Ideológia

A kutatásban felhasznált módszerek, eljárások és berendezések

2480Megtekintés
Az eddig elmondottak érdekében kidolgoztam egy oktató rendszert, mely a hét tudatossági szintünkkel – hét testünkkel - foglalkozik. Itt tanítom meg ezeket felismerni és kezelni:
Kovács–Magyar András
A fizikai testre vonatkozóan: táplálkozással és testkultúrákkal a különböző mezőkre való ráhatás módozatait tanítom.
 
Az energia testre vonatkozóan: tanítom a káros földsugárzások, aurák, mezők radiesztéziás eszközökkel - ingával, mérőpálcával – való mérését. Energiatest szennyeződéseit megtisztítani, kijavítani.
 
Érzelmi-, gondolati-, kapcsolati testeinkre vonatkozóan: felhívom a figyelmet a láthatatlan testeink működési szabályaira és azokkal való bánásmódra. Aki nem tud bánni a láthatatlan testeivel, az a kollektív mezőknek kiszolgáltatottjává válik, ezzel egy időben pedig kevésbé marad ura önmagának.
 
Lélektestre vonatkozóan: ismertetem a psziché működési szabályait. Megtanítom emléksúlyaink lélekről való lekönnyítésének meditatív technikáit, kvantumfizikai módszereit.
 
A szellemtest szintjén: a szellemvilág létezésének tudatos felismerését tanítom. Az emberek sokáig nem tudták a szellemvilágot kezelni, mert nem ismerték annak szabályait, így képtelenek voltak felismerni, azonosítani azokat.
 
Sokáig magam sem nyúltam ehhez a témához. Több évtizedig tanulmányoztam az eseteket és megállapítottam a létjogosultságukat. A megfigyeléseim alátámasztották, hogy e világ ismerete nélkül nem beszélhetünk az univerzum teljességéről.
 
 
Berendezések, műszerek
 
Alább, azoknak a hagyományos és legmodernebb elektronikai, diagnosztikai berendezések eredményeinek a bemutatása következik, amelyek mérései igazolták a Matrix Drops lényünkre gyakorolt jelentős és gyors hatékonyságát. Ezek a Matrix Drops Computer kvantumfizikai mérőeszköz, Dinamika nevű mérőműszer, és hagyományos biorezonanciás elven működő készülékek.

Minden anyag, élő szervezet rendelkezik a csak rá jellemző rezgéstartománnyal. A Dinamika és a Scientific Consciousness Interface Operation System méri a paciens testének bioenergetikai adatait. A biorezonanciás eljárás első lépése a szervezet energetikai feltérképezése. Az emberi test sejtjei és szövetei működésük közben sajátos rezgést bocsátanak ki. Kutatások bizonyítják, hogy már sejtszinten is minden biokémiai aktivitást megelőz egy elektromágneses aktivitás. Ezeknek az elektromágneses hullámoknak a mérésével, nagy pontossággal lehet következtetni a szervezetünkben végbemenő élettani folyamatok állapotára. Ezután következhet a sejtek elektromágneses hullámainak áthangolása, az általunk kifejlesztett száznyolc elemi rezgés valamelyikével. A biorezonancia lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra a sejtek hibás utasításokat kapnak, akkor az elváltozás mérhető. A biorezonancia a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia. Szervezetünk egyes beteg részeinek működése, diszharmonikus rezgéseket bocsát ki, ha ezekre a rezgésekre ellentétes hullámokat bocsátunk, kiolthatjuk őket. A harmonikus hullámok megerősíthetőek, így ezzel a megerősítéssel támogathatják a sejtek egészséges működését. Természetesen, a sejtek hibás elektromágneses kommunikációját előidéző külső- és belső hatásokat ezt megelőzően ajánlatos megszüntetni. Minden sejttípus más és más frekvencián és intenzitással kommunikál. Csak a pontosan megválasztott jelekkel érhetőek el az adott sejtek, más rezgésekre nem reagálnak.
 
Ennek köszönhető, hogy a biorezonancia-terápia mellékhatásoktól mentes. A sejtek azért képesek megőrizni a rezgéseket, mert nagymennyiségű vízmolekula van bennük. Az igazsághoz hozzátartozik sajnos az a tény is, hogy a környezeti hatások hosszútávon a sejtek működését felülírhatják.
 
A biorezonanciás mérőműszerekkel minden elfogyasztott élelmiszer, táplálék-kiegészítő bemérhető. Ezt követően értékelhető, hogy harmonikus vagy diszharmonikus az illető élelmiszer által közvetített (bevitt) információ a vizsgált személy részére. Az információt hordozó Matrix Drops azért is nagyon jó, mert a szervezetben lévő diszharmonikus rezgéseket képes pozitívra hangolni.
 
Kovács – Magyar András és Kovács – Magyar Ildikó
A NASA figyelmének, nagyszabású terveinek, és a hozzáértő kutatóknak köszönhetően megindult a kvantumfizika gyors fejlődése. Mindezek az ismeretek örvendetesen bekerültek a köznapi életbe is. Az új típusú mérőműszerek egy szemmel láthatatlan világban segítik eligazodásunkat.
 
A biorezonancia jelentős felismeréseket tett a kvantumfizika előtt.
 
Ezért érdemes a tudománynak-e fejezetével is röviden foglalkoznunk. Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulákból felépülő biokémiai struktúra, azaz fizikai test, hanem rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.
 
Ez az elektromágneses tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sok ezer kémiai folyamatát, így közvetve ez gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is. A NASA megfigyelései igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a Föld elektromágneses hatása nem érvényesül, az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul. Ennek a felismerésnek köszönhetően a Schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt gerjesztettek az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.
 
A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges. Ahogy az a tudományos felfedezésekkel lenni szokott, a kvantumfizika-kutatás is felgyorsult ezen élettani jellegű érdeklődésnek köszönhetően.

Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel, és funkciójának betöltése közben valamilyen anyagcsere-terméket hoz létre. Már az 1980-as években Fritz-Albert Popp utalt rá, hogy a testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3x1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ez sejtenként másodpercenként megközelítőleg hétezer kémiai reakciót jelent.

Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémikus folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új korszaka, a kvantum-biológia.
 
Az élet valójában a különböző kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása. Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál. A hormonális és az idegi irányítás mellett van tehát egy elektromágneses bio-kommunikációs irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős. Ennek mérhető elektromos tevékenységből következtetni lehet a szervezetben végbemenő folyamatok állapotára.
 
A biorezonancia alapját az a megállapítás képezi, amely szerint az anyagnak van egy materializálódott formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is. Vagyis, ahogy a különböző elektronok mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak a környezetükkel.
 
Kovács – Magyar András
 
Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű irányítást igényel. Elég egy-egy kis kicsúszás, és már nincs is megfelelő sorrend, vagy megfelelő alapanyag a következő sejt-művelethez.
 
A rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámoknak a találkozása során kialakuló jelenség, amelynek kimenetele attól függ, hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás pillanatában.
 
Eljárásunk azzal is meghaladta az eddig ismert rezonanciás terápiákat, hogy sajnálatosan a komputerekkel eddig még csak a biorezonancia rezgéseit tudták felfogni és közvetíteni. Az elemi Matrix Drops a kristályok által való közvetítés útján az elemek teljes információs üzenete át tud kerülni a készítményeinkre. És nemcsak a biorezonanciával felismerhető és közvetíthető részei.

Az Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak köszönhető, hogy a biorezonanciás terápiáknak nincsen káros mellékhatásuk, hiszen a sejtek a nem nekik szóló üzeneteket még csak meg sem hallják.
 
Alaptézis, hogy nincs patológiás működés patológiás rezgések nélkül. Tehát a sejtek diszharmóniája minden esetben hibás rezgésként jelentkezik a szervezet elektromágneses képében, vagyis zavar támad a szervezet elektromágneses egyensúlyi állapotában. A természetes hullámok harmonikusak, míg más hullámok diszharmonikusak.
 
Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő hullámhosszon beszéljünk az adott sejtekhez.
 
A kérdés már csak az,
hogy mennyi ideig tartható fenn ez az információ a sejtekben.
 
A szervezet meg tudja őrizni a különböző biológiai értelmet hordozó jeleket. Természetesen a Matrix Drops-nak az információhordozó képessége nagymértékben függ a szervezet hidratáltsági állapotától is. A vízmolekula dipólusos tulajdonsággal bír, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala inkább negatív, a másik oldala pedig inkább pozitív. A negatív a pozitívval kapcsolódik össze, így ezek a térben óriási variációs lehetőséggel képesek elrendeződni. Ez adja a sejtek biológiai emlékezetét.
 
Sajnos, a külső környezeti hatások idővel felülírhatják ezeket a jeleket, viszont hosszabb ideig tárolódhatnak, ha újra és újra megismételjük, illetve frissítjük az emlékeztető információkat. A vizsgált alany rezgéseinek mérése után azokat specifikusan módosítjuk. Ezzel mód nyílik újabb diagnosztikára is. Nagy előnye ennek az alkalmazásnak, hogy a rendszeres vivőanyag bevitelével napokig fenntartható az információs stimuláció. A hatás azonnali, de az ismertetett rossz rezonanciák miatt, stabil eredmény csak hosszabb távú frissítésekkel érhető el, ami viszont szerencse, hogy parányi beviteli mennyiséggel lehetséges.
 
A tudomány fejlődésével egyre több szakember figyelme irányul az életmódra, életfelfogásra. Az utóbbi idők kutatásai a biofizikai felismeréseket említik a legnagyobb számban a regenerációs képesség javításának és a környezeti egészségkárosító hatások kivédésének egyaránt sikert ígérő módszereiként.
 
A jövő egyik legnagyobb ígérete a kvantumfizika rejtelmeinek további kutatása és fölfedezése. Nagyon fontos, hogy a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítani, serkenteni tudjuk a szervezet önregenerációját. Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, és káros mellékhatása sincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit már korábban is ismert, tudott.

 Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.

H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com