Ideológia

Az élőlények információs mezejét harmonizáló Matrix Drops

1402Megtekintés
„Ami fent úgy lent, mint lent úgy fent. Miként a legkisebben azonképpen a legnagyobban. Miként bent, úgy kint.” Ismételhetjük meg Hermész Triszmegisztosz mondását.
Dimenzió és időutazó hírhozó MercuriusDimenzió és időutazó hírhozó Mercurius
Minden tett, a teremtő szándékából fakad. Az emberi képzelet már a forma megteremtése, amely már rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges minden mozdulat szándékával, és csírájával.

Az univerzális információ és tudás, az egységes kognitív univerzum két, egymástól elválaszthatatlan komponense. Az információ, a tudás szabad létrehozása, az emberiség mindig megújuló, egyre magasabb minőségű életére való törekvése. Ahogy az emberi gondokat, bajokat multifaktoriális okok váltják ki, úgy életünk teljességének harmonizálásához szintén több dimenzióban kell gondolkodni.
 
Van, aki csak anyagi, és van, aki már energia szintű dolgokat képes felfogni. De vannak olyan emberek is, akik egy általuk vélt igaz eszméért az életüket adják. Mindezek a tudatossági szintek, a szellemi érettség fokozatának megnyilvánulásai. Az ásvány, a növény, az állat és az ember manifesztációját az információs energiamezői hozták létre.

A különböző információs testeinkben bekövetkezett változások levetülnek az energiamezőinkre és megmutatkoznak a fizikai testünkben is. A harmóni a teljességben, a diszharmónia gondok formájában jelenítik meg. Nem tévhit, hogy a gondjaink a testünkben a legjobb barátaink, hiszen ez a látható jelzőrendszerünk. A szervezet azonnal jelzéseket ad az energiamezőink zavaráról pl. a reflex zónákon (talp, skalp, has, pulzus, arc, meridiánok, írisz, aura stb.) keresztül. Amennyiben a jelzéseket nem értelmezzük, és nem oldjuk meg, ezek egy idő után szerveinkben, fizikai testünkben is megjelennek és zavarokat okoznak.

A láthatatlan mezőinkben keletkezett disszonancia súlyosságát a fizikai testünkben bekövetkezett zavarok mértéke jelzi. Amikor az ember információs mátrixában probléma keletkezik, az már jóval a fizikai testben történő megjelenés előtt érzékelhető. A láthatatlan energiamezőink többször megpróbálkoznak a harmonizációval, ám ha nem járnak sikerrel, egy idő után a tünetek kivetülhetnek a fizikai testre.
 
A látható és a láthatalan
A látható és a láthatatlan

Az ember hét vizsgált szintje - információs energiamezői, testjei

Az emberi test, mint egy belső világegyetem.
Tanulmányom tárgya lényegében mindezen testek működésének vizsgálata az emberi tudatosság különböző dimenzióiban, a fellépő zavar okainak feltárása, kijavítása, befolyásolása és végül harmonizálása.
Az univerzumról megalkotott modern tudományos ismereteink tudatában értelmezhetjük az emberi modellt is. A régi nyugati gondolkodás alapján az elme elkülönül a testtől. Ez a szétválasztás eszméje volt. Mára felismerte a tudomány, hogy semmit nem lehet izoláltan vizsgálni, hiszen minden mindennel összefügg, és kapcsolódik információs- és energiamezőinken, tereinken keresztül.

A kutatók véleménye szerint az összes élőlény közül az emberben található a legtöbb alkotóelem. Eddig mintegy 90 elemet biztosan elismernek, bár több kutató szerint a számuk 108-ra tehető.
Fejlettebb lényeknél az elemek szélesebb skálája ismert. Az emberhez képest a növények lényegesen kevesebb elemmel rendelkeznek. Az összes élőlény közül csupán az emberben található 108 alkotóelem.
 
A vágy és elmeinek titkaiA vágy és elemeinek (108 elemének) titkai
Az ember 108 földi vággyal születik – a Buddhista-tanítás szerint – (pl.: gonoszság, harciasság, nemesszívűség, szerelem, féltékenység stb.), amelyek őt egész életében gyötrik. A 108 vágy megfeleltethető 108 elemnek.

Az ősgörög kultúrában isteneket ruháztak fel e karakterisztikus tulajdonságokkal. Később, a legnagyobb irodalmi alkotások szerzői: Homérosz, Dante, Shakespeare, Goethe, Dosztojevszkij, Victor Hugo, Arany János, Tennessee Williams - hogy csak pár nagy nevet említsünk a világirodalomból - szintén ezen emberi sajátosságokra, erényekre és hiányosságokra, néha hőseik kimondhatatlan szenvedélyére hívják fel a figyelmünket.

A középkorban nagy hangsúlyt fektettek a virtusnak (harciasság, vitézség, áldozatvállalás), mint legnagyobb erénynek a kihangsúlyozására, amit összefüggésbe hoztak a szervezetben lévő kémiai elemek jelenlétével, az azokból alkotott vegyületek hatásaival.

Az alacsonyabb elemszám egy korlátozottabb érzelmi és gondolati lehetőséget rejt magában. Bánat, szenvedély és más magasabb rendű érzelmekre csupán magasabb szinten, az emberek és a hozzájuk közel álló lények képesek.

Az emberi test egy belső világegyetem. Sok különböző ember rezgését megfigyelve, a következő összefüggésre derült fény. Az emberek által kibocsátott negatív rezgések megegyeztek a különböző elemek által kibocsátott rezgésekkel. A fémek is rezonálnak az ember érzelmeivel és hangulatával. Pl.: az ingerültség által keltett rezgés megegyezik a higany rezgésével. A harag: ólom, kadmium. A bizonytalanság: vas. A kétségbeesés: cink. A stressz, bánat, szomorúság: alumínium.

Egész életünk során ki vagyunk téve a 108 földi vágynak. De miként bánjunk ezekkel az elkerülhetetlennek tűnő negatív érzelmekkel?

A testi folyamataink jelentős részét - légzés, emésztés, keringés, kiválasztás és még több folyamat - a tudatalatti irányítja. Az átélt és fel nem dolgozott traumák, sérelmek, megalázások, elfojtott érzelmek, stressz éppen ide kerülnek be életünk során. Ezek a megrázkódtatások - megrázó kódok - ott élnek bennünk. Mivel nem fizikai jelenségek, sokáig csak sejtése volt erről a tudomány képviselőinek. Nem tudták megfogni, megmérni. Általában csak a fizikai tüneteket, a rosszul vezérelt szervrendszereket diagnosztizálták.

A negatív és a pozitív érzelmeink feldolgozása az agyunknak ugyanazon részén történik. Mit tegyünk, ha bánatosak, haragvóak, irigyek vagy más, negatív érzések uralnak bennünket?

A rezgés, az információ, a gondolat hullámtermészetét figyelembe véve világos választ kapunk. A negatív érzelem ellenpárját, vagy annak rezgését kell megtalálnunk. Két ellentétes hullám egyesítésével a negatív érzelem megszűnik. Minden negatív érzelemnek megvan a pozitív ellenpárja. Az alábbi érzelmek egymással ellentétes frekvenciát keltenek: Gyűlölet - hála. Harag - kedvesség. Félelem - bátorság. Idegesség - nyugalom. Pánik – lélekjelenlét stb.

Aki a gyűlöletének köszönheti a benne zajló zavaroka, annak a megbocsátás érzelmében kell keresnie a megoldást. Ha tisztában vagyunk ezzel, még akkor sem biztos, hogy könnyű a hála érzésével megtölteni a szívünket. Ebben az estben tanácsos spirituális szellemi iskolám tanításait meghallgatni és tanítói szolgálataim igénybe venni. A fizikai diéta mellett, érdemes odafigyelni az érzelmi életünkre is.

Más hatást vált ki a szervezetben a szerelem, vagy a gyűlölet érzése. Egy-egy állat közelsége, egy házi kedvenc sajátos viszonyulása, vagy éppen egy ránk törő vadállat. Vagy akár ugyanaz a természeti elem más megnyilvánulásban: egy békés folyó látványa, vagy ugyanannál a folyónál az árvíz vészjósló ereje. Mindegyik más érzést, gondolatot vagy kapcsolódást indukálhat. Erős negatív érzelmek degenerációkat hozhatnak létre testmezőinkben. Erős pozitív érzelmek, élmények viszont regenerálhatják mezőinket.

Tudatosan egyre több szeretetre, figyelemre, hálára ajánlatos törekedni. Ha a lelki egészség javul, a pulzus is normalizálódik. A nyomáshullámot a szív hozza létre, nem a véráramlás. Ezzel szabályozza az agy hullámait, és nem fordítva. A tudományos kísérletek szerint az érzés irányítja az agyat.

Kimutatták, hogy a nyomáshullám hozza szinkronba az agyban a neuronokat. Ez a szinkronizáló jel. Koherencia esetén az ember részvétet, vagy hálát sugárzik. A leghatékonyabban tanulni ebben az ideális állapotban lehetséges. Ez az állapot a test természetes megújító folyamatait is táplálja.

Ildikó Kovács – Magyar and András Kovács - Magyar
Kovács-Magyar Ildikó és Kovács-Magyar András
 

A szív belső saját idegrendszere - információs mezője

A Szív képes érzékelni, emlékezni, olyan információkat előállítani, amelyek függetlenek az agytól. Jelzem, ezek elsősorban érzelmi és nem gondolati információk.

Kísérletekkel igazolták, hogy a bejövő érzelmi információkat a szív kapja előbb, nem az agy. A szív gyorsabban reagál a külső ingerekre.

A szív intuíciós képességét is kimutatták. Kísérletek bizonyítják, hogy a szív az, ami előre megérzi, mi fog bekövetkezni, mert összeköttetésben van egy univerzális információs mezővel. Csak ezt követően küld jelt az agynak, ami tudatosan felfogja a szív érzelmi jeleit. Az agy válasza után reagál a test. Ami nagyon különös és meglepő, hogy ez időtől és tértől független és más dimenziójú érzékelés.

Kísérletekkel igazoltuk, hogy energetikai rendszerünk sem az időhöz, sem a térhez nincs kötve. A szív egy olyan információ- és intelligencia-mezőhöz kapcsolódik, mely kiegészíti az agy mezejét, ennél fogva gyakorta irányítja az agyat. A szív és az agyi neuronok hosszú- és rövidtávú memóriával is rendelkeznek, és ugyanakkor képesek az információk feldolgozására. A szív írja be a testmezőbe az információt. A szíven belül hatalmas elektromos töltés van. A művészetben teljesedhet ki mindaz, ami képes megszólaltatni a szív hangját, amikor az emberi lét feltáratlan, titkos, elhallgatott részeit is a valóság részévé teszik. A művészi alkotások a fizikai valóságon túlmutató emberi teljességről közvetítenek üzeneteket. A test sejtjein fehérje-receptorok vannak, ezek érzékelik és továbbítják a környezetből jövő információkat.

Aki fél, az a félelmeiből teremt világot maga köré. Aki gyakran dühbe gurul, mérges vagy feszült, az minden negatív érzelmet holografikus képpé alakít. Ugyanígy aktivizálható az univerzum legnagyobb kiegyensúlyozó ereje is. Koncentrált figyelmünkkel teret hozunk létre, amelyen keresztül teremtő információ érkezik hozzánk. A Matrix Drops ezt a célirányos figyelmet képes ösztönözni. A hipotalamuszból kijövő biológiai anyagok érzéseket gerjesztenek. Ezek a kémiai anyagok a peptidek (proteinek), amelyek összekapcsolódnak a mindennapi tapasztalatainkkal. Bizonyos élethelyzetekben különböző érzelmek, gondolatok hatására az agy peptideket gyárt, és a véráramba jutva hatnak testünk különböző pontjaira.

A receptorok érzékelik ezeket, a düh, a harag, a szeretet, a szexualitás stb. érzéseinek jelközvetítőit. Érzelmi válaszaink többnyire a múltban megélt tapasztalatainkban gyökereznek. A kívülről érkező információk és a peptidek, szintén megváltoztathatják a sejtek működését. Minden sejt külön élőlény és minden sejtnek van tudata a testmező által.

Matrix Drops

A szenvedélyek

Sokan nem tudnak ellenállni például a szenvedélyüknek. A szenvedélyek pedig egyre többet követelnek. Aki nem tudja irányítani az érzelmi állapotát, az a szenvedélyei rabjává válik. Az érzelmek fontosak, ám a szenvedélyek többnyire problémát okoznak. Érzelmek rabjává válni nemcsak pszichológiai, de biokémiai folyamat is.

Az emberek, köztük a tudósok és a papok sem objektívek, függenek a hitüktől, mint a drogosok a narkotikumoktól. Ha valaki megpróbálja elvenni az alkoholistától az italt, a dohányostól a cigarettát, a drogostól a narkotikumot, a hívőtől a megrögzöttsége dogmatikus részeit, megtapasztalhatja, milyen nagy ellenállással találja szemben magát. Azonban a lelke mélyén minden függőségben szenvedő bevallja: sajátos helyzete a gyengeségének köszönhető.

Alkohol-, étel-, ital, dohány-, drog, tudományos illetve vallási dogmák-, minden függő ezzekkel, a számukra kezelhetetlennek tűnő gondokkal él. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjanak, egy újfajta világnézetre van szükségük. Egy másik cél irányába kell fordítani a figyelmüket, illetve behangolni az érzéseiket, gondolataikat. Ebben szintén segít az általam közreadott 108 elem információja.

Aki elégedetlen magával, az többnyire a körülötte lévő világgal is elégedetlen, aminek hátterében az elszabadult szenvedélyek is állhatnak.Bármikor lehetünk levertek, kedvetlenek. Ám ha kapunk egy jó hírt, életkedvünk, energiánk azonnal visszatér. Ennek előidézője a jó hír információja, frekvenciája, hullámhossza!

Nevezhetnénk mindezt gondolati-mező terápiának, vagy információs-mező terápiának, mivel nagy hatással van a pszichés energiánkra, így oldja meg a körülöttünk lévő negatív gondolatokat. A negatív gondolatok úgy vesznek körbe bennünket, mint egy pókháló, s ezáltal hatnak a gondolattestünkre. Az új, pozitív információ, az energia megmaradásának felismerése, ennek törvénye nemcsak fizikai szinten hoz változást, hanem az örök élet tudatával is megajándékozza az embereket. Ez az ismeret szintén egy hatalmas félelemtől szabadíthat meg bennünket.

A Matrix Drops segít az embereknek megtalálni a saját, helyes gondolataikat, s így könnyebben kerülhetnek jó tudatállapotba. A pozitív hírek, rezgések, frekvenciák, információk együttesei, életigenlő hatást váltanak ki. A biztató, éltető szavak, érzések, gondolatok, kapcsolatok jó szellemmel töltik meg az elemeket.

Minden, ami a világban történik, hat a bennünk lévő elemekre. Ez nyilvánul meg az érzéseinkben. Amikor ezek az elemek elhangolódnak, vagy blokkolva vannak, megszűnik egy finom frekvencia, amivel antennaként kapcsolódunk a világmindenségre. Ezen antennák újbóli behangolása, felszabadítása a tanulmányom egyik tárgya.

A negatív gondolkodás is imagináció, amire csak pozitív imaginációval lehet hatni! A Matrix Drops a teremtő gondolkodásnak különféle anyagokban rejlő differenciált esszenciája. Tulajdonsága, hogy más létezési formái vannak, mint az anyagnak. Osztható és mégis oszthatatlan. Bármennyit adunk belőle, ugyanannyi marad. Olyan, mint a szeretet, mint a szerelem, vagyis határtalan. Mindezt akkor érjük el, ha kivonjuk az anyagból.

Sokan nem tudják elfogadni azokat a dolgokat, amik eltérnek a környezetükben megszokottaktól. Még többen vannak, akik vágynak a változásra, de nem tesznek érte semmit. Ezek az emberek kívülről várják a segítséget, mert maguk képtelenek tenni érte.


Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com