önmagunkat? Amíg az élet, a sors, a történelem folyamatosan ismétli önmagát, nem várhatunk változást az univerzum végtelen mezejében. Sokan annyira hozzászoktak irányított életünkhöz, hogy úgy vélik, önmaguk már nem is lennének képesek rá. Elhitetik magukkal, a külső világ valóságosabb, mint a belső. A természetben minden és mindenkor változik, csak a megrögzött ember nem akar változást. A kvantumfizikai modellekhez hasonlatosan a mátrix modell is pont az ellenkezőjét állítja. Ami bennünk történik, az határozza meg a körülöttünk lévő történéseket.
 
Például, amikor valaki figyel egy tárgyra, az agyterületének egy bizonyos részét aktivizálja. Azonban, ha csak elképzeli ugyanazt a tárgyat, akkor is ugyanaz az agyterület aktivizálódik. Mi képezi a valóságot, amit az agyunkkal látunk, vagy amit a szemünkkel? Ez szintén újabb bizonyíték arra, hogy az agy nem tesz különbséget az elképzelt és a megélt valóság között.
 
Azt vagyunk képesek könnyedén felfogni, érzékelni, amit korábban már láttunk, hallottunk, megtapasztaltunk. Ezért amit még soha nem észleltünk, nem tapasztaltunk korábban, azt sokkal nehezebben fogjuk fel, vagy vesszük észre. Az intuitív emberek képesek másokkal olyan dolgokat is láttatni, melyekhez hasonlóakkal azok még nem találkoztak.
 
Egy kórházi szobában halálos betegségekben szenvedők feküdtek mozdulatlanul. Az egyikük, aki az ablaknál feküdt, folyamatosan beszámolt szobatársainak, hogy mit lát kinn a szökőkút körül. Hol madarakról, hol szerelmes párokról tett említést. A kórterem lakóival így láttatta a kórház udvarán történt eseményeket. Egy nap meghalt ez a beteg. Néhány nap múlva a szoba másik végében fekvő beteg kérte, őt fektessék az ablakhoz. Az ápoló csodálkozva kérdezte az okát. Mire a beteg azt válaszolta: úgy hiányzik, hogy valaki beszámoljon az udvari szökőkútnál lévő történésekről. Azok a szép események tartották bennünk a lelket, melyekről a betegtársunk folyamatosan tájékoztatott bennünket. Udvar, szökőkút, betegtárs? – Kérdezte az ápoló. Hiszen az ember, aki az ablaknál feküdt és meghalt, egész életében vak volt. Egyébként az udvaron nincs szökőkút.
 
A kapcsolattest
 
Már szóba került a mondás, amely szerint „Egy jó kapcsolat kikötő a viharban, egy rossz, vihar a kikötőben!”
 
Jó kapcsolataink szárnyakat adnak életünk során, a rossz, a visszahúzó kapcsolatok megkeserítik életünket, létezésünket. A kapcsolattest, amely embertársainkkal, a kozmosszal, a körülöttünk lévő, élő és élettelennek mondott létezőkkel köt össze, hat az itt felsorolt testeinkre, energiarendszerünkre és a láthatatlan, de életünket meghatározó érzelmi és gondolati világainkra. A pozitív hírek, rezgések és információk pozitív, életigenlő hatást váltanak ki. Az éltető szavak, érzések, gondolatok, kapcsolatok jó szellemmel töltik meg az elemeket. Egy jóindulatú pillantás bátorságot adhat, a rosszindulatú elbizonytalaníthat.
 
Kísérlet: három üvegbe beáztatott rizst helyeztek el két hétre. Az első üvegre a szeretet szót írták, amit minden nap szóban is közöltek vele. A második üvegre az ostoba szót írták, és ezt mondogatták neki napokon át. A harmadik üveget jelzés nélkül félretették, és egyáltalán nem foglalkoztak vele. Az első üveg rizs lassan indult erjedésnek, mindamellett fehér maradt. A második üveg tartalma lassan megbarnult. A harmadik üveget két hét után nézték meg először, és megdöbbenve látták, hogy megposhadt, megfeketedett és rosszabb állapotban van, mint a másik kettő.
 
A harmadik üveg rizzsel szemben közömbösen viselkedtek, sem jó, sem rossz információt nem közöltek vele. Ettől a közönyös hozzáállástól rosszabb állapotba került, mintha pozitív vagy negatív rezgéseket közöltek volna vele.
 
Minden ember tudata képes hatást gyakorolni a kozmikus világra. Mindez figyelem-összpontosítással, tudatfegyelmezéssel fejleszthető. Kisebb felhő eltüntetésére bárki képes lehet. A gyakorlat során fontos abban hinnünk, hogy a felhő el fog tűnni. Közben nem szabad túlzottan erőlködni, mert azzal megakadályozzuk az energia áramlását. A felhő, ami a víz légnemű halmazállapota, gyorsan reagál az akaratunkra.
 
David Bohm kvantumkutató szerint az érzékeink számára hozzáférhető világ nem más, mint a kézzel fogható és a megnyilvánuló rend. A belső létet pedig rejtett rendnek nevezi.
 
Minden, ami a megnyilvánuló rendben létezik, az elrejtett rendbe van burkolva. Ám a megnyilvánuló rend tartalmazza a rejtett rend minden információját. A világegyetem minden része magába foglalja a világegyetem minden részének az információját. A világ pillanatról pillanatra változik, nekünk is követnünk kell ezt a változást, ahol az információk tértől és időtől függetlenül terjednek. Mindent, ami a világban történik, azt az elemeink – a bennünk lévő 108 elem - érzékelik először, és adják tudtunkra.
 
Amint az elemek elhangolódnak vagy blokkolódnak bennünk, megszűnik a világgal való kapcsolatunk egy-egy érzékelő szenzora. Többek között ezen érzékelők behangolására, felszabadítására képes a MatrixDrops.
 
Bár ugyanahhoz a fajhoz tartozunk, gondolkodásunk szükségszerűen különböző. Legtöbben nem tudják elfogadni azt, ami más, mint amit addig megszoktak a környezetükben. Ez viszályokat és szenvedést indít el bennük. Ezért sok probléma, megoldási javaslat kudarcot vall. De vajon létezik-e olyan megoldás, mely bolygónk minden emberénél alkalmazható? Olyan, melyről mindenki meggyőződhet, ami olyan egyszerű, hogy bárki képes megérteni.
 
Olyan modellt és megvalósítást képvisel a Matrix Drops, amely mindenkire hatással van, hiszen ugyanazok az elemek építenek fel bennünket. Ezen elemek tulajdonságainak egyensúlya tesz boldoggá, illetve ezen elemek elszabadulása idéz elő érzelmi feszültséget az emberben. Föltehetjük a kérdést: mi az oka életenergiáink megfogyatkozásának? Erre pedig csak egy válasz lehetséges: az érzelmek elhalványulása.
 
A testi gondoknak lelki okai, a lelki gondoknak pedig elemi okai vannak. Már Hippokratész leírta: „Ha nem vagy hajlandó változtatni az életeden, nem lehet rajtad segíteni.”
 
Lelkiállapotunknak közvetlen hatása van a fizikai testünkre. Állandó mozgásról, változásról, energiák áramlásáról szól az élet. Ezt életerőnek is nevezhetjük. Ezen a szinten hasonló a hasonlót vonzza, és kölcsönösen hatnak egymásra.
 
Róma – Panteon kupola
Csodás jelképek (Róma - Panteon kupola)
 
Felüdülés a lényünknek, amikor találkozhat az elemi valóság tökéletes megnyilvánulásaival, rezgéseivel, energiatereivel. Túl azon, hogy a hasonló rezgést keltő emberek vonzódnak egymáshoz, a hasonló rezgések is hamar megtalálják egymást a Matrix Drops segítségével.
 
Minél gyorsabban meg tudjuk szüntetni a lehangoló érzéseket, gondolatokat, kapcsolatokat, annál rövidebb ideig szorulunk a mátrix segítségére. Bizony a negatív erőterek is harcolnak testmezőikért. Egyedül rajtunk múlik, hogy a harc győzteseként vagy veszteseként jelenünk-e meg. Ebben kívánok - az elemi kisugárzások eljuttatásával - sokakat a győztesek oldalára állítani.
 
Szerelemben és az építő kapcsolatokban a rezgésszintünk megemelkedik, és a fizikai testünk is felüdül. De mi történik akkor, ha gyűlölet, lehangoltság, elégedetlenség sugárzik valakiből? Bizony az ilyen ember azt is magával sodorhatja, aki a közelébe kerül. Rajtunk áll, hogy milyen életet élünk és milyen világot építünk magunknak.
 

 Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.

H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com