Ideológia

Az emberi tudatosság különböző szintjeinek behangolása

2025Megtekintés
Káros földsugárzás okozta aurasérülés

Földsugárzás-mentes fekhelyA testünket körülvevő finom információs mezőinkben már napokkal, sőt, akár hónapokkal korábban detektálhatóak a problémák, mielőtt azok fizikai szinten érzékelhetőek lennének.

Az információs terek torzulásait nem csak computerekkel, hanem a több ezer éve használatos ingákkal is mérni tudják a
radiesztéták.

Mára ezekkel a mérőműszerekkel jól hitelesíthetővé váltak a finom érzéklettel, szenzibilitással rendelkező szakemberek, akiknek a tudása eddig csupán szubjektív módon volt mérhető.

Energiamezőnk sérülhet, torzulhat a földsugárzások ártó, torzító hatásától, amely jelentősen hat a testet körülvevő aurára, információs energia- és védőburokra. A földsugárzásoknak két, jól ismert fajtá van. Ez a két földsugárzás a földalatti vízerek zavartkeltő mezeje, és a Hartmann- zónák. Több mint huszonöt éves kutatásom alatt több ezer emberi aura radiesztéziás mérésével elkészítettem egy térképrendszert, amelyben rögzítettem a földsugárzások okozta aura-, és információs energiaburok sérüléseket. Tipikus problémákat tapasztaltam az élőlényeknél.

Azok, akik több éven keresztül ilyen zavaró mezők - mint a vízerek és a Hartmann-zónák felett aludtak, vagy itt tartózkodtak huzamosabb ideig, tipikus testi zavarokat észleltek. Miután az érintettek áthelyezték a fekhelyüket ezekről a zavarkeltő helyekről, enyhültek tüneteik, és regenerálódott az információs burok, ezen keresztül pedig a hét testük is.
Matrix Drops
Esetünkben, a Matrix Dropsok által testeinkkel közölt rezgések emlékeztetik lényünket az etalonra, a helyes információkra, hiszen a velük közölt rezgések visszaállítják a szervezet harmóniáját sejtszinten is. Hasonlatosan egy computer frissítéshez.

A módszer végtelen előnye, hogy már akkor képes harmonizálni a mezőinket, amikor a fizikai testben még semmilyen zavar nem manifesztálódott, de már a finomabb testekben mérhetőek a zavarok.

A prevenció, mint megelőzés, egészen más távlatokat nyit számunkra, mint akár egy korai tünet felismerése. Az elhangolódott atomjainkat, sejtjeinket úgy hangoljuk vissza a természet anyagainak rezgéseivel, információival, mint egy hangszert. Természetesen, ehhez ismernünk kell az etalon hangokat, rezgéseket, és információkat. 
  
 
Az emberi tudatosság különböző szintjeinek behangolása
 
A biorezonanciás eljárások különböző rezgésekkel igyekeznek hatást gyakorolni a szervekre. Ám mi - egy szinttel feljebb lépve -, a rezgéseken túli információkkal dolgozunk. Ennek hatékonysága is mérhető a Matrix Drops Komputereinkkel. Ezek a készülékek pontosan kimutatják a kövekben és vizekben tárolt információkat. Mindennek köszönhetően pontosan a több információból álló Matrix Drops képes visszavezetni bennünket az eredethez. Jól detektálható a teljes lényünkre gyakorolt hatásuk, szinte azonnal az információk szervezetbe jutását követően.
 
A kozmoszban csökken a frekvencia és nő a hullámhossz, Albert Einstein ezt ”vörös eltolódásnak” nevezte. Véleményem szerint az ember esetében hasonló folyamat játszódik le. Ahogy csökken a frekvencia - gondolatok, érzések, a pulzus vibrációja, a szimpatikus idegrendszer megnyugvása – úgy nő a hullámhossz és az energetikai kisugárzás, és ezzel együtt megerősödik paraszimpatikus idegrendszer. Amint lecsökken bennünk a vibráció, képessé válunk gyorsabban eljutni távolabbi dimenziókba. Ez a meditatív állapot kozmikus titka, amely állapotot a MatrixDrops Komputer és készítményeink is elő tudnak segíteni. Olyan nyugalmi állapotba kerülünk a mindennapokban, ami elősegíti, hogy folyamatosan befogadóak legyünk a körülöttünk lévő világra, a mikro- és makrokoszmoszból felénk áradó, számunkra szükséges információkra.
 
Első lépésben az emberi testet hét elkülöníthető információs testre osztottam:
 
1. Manifesztálódott anatómiai test – a fizikum
2. Energiai - étertest
3. Érzelmi - asztráltest
4. Gondolati – mentáltest
5. Kapcsolati – kommunikációs test
6. Lelki - lélektest
7. Szellemi - szellemtest
 
Tanulmányom tárgya a testek működésének és zavarának vizsgálata, befolyásolása, és harmonizálása, az emberi tudatosság különböző szintjein, dimenzióiban. Az univerzumról alkotott modern tudományos ismeretek és felismerések tükrében felállítottam egy új analógiás kozmikus embermodellt.
 
Az említett mezők késedelem-, és információ veszteség nélkül képesek közvetíteni minden tárolt adatot.
 
Égi mezők dimenziók
Égi mezők, dimenziók
 
Kísérletek bizonyították, hogy a fizikai impulzusok és vegyi reakciók túl lassúak ahhoz, hogy lereagáljuk az élet kifinomultságát pl.: egy műkorcsolyázó mozdulatait, egy féltékeny ember érzelmeit. A tudósok rájöttek, hogy az idegrendszer, és a testben zajló vegyi impulzusok nem képesek irányítani a testet, mivel az impulzusok sebessége a testben: 125 km/h, a fájdalomreflex pedig 1,5 km/h sebességű. Például tánc közben három dimenzióban kell mozogni, és a negyedik dimenzióban, az időben gondolkodni. Az idegrendszer vizsgálata alapján mindez lehetetlennek tűnik. Az információs mező, és a hologram modell alapján azonban lehetséges.
 
Elmélyült kutatás után sikerült nekünk az élőlényekre, így az embert is alkotó hullámtérre – azaz hullámmezőkre - igazolhatóan, és stabilan átvinni az etalon elemi információkat, illetve elemi információkból álló programcsomagot, a Matrix Dropsot. A pozitív változásokat többször visszaellenőriztük műszerekkel.
           
Az információk különböző erősségekben és hullámhosszakon alkotnak egy információs üzenetkomplexumot. Az elemi (az emberi testet alkotó 108 elem) információk önmagukban is átsugározhatóak. A jól megválasztott-, célzott információ-együttesek képesek igazán áthangolni a testben keletkező zavarokat, illetve blokkokat. Egyes információk egy-egy hangszerhez hasonlítanak, a jól megválasztott információs-mix pedig olyan, mint egy csodálatos zenemű. A MatrixDrops-nál felhasznált elemi rezgések nyomokban sem tartalmaznak anyagot, csupán azok információit. Hagyományos értelemben az elemi anyagokkal nem kerülünk kapcsolatba, hanem a hullámtereiken keresztül, közvetítő kristályok segítségével jut az információ a vízbe, majd a szervezetünkbe. A víz tárolja, megőrzi és képes átadni ezeket az irányított információkat a testmezőknek.
           
További másolásuk nem lehetséges, mivel az esetleges továbbsugárzásuk intenzitása csak töredéke lehet az eredeti elemek információs mezőjének.        
 
Kovács–Magyar András
Kovács–Magyar András
 
 
 
Az információs mezők sokaságán keresztül jutunk információkhoz
 
Az agy magasabb szintű mezőkkel kommunikál, nemcsak az ingerület-átvitel szintjén. Bebizonyosodott, az agy nem úgy működik, mint azt sokáig hitték és tanították. Nem mondható, hogy az agy egy bizonyos részében zajlik a gondolkodás folyamata, és egy más részében pedig tárolódik az információ. Tudott, hogy az információs mezők sokaságán keresztül jutunk információkhoz. A műveletnek pedig nincs pontos helye az agyban, legalábbis eddig senki nem tudta felderíteni a memória helyét.
 
Kísérlettel igazolták, amikor patkányok agyának egy-egy részét szisztematikusan szétroncsolták - a motorikus dolgaikban komoly sérüléseket okozva ezzel – a memóriájuk megmaradt. Minden esetben, odataláltak az elrejtett ételükhöz.
 
Bizonyítást nyert, a memória nem helyhez kötött - mi több, még az a radikális nézet is megdőlt, miszerint belül helyezkedik el. A memória nem a koponyán belül van, hanem kívül, egy információs mezőben. Így a tudománynak - a helyhez kötött központi rendszer helyett -, új paradigmára lett szüksége. A test egy interakciós felület, amely nem látható helyen ér véget. A külső információs mező és közöttünk folyamatos interakció történik.
 
Az ember testmezejét holografikus kép formában szintén láthatjuk, mint ahogyan az energiaáramlási blokkokat is. Felszabadítva a blokkokat lehetővé válik az egyensúlyunk visszaszerzése. A bioenergia-átadás, távolról vagy közelről, ugyanolyan hatékonysággal működik. Mindebből arra következtettek a tudósok, hogy ebben az esetben is kvantumjelenséggel állunk szemben. A mezőn keresztüli energiaközvetítés több ezer kilométerre is történhet. A folyamat három részből áll: az energia kibocsátódik, a mezők ezt közvetítik, és a folyamat vége a recepcionálás, az érzékelés.
 
Testeink hozzá vannak kapcsolódva a külső mezőkhöz. Fricz Albert Poop biofizikus professzor foton detektoros kísérletei igazolták, hogy az élőlények fényt bocsátanak ki. Ez nevezik biofoton kibocsátásnak. A molekulák nem szabályozhatják magukat sem kémiai, sem fizikai úton, csakis az energiamezők biztosíthatják ezeket a bonyolult folyamatokat. A fotonok ebben az esetben tulajdonképpen információ-hordozók, amelyek szükségesek az életfolyamatok szabályozásához. A biofotonok koherens térhálót hoznak létre a test körül. Mára bebizonyították, hogy nem a gének irányítják a biológiát, hanem sokkal nagyobb befolyást gyakorol erre a hitrendszer, az élethez való pozitív, vagy negatív hozzáállás, a családdinamika stb. Következtetésként tehát elmondható, hogy a környezeti hatások felülírják a hozott genetikát.
 
Az epigenetika
 
Az epigenetika a sejten belüli környezeti hatásokkal foglalkozik, azt vizsgálja, hogy a kívülről beáramló információ milyen módon befolyásolja azok működését. A gén egy kód, egy lenyomat, amely létrehozza a fehérjéket. Az epigenetika kimutatta, ugyanaz a gén harminc variációra is képes a környezetváltozás hatására. Megdőlt tehát az a nézet, hogy a gének határoznak meg bennünket, mert azok csupán lehetőségeket adnak számunkra. Az emberben huszonötezer gén található. A csimpánznak vannak még az emberéhez hasonló génjei. Az ember és a majom közötti különbség ugyan genetikával nem magyarázható, de a morfogenetikus mezőinkkel igen.
 
Az emberben és a majomban meglévő azonos genetika nem bizonyít semmit, csupán ahhoz hasonló, mint amikor két különböző építmény ugyanabból az anyagból készül, de más tervek alapján. Az egyikből pince lesz, a másikból gótikus katedrális. Gén, azaz pusztán fehérje gyűjtemény minden a földi gilisztától az emberig. A testmezőn, vagyis a morfogenetikus mezőn múlik, milyen információval vezérli a DNS-t. Testmezők hatják át a szerveket, az izomzatot, az agyat és az idegrendszert is. A szövetmező, a sejtmező és szervezetet körülvevő mező csak holisztikusan szemlélhető. Gravitációs mezőkből szintén nem lehet egyetlen részt sem elkülöníteni.
 
Ha feldarabolunk egy mágnest, kiderül, hogy minden egyes része teljes mezővel bír. Érdekes, mert erre a földigiliszta is képes. A morfogenetikus mező létezését már 1920-ban kísérletekkel is igazolták. Az emberi fejlődés a méhben ugyancsak egy sejttel kezdődik. Honnan tudná az, hogy fejlődnie kell? Onnan, hogy a vezérlő mezők segítik. A test irányításához szükséges információkat a mezők biztosítják, pl.: az állandó testhőmérsékletet, a megfelelő vérnyomás stb. Az információs mezők és a morfogenetikus mezők, a holo – mezők (hologram mezők) a molekuláris és a biokémiai szint felett állnak, és irányítják azokat. Fenntartják a test formáját, segítenek felépülni a betegségekből és a sérülésekből. Az emberi test tehát egy rendezett információ-együttes. Egy strukturálódott energiamező, amely rengeteg információt tárol. Ezt nevezzük információs,- holo, mezőn alapuló testmodellnek.
 
Minden szervnek saját jellegzetes mezője van, és az adott szerv mezője kihat az egész testre. A szív mezője a rendszer uralkodója, felülírja valamennyi szervünket. Az elektrokardiográf szintén azt mutatja, hogy a szív jelei az egész testre ható jelentőséggel bírnak. A szív hőt, hangokat, fényt, nyomáshullámokat, elektromos, mágneses, elektromágneses jeleket bocsát ki. A szív generálja a legnagyobb elektro-ritmikus és magnetikus jelt a testben. Az anyag és az energia információs minta. Ilyen hatalmas információs rendszer a test, ami folyamatosan külső- és belső információkkal lép kapcsolatba. „Ideális esetben” minden sejt tudja, mi történik a szervezeten belül.
 
Probléma akkor keletkezik, ha az információs rendszerben zavar mutatkozik. Az agy szintén összesűrűsödött energia. Az információ pedig energiaminták sokasága. Az információ-áramlás a sejtekben, az idegpályákon, az akupunktúrás meridián rendszeren és az energiamezőkön keresztül történik. Információs rendszerről csak akkor beszélhetünk, ha annak van belső rendje.
 
A szervezet működése a jól meghatározott és rétegezett hullámmezők által lehetséges. A térben történő rendezettségnek köszönhető, hogy minden sejt tudja, mi történik a másikkal. Az energiahullámra információt ültethetünk. Attól függően, hogy mire fókuszálunk, vagy koncentrálunk, annak megfelelően aktiváljuk az információs mezőt.
 
Az önmegismerésben, és önfelismerésben rejlik a harmonizálás egyik jelentős módja, amiben segítségünkre lehet az információs mezőink megismerése Matrix Drops Komputerünk. Amint láttuk, a kutatók véleménye szerint a testünket irányító rendszer nem a génekben vagy a kémiában van, hanem az információban, ami a testmezőkön keresztül válik hozzáférhetővé. Hogyan lehetséges a zavarmezőket feltárni, és helyette új információt juttatni a testbe? Tanulmányomban hét szinten mutatok rá arra, hogyan keletkeznek az információ-torzulások, amelyek megfelelő időben különböző kellemetlen folyamatokat idéznek elő.
 
Tanítom, miként javítsuk ki az emberi testmezőben történt információtorzulást, éspedig:
 
a. Elsőként meghatározzuk a testmezőkben létrejött torzulás helyét, ennek okát.
b. Majd minden rétegen áthaladunk
c. Majd visszaállítjuk a harmóniát a megfelelő információval, aminek eredményeképpen a fiziológia elkezd ismét helyesen működni.
 
Az elért eredményről elmondható a nagy bölcsesség:
Aki visszaállítja világait, visszakapja teljességét.
 
A régi, nyugati gondolkodásmód szerint az elme elkülönült a testtől. Ez volt a szétválasztás eszméje. A tudomány mára viszont felismerte, hogy semmit nem lehet izoláltan vizsgálni, mert minden mindennel összefügg, éppen az energiaterein keresztül.
 
Az ember a saját állandóság iránti vágya, és a kozmikus erők által diktált folyamatos változás között vívódik. Paradox módon, megnyugvást csak a változás hozhat életünkbe. Az univerzális ember ezt az igazságot ismeri fel.


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com