Ideológia

A Matrix Drops személyre szabott kiválasztásának módszerei

2159Megtekintés
A szervezetünkbe bevitt információk hatékonyságát a legmodernebb technikai eszközökkel mértük és hitelesítettük. Tettük ezt a Matrix Drops, valamint a Dinamika komputeres berendezés fraktális mutatói alapján. Az információs testekben történt harmonizációk hatására jelentős stresszoldást,a paraszimpatikus idegrendszer erősödését, az energiaszintek emelkedését, fraktális mutatók felfelé törekvését tapasztaltuk.
Matrix Drops Quintessence
A műszerek kiválóan alkalmasak a megfelelő információk testünkre gyakorolt hatásának azonnali kimutatására.
 
A megfelelő információk kiválasztása az egyik legérdekesebb feladat. Szerencsés eset, ha valaki olyan információt tartalmazó Matrix Dropsot választ magának, amire éppen szüksége van. Minden embert legjobban önmaga érdekel, hiszen saját lényén át éli meg sorsát és a világot. Ha egyéni vezérideáljának megfelelő információt választ, még közelebb kerülhet önmagához. Mint ahogy általában mindenki maga választja ki a számára legszebb, harmóniában legkellemesebb ékszert, ruhája színét, a legkedvesebb növényt, virágot, állatot vagy éppen antik tárgyat. Saját vágyát fogalmazza meg mindegyikben.
 
A programozott vizek segítségével rendet, harmóniát teremthet magában (és maga körül) az ember. Mivel szabad akarat van, mindenkinek a tudatosságától függ, mennyire él önmagával harmóniában. Mennyire vágyik egyensúlyra, békére, jólétre, teljességre. Az új programok segítenek a tiszta energiáink növekedésében. Egyensúlyba hozzák a körülöttünk és bennünk lévő életerőt. Vannak tárgyak, helyek, élőlények, emberek, akik, és amik pozitív rezgéseket, információkat sugároznak felénk, más szóval átimpregnálnak bennünket. Az érzéseink pozitív megnyugvásban részesülnek ilyenkor, minden ember vágyik erre az érzésre. Nem véletlen, hogy egy drága- vagy féldrágaköveket tartalmazó pult előtt, mindenkinek más kő tetszik meg. Az sem véletlen, hogy az emberek különböző ékszereket, ruhákat választanak maguknak.
 
Az általunk rögzített információk, a Matrix cseppekben tárolt harmonizáló rezgésformák hasonló érzéklettel kiválaszthatóak.
 
Van, akit nem elégít ki a környezete és saját maga energiája. S van, aki úgy érzi, mintha nem lenne a helyén, vagy nem elég érdekes, és nem elég színes számára a világ. Mindez azért, mert nem érzi jól magát a bőrében. Ez esetben a Matrix Drops-ban is megtalálhatja a hiányzó harmóniáját. Aki más érzésre vágyik, más hangulatot szeretne, kiválaszthatja a hiányzó Matrix Drops programot.
           
Az inga

Évezredek távlatában vannak nyomok, rajzok, feljegyzések olyan radiesztétákról, akik érzékleteiket inga vagy mérőpálca segítségével tették konkrétabbá, mérhetőbbé.
 
INGAAz ingát mint eszközt, tudományos bizonyítási eljárás során több esetben felhasználták. A Foucault inga (1851) megtartja lengési síkját a világegyetem állócsillagaihoz képest, a Föld mozgásától (Nap körüli keringésétől és saját tengelye körüli forgásától) függetlenül. Ez a föld forgásának és a Coriolis-erő működésének szemléltetésére szolgáló kísérleti eszköz.
 
A horizontális variométer, az első Eötvös-inga 1891 májusában készült el. A műszer elve igen egyszerű: ha a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő, és egymástól nagyságban vagy irányban eltér, akkor a rúd a vízszintes síkban elfordul, és a felfüggesztő platinaszál megcsavarodik. A megcsavart drót rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő vonzóerő és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. Műszeréről Eötvös maga a következőket mondja:
 
„Egyszerű egyenes vessző az az eszköz, melyet én használtam, végein különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se levegő háborgása, se a hideg és meleg váltakozása. E vesszőre minden tömeg a közelben és távolban kifejti irányító hatását, de a drót, melyre fel van függesztve, e hatásnak ellenáll és ellenállva megcsavarodik, e csavarodásával a reá ható erőknek biztos mértéket adván. A Coulomb-féle mérleg különös alakban, annyi az egész. Egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni rajta, és miként abból a zenész, gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, úgy ebből a fizikus, a maga nem kisebb gyönyörűségére, kiolvashatja a nehézségnek legfinomabb változásait. Ily módon a földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová a szemünk nem hatolhat és fúróink el nem érnek.”
 
Mára már bebizonyosodott, hogy a radiesztéták által alkalmazott segédeszközök valóban képesek a láthatatlan kisugárzások érzékelésére. Egyre több ember fog ingát a kezébe, hogy meg tudja mérni a láthatatlant.
 
Az inga segítségével jól kiválaszthatóak a harmonizáló információk, akár a Matrix Drops is. A helyesen megválasztott rezgések jól érzékelhetőek az auránk, a testünket körülvevő energiaburok erősödésében, növekedésében. Ezt az energianövekedést az ingával mérők szintén jól érzékelik. (A megfelelő információkat keresők pedig - akik még nem tudnak jól mérni – a radiesztéziás gyakorlatban jártas szakemberektől kérhetnek segítséget.)
 
Pálca
Az energiaterek, láthatatlan világaink mérését szolgáló pálcák
 
A Matrix Drops Computer e világokban, és a Matrix Dropsok kiválasztásában is segít eligazodni.
 
A Matrix Drops információinak megtartása, tárolása
 
Az energiamezők információinak tárolására és továbbítására ragyogó megoldást kínálnak a kövek, a víz és más tiszta anyagok. Ezek nemcsak mágneses hullámokat képesek tárolni, mint egy computer, hanem sokkal összetettebb információkat, vibrációkat is megőriznek.
 
Az embert körülvevő mezők veszteség és késedelem nélkül tudják közvetíteni az információkat. A kísérletek bizonyították, a fizikai impulzusok és vegyi reakciók túl lassúak ahhoz, hogy önmagukban képesek legyenek lereagálni az élet kifinomultságát. Egy CD-n hangot tudunk rögzíteni, a DVD-n már hangot és képet egyaránt, de ezen túlmenően a kövek és a víz „érzésekre is képesek”, sőt, „emlékezni” is tudnak. A víz elérhető és jól kezelhető információhordozó mindenki számára. Magas szintű komplex információkat a Matrix Drops, majd később a magasabb oktávú rezgéssel bíró Matrix Drops Quintessence tud a kívánt célponthoz eljuttatni.
 
Matrix Drops Quintessence
Matrix Drops Quintessence
 
A 108 elemi rezgést és oktávjait sikerült féldrága- és drágakövekbe beimpregnálni. A nemes kövek színüknek, keménységüknek és egyéb tulajdonságaiknak köszönhetően, specifikusan képesek az információk teljes körű tárolására. Sikerült felkutatnunk azokat a kristályokat is, amelyek kiválóan alkalmasak az információk továbbítására. Kutatásaink során olyan kövekre is rátaláltunk, amelyekben komoly, mérhető információkat tároltak évszázadok óta. Családok talizmánként ragaszkodtak ezekhez a drágakövekhez, mert érezték jótékony hatásukat. Nagy becsben őrzött drágakövek, családi ékszerek, bútorok, szobrok, festmények, ruhák és egyéb ereklyék útjait is megemlítették egyes családok.
 
Misztikus emberek - bizonyos alkalmakkor - misztikus, szent helyeken mérhető információkat impregnáltak különböző tárgyakba, kövekbe, kristályokba, ezekbe a „titokzatos felvevő-készülékekbe”. Nagy segítséget adtak ezzel további kutatómunkámhoz, hiszen újabb hatásos információkat tudtam rögzíteni.
 
A nemeskövek színüknek, keménységüknek, összetételüknek, tisztaságuknak, egyéb tulajdonságaiknak megfelelően - és a specifikus adottságaik folytán -, képesek más-más információk teljes körű tárolására. Nem titok, a kvantumfizika professzorai szintén rámutattak arra a tényre, hogy a misztikus szent helyek, katedrálisok átitatódtak az alázat, a hála, a békesség, a szeretet csodálatos emberi érzéseivel. Hatalmas mélységekből és régi időkből felszínre kerülő drágakövek magukban őrzik a múltjuk tiszta rezgéseit és üzeneteit. Ezekkel az információkkal - a száznyolc rezgésen túl - hatásos segítséget lehet nyújtani az arra fogékonyaknak.
 
A drágakövek, a kultikus tárgyak, a specifikus információk, bizonyos helyek misztikus érzése, sokak számára elérhetetlennek tűnt. A kövek információi régebben csupán az aura megerősítésére voltak alkalmasak, de ma már újabb, más jellegű információs energiatér-zavarok feloldására is használhatjuk őket.
 
Ezek az információk a mátrix módszerrel szintén megsokszorozhatóak, ugyanis a programozott vizek is képesek közvetíteni a szükséges tiszta információkat.
 
Megelégedéssel tölt el, hogy ezek a tiszta információk módszeremmel megmenthetőek, vizekbe átimpregnálhatóak, így az eddig elérhetetlennek tűnő értékek az érdeklődők számára elérhetővé válnak. Ilyen információkkal - a 108 alaprezgésen túl - hatásos segítséget lehet nyújtani azoknak, akik arra fogékony alkatúak.
 
Mindnyájan tudjuk, lehetetlen minden héten más drágakőhöz, ékszerhez jutni. A Matrix Drops erre is meghozta az elérhető megoldást. Természetesen az élményt, amit egy misztikus hely, vagy egy gyönyörű ékszer viselése jelent, nem képes helyettesíteni a Matrix Drops sem.
 
A Matrix Drops nem tartalmaz semmilyen ártalmas fizikai, vagy kémiai anyagot. Csupán a legtisztább kövek természetes erőterein keresztül átsugárzott, tiszta, és jól megválasztott információkat. A víz az energia-mezőkön keresztül befogadja a környezetébe gondosan elhelyezett, kristályok által közvetített elemi információkat. Mindehhez a folyamathoz a vizeknek nem kell fizikai kapcsolatba kerülniük a kristályokkal. A leírt folyamat finomsága és érzékenysége miatt asztrálisan és mentálisan tiszta környezetre van szükség.
 
A vizeket – esetünkben a Matrix cseppeket - sikerült úgy stabilizálnunk, hogy a környezeti hatásokkal szemben bizonyos védettséget élvezzenek. Ha a víz programozva van, már önmagában is jelentős a védelem, így nem tud könnyen ,,energetikai szennyeződést” fogadni. A program kitölti azt a helyet, ahová a környezeti szennyeződést magukba szívhatnák. Nem ajánlatos azonban hosszabb ideig erős, mezőzavart okozó készülékek közelébe helyezni, mint amilyen például a mikrohullámsütő, a mobiltelefon, televízió, vagy nagyfeszültségű terekben tárolni.
 
A szervezetbe jutott információk hatása az élő szervezetben történt energetikai változások detektálásával jól kimutatható. Meglepetésként hatott számomra és a kísérleti alanyok számára az a tény, hogy a kvantumfizikai computerek 10-15 éves sejtfiatalodást is detektáltak. A testi, lelki, szellemi egyensúly helyreállítását követően visszaigazolhatóan megfiatalodtak a kísérletben résztvevő személyek.
 
A termék hosszútávon úgy hozhat maradandó eredményt, ha az információs mezőinket megzavaró tényezőket felismerjük és kiiktatjuk.
 
A Matrix Drops különlegessége, hogy az eljárás folyamán nem kerül a víz sem fizikai, sem kémiai kapcsolatba az elemi információkkal (tehát nem kerül bele sem fizikai, sem kémiai anyag). Ezért - a mai besorolásoknak megfelelően - a készítmény pusztán élelmiszernek tekinthető.


Kovács-Magyar András
irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com